Susza w rolnictwie

11 Lipca 2016
 | Kategoria: Uprawa

Susza to bez wątpienia jedno z największych zagrożeń upraw roślinnych. Niestety problemem nie jest tylko niedostateczna ilość wody dla roślin. Zbyt niska wilgotność gleby skutkuje również obniżoną dostępnością makro- i mikroelementów. Susza glebowa następuje po długich okresach suszy atmosferycznej.

Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku, stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są ujemne na całym terytorium Polski.

W rozpatrywanym okresie sześciodekadowym, w porównaniu do ubiegłego okresu, zdecydowanie zwiększył się zasięg suszy rolniczej w całej Polsce. Dla upraw takich jak: rośliny strączkowe, ziemniak, krzewy owocowe, chmiel, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, burak cukrowy, drzewa owocowe zagrożenie suszą wystąpiło w wielu województwach w 100% gmin.” - można przeczytać w ostatnim raporcie Instytutu.

Konsekwencją występowania suszy jest zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin oraz więdnięcie. Skutki braku wody są różne w zależności od fazy rozwojowej.

Dla zbóż skutki suszy w określonych fazach rozwojowych są zróżnicowane, na przykład w okresie krzewienia zbóż następuje zahamowanie rozwoju części nadziemnych i korzeni oraz zmniejszenie ilości źdźbeł i kłosków. Natomiast w okresie kłoszenia i kwitnienia brak wody powoduje słabe wykształcenie kłosa, zmniejszenie ilości ziarna w kłosie i w konsekwencji obniżenie plonu ziarna.” – informuje Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Taki stan rzeczy ma wpływ na funkcjonowanie gospodarstwa oraz przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych. Również stosowania środków ochrony roślin. Nie zaleca się stosowania herbicydów przedwschodowych w uprawach roślin ozimych na glebach dotkniętych suszą. Aktywność tych preparatów przy obniżonej wilgotności jest ograniczona co niekorzystnie wpływa na ich skuteczność. Lepiej jest stosować herbicydy po wschodach roślin. W przypadku rzepaku będzie to na przykład Navigator™ 360 SL.


Administrator naszego bloga. E-pole nie ma przed nim tajemnic. Miłośnik natury, szybkich samochodów i mglistych poranków z filiżanką kawy w ręku.

Proponowane artykuły:
15 Grudnia 2015, autor: Krzysztof Szymański
W kolejnym artykule odpowiadamy na pytania "jak ważna jest amonowa for...
07 Maja 2015, autor: Bartłomiej Kowalski
Układ jezdny w przypadku opryskiwaczy samobieżnych decyduje w wielu pr...
18 Września 2017, autor: prof. dr hab. Aleksander Lisowski
Bezpieczeństwo rolników podczas pracy to temat szalenie istotny, ale w...
09 Grudnia 2019, autor: Krzysztof Szymański
Całkiem niedawno pisaliśmy na e-pole.pl na temat międzyplonów. Dzisiaj...
23 Kwietnia 2015, autor: Bartłomiej Kowalski
Przytulia czepna, rumianowate czy chabry, to chwasty pojawiające się w...
15 Kwietnia 2015, autor: Bartłomiej Kowalski
Opryskiwacze samojezdne to maszyny wyjątkowe. W tym wpisie zwracamy uw...