Gdzie oddać puste opakowania po środkach ochrony roślin?

28 Lutego 2020
 | Kategoria: Ochrona

Opakowania po środkach ochrony roślin, z uwagi na przechowywane w nich preparaty chemiczne muszą być składowane i utylizowane w odpowiedni sposób. Przy czym warto podkreślać, że w żadnym wypadku nie powinien to być problem, ponieważ w Polsce funkcjonuje System Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego w całym kraju są zbierane i przetwarzane opakowania po środkach ochrony roślin.

Jak działa PSOR?

Zasady zbiórki opakowań są bardzo proste:

  • Krok 1: Użytkownik ma obowiązek oddać do sklepu, hurtowni lub dystrybutora środków ochrony roślin czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania lub płukane przez 10 sekund przy rozwadniaczu.
  • Krok 2: Sklep/hurtownia/dystrybutor ma obowiązek przyjąć opakowania. Przechowywanie tych opakowań do czasu odbioru przez operatora Systemu powinno być prowadzone w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób postronnych i bezpiecznie względem środowiska.
  • Krok 3: Operator Systemu (firma REMONDIS) odbiera opakowania zgromadzone w specjalnych workach ze sklepów/hurtowni/dystrybutora lub bezpośrednio z gospodarstw rolnych, jeśli te zgromadzą min. 10 worków z opakowaniami.

Ważne. Opakowania odbierane w Systemie PSOR muszą być oznaczone piktogramami ostrzegawczymi (broszura). Rolnik może do Systemu oddać opakowania po: środkach ochrony roślin, produktach biobójczych, nawozach i adiuwantach. Koszty funkcjonowania systemu w całości ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin.

Jak przygotować opakowanie do zwrotu?

  • Krok 1. Należy przelać całą zawartość opakowania do zbiornika opryskiwacza.
  • Krok 2. Po opróżnieniu opakowania należy wypełnić je wodą mniej więcej do 1/4 jego objętości i potrząsać nim przez kilka sekund. Taką mieszankę należy wlać do zbiornika opryskiwacza.
  • Krok 3. Po czym powtarzamy krok drugi jeszcze 2 razy.
  • Krok 4. Wszystkie opróżnione i czyste opakowania należy zabrać z gospodarstwa i przynieść do sklepu, w którym dokonano zakupu produktu.

Warto pamięrać, że w ramach systemu nie można oddawać opakowań brudnych, z resztkami produktów czy z produktami przeterminowanymi. Żaden sklep nie przyjmie również opakowań zbiorczych (np. kartonów), a także folii czy też opakowań spakowanych do worków typu big-bag. Ważne jest aby pracownik sklepu/hurtowni/dystrybutora mógł ocenić zawartość opakowań.

Temat dobrze znany

Trzeba również podkreślić, że producenci i importerzy środków ochrony roślin, to jedyna branża, która fizycznie odbiera opakowania po swoich produktach. System Zbiórki Opakowań PSOR urochomiony został na długo przed wprowadzeniem takiego obowiązku prawnego i co roku przeznacza się na jego funkcjonowanie ogromne kwoty (koszt zbiórki w trakcie jednego roku to ponad 5 mln PLN, rozłożony proporcjonalnie na wszystkie firmy tworzące System). Jednym ze współwłaścicieli Systemu jest Corteva (od 2004 roku).

Więcej informacji na www.systempsor.pl


Administrator naszego bloga. E-pole nie ma przed nim tajemnic. Miłośnik natury, szybkich samochodów i mglistych poranków z filiżanką kawy w ręku.

Proponowane artykuły:
21 Maja 2015, autor: Bartłomiej Kowalski
Stosowanie mieszanin zbiornikowych to taktyka dobrze znana rolnikom. Ł...
30 Czerwca 2015, autor: Bartłomiej Kowalski
Z tego wpisu dowiesz się dlaczego należy odchwaszczać łąki i pastwiska...
16 Maja 2015, autor: Bartłomiej Kowalski
Ustalenie dawki cieczy roboczej na zbiornik opryskiwacza, to temat naj...
09 Sierpnia 2016, autor: Krzysztof Szymański
W ramach cyklu artykułów "Technologia 10+" autor pisze o tym jak ważny...
25 Lutego 2019, autor: Krzysztof Szymański
Dzisiaj piszemy o kolejnej nowości, która również zawiera substancję A...
03 Września 2018, autor: Bartłomiej Kowalski
Zapraszamy na pierwszy odcinek serii poświęconej uprawie bezorkowej. N...