Branżowy raport rynkowy - GRUDZIEŃ

3 Stycznia 2022

RAPORT RYNKOWY - ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT | GRUDZIEŃ 2021

POLSKA WIADOMOŚCI RYNKOWE

GUS: ZBIORY ZBÓŻ OGÓŁEM W 2021 ROKU O 3% MNIEJSZE, A RZEPAKU O 2% WIĘKSZE NIŻ W 2020 ROKU

W końcu grudnia GUS podał trzeci (wynikowy) szacunek produkcji głównych upraw rolnych w 2021 roku oraz oceny areału zasiewów ozimin pod zbiory w 2022 roku.

ZBIORY 2021

Rezultaty wynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 roku przedstawiają się następująco:

- zbiory zbóż ogółem ocenia się na 34,6 mln t, tj. o około 3% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;

- produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 27,0 mln t, tj. o około 6% mniej od uzyskanej w 2020 r.;

- zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,2 mln t, tj. o około 2% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;

- zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 7,1 mln t, tj. o około 10% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym;

- zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 15,5 mln t, tj. o około 4% więcej od produkcji uzyskanej w 2020 r.;

Ocenia się, że powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno wzrosła w porównaniu z ubiegłoroczną o około 6% i wyniosła niespełna 1,0 mln ha. Szacuje się, że plony kukurydzy na ziarno wyniosły 74,7 dt/ha i były większe od ubiegłorocznych o ok. 2,6 dt/ha, tj. o 4%. Zbiory kukurydzy na ziarno oszacowano na 7,5 mln t, tj. o 9% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Szacuje się, że powierzchnia kukurydzy uprawianej na zielonkę była większa od ubiegłorocznej o ok. 3% i wyniosła około 0,7 mln ha. Zbiory kukurydzy na zielonkę ocenia się na ok. 33,5 mln t, tj. o 8% więcej od uzyskanych w 2020 r.

SIEWY OZIMIN POD ZBIORY 2022 ROKU

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2022 roku zasiano ok. 4,6 mln ha, tj. nieco więcej niż w roku ubiegłym, z tego:

- pszenicy ozimej zasiano ponad 2,1 mln ha,

- żyta ponad 0,8 mln ha,

- pszenżyta ozimego ok. 1,2 mln ha, 

- jęczmienia ozimego ok. 0,3 mln ha, 

- mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,1 mln ha. 

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na około 1,0 mln ha wobec 0,97 mln ha obsianych pod zbiory w 2021 roku.

W optymalnym terminie agrotechnicznym w kraju zasiano oziminy na ok. 84% powierzchni przeznaczonej pod uprawę zbóż ozimych, natomiast pozostałą powierzchnię zasiano nawet z 1-3 tygodniowym opóźnieniem. 

 

Szacunki GUS zbiorów poszczególnych zbóż i rzepaku w 2021 roku na tle zbiorów w latach poprzednich przedstawiają się następująco (mln ton): 

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

W związku z okresem świątecznym, handel ziarnem spowolnił. Wynikło to głównie z ograniczonej podaży ziarna gdyż wielu rolników posiadających bardzo duże zapasy nie przejawia chęci sprzedaży ziarna przed końcem roku.

Zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców osłabło. Większość wytwórni pasz i młynów wydaje się być pokryta na styczeń i część lutego 2022. Niektórzy przetwórcy zdecydowali nawet o wstrzymaniu skupu do połowy stycznia. Przedmiotem obrotów są jednak niewielkie, samochodowe partie ziarna.

W końcu miesiąca, ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

- pszenica konsumpcyjna - 1250-1340 PLN/t,

- pszenica paszowa - 1250-1300 PLN/t,

- żyto konsumpcyjne - 1050-1200

- żyto paszowe -1000-1050 PLN/t,

- pszenżyto - 1150-1200 PLN/t,

- jęczmień paszowy - 1000-1100 PLN/t,

- owies paszowy - 850-900 PLN/t,

- kukurydza - 1050-1100 PLN/t,

- rzepak - 3250-3370 PLN/t.

EKSPORT/IMPORT:

Jak dotychczas, eksport ziarna z kraju w bieżącym sezonie 2021/22 jest wolniejszy niż w sezonie poprzednim. Ceny polskiej pszenicy są obecnie mało konkurencyjne na rynku światowym, co przy bardzo wysokich kosztach frachtu morskiego z krajów bałtyckich ciąży na...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024