Mieszańce, które "suszy się nie boją"

03 Kwietnia 2018
 | Kategoria: Siew

Susza w Polsce jest ważnym czynnikiem limitującym plonowanie upraw prowadzonych pod gołym niebem. Co roku mamy regiony, w których występują większe lub mniejsze niedobory wody. Z uwagi na położenie geograficzne klimat Polski jest określany jako przejściowy. Oznacza to, że nad Polską mieszają się wilgotne masy powietrza nadchodzące znad północnego Atlantyku z suchymi masami powietrza napływającymi znad kontynentu azjatyckiego. Wypadkowa stanowi w dużej mierze o plonach, a te determinują właśnie niedobory wody – w zależności od tego, kiedy wystąpią i jak są głębokie. Niektóre gatunki, np. kukurydza, są bardzo wrażliwe na niedobory wody występujące zwłaszcza latem, stąd też czynimy wszystko, co możliwe, aby zwiększyć pewność plonowania przy okresowych niedoborach wody.

Obszary o ograniczonym dostępie do wody

Obszary o ograniczonej dostępności wody to takie, w których stosunek zapasów wodnych do zapotrzebowania podczas kwitnienia lub wypełnienia ziarna jest mniejszy niż 0,66 w skali 0–1 (przy czym 1 to odpowiednia wilgotność wg DuPont Pioneer). Stosunek ten wyznaczony jest przy użyciu EnClass – systemu firmy DuPont Pioneer, w którym średni plon dostępnych komercyjnych mieszańców był mniejszy niż 92,5 dt/ha. Poziom wilgotności był mierzony w najbliższej lokalizacji doświadczalnej oraz najbliższej stacji meteorologicznej.

Charakterystyka produktu w warunkach stresu wodnego jest różna i zależy od wielu czynników, takich jak: „ostrość” i czas niedoboru wody, stres cieplny, typ gleby, przeprowadzane zabiegi, stres środowiskowy, choroby i nasilenia chwastami. Wszystkie mieszańce mogą wykazywać obniżony plon przy braku wody i nasileniu ciepła, skutki są jednak różne i indywidualne dla rośliny.

Technologia AYT

Naukowcy w DuPont Pioneer odkryli około 100 tzw. genów markerowych, które służą do wskazywania odmian o wysokim potencjale plonowania. Obecność jednego lub kilku takich genów markerowych na chromosomie wskazuje jednocześnie obecność innych genów, które wpływają na wysoki potencjał plonowania (geny markerowe sprzężone są z właściwymi genami odpowiadającymi za wielkość plonowania, służą jako „wskaźniki” i ułatwiają selekcję właściwych odmian). Ta informacja przydatna jest w badaniach nad odmianami o zwiększonym potencjale plonowania. Odmiany, które posiadają jeden lub więcej takich genów (high yield genes – geny odpowiedzialne za wysoki plon), są określane jako odmiany AYT – Accelerated Yield Technology, czyli technologia zwiększonego plonowania.

Optimum AQUAmax

Efektem badań genetycznych z zakresu suszy i wspomnianej wyżej technologii AYT™ jest mieszaniec Optimum®AQUAmax®, który okazał się znakomitym wyborem dla hodowców poszukujących odmian o zwiększonym potencjale plonowania w warunkach występującego stresu suszy, pomagając tym samym zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować produktywność.

Tolerancja na suszę jest bardziej kompleksowym wyzwaniem w porównaniu do tworzenia odmian odpornych na owady lub herbicydy. Wszystko to wynika z faktu, iż współdziałanie między plonem a warunkami, w których występuje niska wilgotność, jest zakłócone przez wiele innych czynników, jak: rodzaj gleby, nawozy, ciepło, choroby, szkodniki czy dostępność składników pokarmowych.


O Autorze: Ireneusz Czarny
Jeden z autorów bloga e-pole. Teksty Ireneusza znajdziecie w naszej witrynie, ale możecie ich również szukać w Dobrej Uprawie i Wiadomościach Sadowniczych.

Proponowane artykuły:
06 Października 2020, autor: Krzysztof Szymański
Wybór najlepszej odmiany kukurydzy na ziarno nie zawsze jest łatwy. Ab...
14 Marca 2016, autor: Krzysztof Szymański
W tej części cyklu "nawożenie kukurydzy" poruszamy szczegółowo temat a...
27 Sierpnia 2015, autor: Bartłomiej Kowalski
Pisaliśmy już nie raz na naszym blogu o omacnicy prosowiance. Ostatnio...
22 Marca 2020, autor: Krzysztof Szymański
Kilka tygodni temu pisaliśmy po raz pierwszy na temat technologii zapr...
27 Października 2016, autor: Krzysztof Szymański
Suszenie kukurydzy to temat bardzo ważny, dlatego w ramach cyklu artyk...
16 Listopada 2020, autor: Krzysztof Szymański
Jeśli interesujesz się uprawą kukurydzy, to warto poświęcić chwilę i o...