Jak odchwaszczać użytki zielone?

01 Lipca 2015
 | Kategoria: Ochrona

Chwasty ze swojej natury, są dużo bardziej odporne na warunki niekorzystne jak długotrwałe susze, okresowe nadmiary wody, niskie temperatury, uszkodzenia mechaniczne oraz braki składników pokarmowych. Wytwarzają także bardzo duże ilości nasion, które wręcz lawinowo narastają w glebie tworząc zasoby zdolne przetrwać nawet kilkanaście lat.

Koszenie i środki selektywne

Tradycyjne metody zwalczania chwastów opierały się na zabiegach mechanicznych w postaci koszenia tzw. odchwaszczającego lub stosowania preparatów chemicznych selektywnych zwykle o działaniu "parzącym". Jedyną zaletą tych metod, jest czasowe wyeliminowanie konkurencji chwastów, gdyż zwykle ze zdwojona siłą powracały pod koniec sezonu wegetacyjnego - skutecznie eliminując rośliny pożądane.

Najistotniejszą wadą takiego rozwiązania jest brak całkowitej eliminacji chwastów poprzez pozostawienie ich korzeni, rozłogów oraz nasion, co powoduje konieczność corocznego powtarzania zabiegów.

Niestety znacznemu ograniczeniu ulega przez to plon i jakość runi. Rosną zaś koszty utrzymania stanowiska. Pogarsza się jakość otrzymanych pasz i pobudzane zostają do kiełkowania nasiona chwastów obecne w glebie. Tradycyjnie stosowane selektywne środki chemiczne (zazwyczaj bezpieczne dla traw lub niestety hamujące je w rozwoju) charakteryzują się ponadto długim okresem zalegania w tkankach roślinnych, co odzwierciedla się w minimum trzytygodniowym okresie karencji dla zwierząt oraz wydłuża okres wyłączenia stanowiska z użytkowania.

Dość poważnym problemem jest niszczenie lub ograniczanie przez preparaty chemiczne rozwoju roślin motylkowatych. Niestety nie wynaleziono jeszcze środka chemicznego całkowicie bezpiecznego dla tej grupy roślin.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Wymagania jakościowej produkcji pasz z użytków zielonych, wobec rosnących wymagań przemysłu przetwórczego produktów pochodzenia zwierzęcego, a zwłaszcza produkcji mleczarskiej zakładają stosowanie chemicznych środków ochrony roślin o jak najkrótszej karencji. Preparaty te nie powinny przenikać do pasz oraz mleka i tkanek zwierzęcych. Poszukiwane są skuteczne środki, zwalczające całkowicie chwasty, bezpieczne dla traw a ponadto przyjazne środowisku.

Dokładna analiza etykiet rejestracyjnych środków ochrony roślin oraz wskazania dobrej praktyki rolniczej pokazały, że takim skutecznym preparatem jest Starane™ 250 EC, które doskonale niszczy szczawie oraz mniszka i wiele innych uciążliwych chwastów, a charakteryzuje się tylko 7-dniowym okresem karencji dla zwierząt.

Jednak jeszcze bardziej wyspecjalizowanym środkiem jest Fernando Forte™ 300 EC. Preparat oparto na bazie sprawdzonego przez rolników środka Starane™ 250 EC. Fakt zastosowania dwóch substancji aktywnych znacznie poszerzył zakres zwalczanych chwastów przez co preparat niszczy lub znacznie ogranicza w rozwoju wszystkie chwasty dwuliścienne obecne w użytkach zielonych.


Miłośnik ciekawych rozwiązań technologicznych, który od lat związany jest z tworzeniem branżowych treści. Od rozmaitych wpisów zaczynając, na zdjęciach i filmach kończąc.

Proponowane artykuły:
29 Sierpnia 2018, autor: Krzysztof Szymański
Ochrona roślin jesienią, to temat regularnie poruszany we wpisach na n...
13 Marca 2020, autor: Krzysztof Szymański
W poniższym materiale zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje na...
19 Lutego 2018, autor: Krzysztof Szymański
Pixxaro to jeden z najnowszych herbicydów dostępnych na rynku. Pisaliś...
19 Czerwca 2017, autor: Krzysztof Szymański
Temat "ochrona użytków zielonych" systematycznie pojawia się na strona...
28 Czerwca 2017, autor: Krzysztof Szymański
Zanim przeprowadzimy zwalczanie chwastów jednoliściennych trzeba odpow...
19 Września 2016, autor: Krzysztof Szymański
Rozpoznawanie siewek chwastów to często trudne zadanie. Aby je nieco u...