Technologie ochrony rzepaku przed chwastami

26 Października 2015
 | Kategoria: Ochrona

Ostatnio pisałem na temat nawożenia przedsiewnego w uprawie rzepaku ozimego, tym razem poświęcę trochę czasu ochronie tej uprawy. W poniższym wpisie skoncentruję się na przedstawieniu kilku technologii ochrony rzepaku ozimego stworzonych w oparciu o herbicyd Navigator™ 360 SL i wykorzystujących ogólnodostępne preparaty różnych firm.

Czego dowiesz się z tego tekstu:

  • Z jakimi środkami można stosować Navigator™ w technologii dwóch zabiegów herbicydowych
  • Z jakimi środkami można mieszać Navigator™ w technologii jednego zabiegu powschodowego
  • Z czym stosować Navigator™, gdy zagrożeniem są chwasty krzyżowe

Technologia dwóch zabiegów herbicydowych 

(szerokie spektrum chwastów dwuliściennych)

Nalistny zabieg herbicydem Navigator™ 360 SL w dawce 0,2 l/ha wykonuje się w fazie 2–4 liści rzepaku. Jeśli na plantacji spodziewane jest występowanie innych chwastów niezwalczanych przez herbicyd Navigator™ 360 SL warto rozszerzyć spektrum zwalczanych chwastów. W tym celu należy wcześniej wykonać zabieg posiewny (doglebowy) produktem zawierającym 480 g/l chlomazonu, np. Command1 480 EC. Zapewnia to długotrwały efekt chwastobójczy i spektrum zwalczanych chwastów poszerzone o gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, jasnotę purpurową, tasznik pospolity czy tobołki polne.

Technologia jednego zabiegu powschodowego 

(faza 2-4 liści rzepaku ozimego, mieszanina zbiornikowa)

Niezależnie od powodu decyzji wykonania tylko zabiegu po wschodach rzepaku (susza, złe doprawienie gleby − bryły, nadmierne opady uniemożliwiające wykonanie zabiegu po siewie, opóźniony siew, występujące chwasty) Navigator™ 360 SL może być dalej podstawowym herbicydem, przy pomocy którego skutecznie zwalczane są chwasty dwuliścienne.

Navigator™ stosowany nalistnie w mieszaninie zbiornikowej z produktami zawierającymi substancję biologicznie czynną metazachlor, np. Metazanex2 500 SC lub etametsulfuron (Salsa3 75 WG), jest świetnym rozwiązaniem chwastobójczym po wschodach rzepaku ozimego.

Mieszaninę zbiornikową można stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 2–4 liści właściwych, po wschodach chwastów (zabieg wykonać na chwasty w fazie liścieni do czterech liści właściwych).

Czym później jest wykonany zabieg (większe chwasty, ograniczony dostęp herbicydu do chwastów), uwzględniając maksymalne fazy chwastów zwalczanych oraz rzepaku, tym większa powinna być dawka herbicydu zawierającego metazachlor.

Na polach − gdzie oprócz typowych chwastów występujących w rzepaku, takich jak: przytulia czepna, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, rumianowate – dużym zagrożeniem są chwasty krzyżowe, rozwiązaniem może być sporządzenie mieszaniny zbiornikowej herbicydu Navigator™ 360 SL i Salsa3 75 WG.

Przy stosowaniu nalistnym ważne są:

  • unikanie stosowania produktów, gdy większość roślin rzepaku ozimego jest w okre­sie kiełkowania i wschodów (faza liścieni);
  • średniodobowa temperatura wyższa niż +8°C oraz minimalna temperatura wyższa niż +5°C przez sześć kolejnych dni po zabiegu;
  • niestosowanie produktu po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

1 – nazwa zastrzeżona firmy F&N Agro Polska

2 – nazwa zastrzeżona firmy Adama

3 – nazwa zastrzeżona firmy DuPond Poland


Administrator naszego bloga. E-pole nie ma przed nim tajemnic. Miłośnik natury, szybkich samochodów i mglistych poranków z filiżanką kawy w ręku.

Proponowane artykuły:
15 Sierpnia 2016, autor: Krzysztof Szymański
Odpowiedni dobór odmian pszenicy ozimej ma znaczący wpływ na na końcow...
20 Kwietnia 2015, autor: Bartłomiej Kowalski
Czy wiecie, że pożądaną dawkę cieczy wypryskiwanej na hektar można uzy...
18 Maja 2017, autor: Bartłomiej Kowalski
W kwietniu na blogu Epole.pl pojawią się 3 wpisy pod wspólnym szyldem...
23 Kwietnia 2015, autor: Bartłomiej Kowalski
Przytulia czepna, rumianowate czy chabry, to chwasty pojawiające się w...
31 Lipca 2016, autor: Bartłomiej Kowalski
Rzepak to roślina wymagająca pod względem uprawowym. Jednym ze sposobó...
20 Września 2017, autor: Krzysztof Szymański
Odpowiednie pH gleby ma kluczowy wpływa na wzrost i rozwój roślin. Wła...