O produktach

Wirtuoz 520 EC do zabiegu T1 w ochronie zbóż

29 Październik 2019, źródło: https://www.corteva.pl/

Presja chorób grzybowych w uprawach zbóż, w zależności od regionu i jakości plantacji jest zazwyczaj wysoka lub bardzo wysoka. Równocześnie kurczy się rynek zarejestrowanych fungicydów w Polsce. W sezonie 2020 nie będzie można stosować środków zawierających propikonazol. Rejestracje straciły lub wkrótce stracą kolejne fungicydy. Jak w takiej trudnej sytuacji koncertowo ochronić zboża przed mączniakiem i innymi chorobami? Wejdź na wyższy poziom gry z Wirtuoze.

Sprawdzony na milionach hektarów

Do wykonania pierwszego zabiegu grzybobójczego w uprawach zbóż polecamy fungicyd Wirtuoz 520 EC zwalczający
wszystkie najważniejsze choroby w pszenicy ozimej, pszenżycie
ozimym, życie ozimym i jęczmieniu jarym. Ten znany i sprawdzony na milionach hektarów środek o działaniu zapobiegawczym
i interwencyjnym stosuje się w zakresie dawek 0,75-1,25 l/ha jako
zabieg T1 (BBCH 29-31). To elastyczne dawkowanie pozwala
dostosować intensywność ochrony do poziomu występowania
chorób oraz oczekiwanych plonów.

Koncertowa ochrona przed mączniakiem …

Wirtuoz 520 EC skutecznie i bardzo długo zapobiega rozwojowi mączniaka, który jest najbardziej widoczny wiosną. Pod tym
względem jest jednym z najlepszych produktów. 

… pełna gama zwalczanych chorób

Wirtuoz zwalczy koncertowo także inne choroby atakujące
zboża, takie jak fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość
źdźbła, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści,
septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści, czy rdza karłowa

Skuteczna ochrona w fazie kluczowej dla wysokości
i jakości plonu 

Do zwalczenia tych chorób konieczny jest dobór odpowiedniej
strategii fungicydowej. Program ochrony zbóż przed chorobami grzybowymi uwzględnia różne terminy pojawienia się chorób grzybowych, a także zapobiega porażeniu przez choroby
grzybowe nawet w formie utajonej (działanie profilaktyczne jest
znacznie efektywniejsze niż działanie interwencyjne).

Szczególną uwagę poświęca się ochronie podstawy źdźbła oraz
trzech szczytowych liści (flagowy, podflagowy, podpodflagowy),
które to odpowiadają za ponad 75% udziału w tworzeniu plonu
ziarna.

Na plantacjach intensywnie prowadzonych zazwyczaj wykonuje
się trzy zabiegi fungicydowe:

  1. . zabieg T-1 w fazie końca krzewienia do pierwszego kolanka (wyrasta liść podpodflagowy) to głównie ochrona przed mączniakiem, chorobami podstawy źdźbła, septoriozą liści i rdzami,
  2. zabieg T-2 w fazie liścia podflagowego lub flagowego (ok 3-4 tygodnie później) to ochrona liścia flagowego przed mączniakiem, septoriozą paskowaną liści, rdzami i brunatną plamistością liści (HTR/DTR),
  3. zabieg T-3 kłoszenie/kwitnienie (ok. 2-3 tygodnie później) ma na celu ochronę kłosa (plew i plewek) przed septoriozą plew, fuzariozą, czernieniem kłosów

Na plantacjach, gdzie spodziewany jest niższy plon zazwyczaj wykonuje się dwa zabiegi fungicydowe:

  1. zabieg T-1 w fazie końca krzewienia do pierwszego kolanka to głównie ochrona przed mączniakiem, chorobami podstawy źdźbła, septoriozą liści i rdzami,
  2. zabieg T-2 w fazie liścia flagowego lub nawet na początku kłoszenia (ok. 4-5 tygodni później) to ochrona liścia flagowego oraz formującego się kłosa przed mączniakiem, septoriozą liści i rdzami, brunatną plamistością liści (HTR/DTR), septoriozą plew, fuzariozą.

Najważniejszy jest zabieg T1!

Najistotniejszym elementem całej technologii zwalczania chorób niezależnie od jej intensywności jest pierwszy zabieg. Jego
niewykonanie albo spóźnienie wpływa bardzo niekorzystnie na
uzyskiwany ostatecznie plon. Strat powstających w tym okresie
już nie można nadrobić. 

Do wykonania tego najważniejszego zabiegu zalecamy zastosowanie środka Wirtuoz® 520 EC jako pierwszy zabieg tzw. T1 (faza rozwojowa pszenicy BBCH 29-31) w technologiach jedno-, dwulub trzyzabiegowych. To najbardziej kompletny fungicyd pod względem składu oraz koncentracji substancji aktywnych, dzięki czemu zwalcza wszystkie najważniejsze choroby w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym i jęczmieniu jarym.

Gra solo bez konieczności mieszania
i zapewnia podstawę wysokiego plonowania

Wirtuoz® 520 EC jest elastyczny w stosowaniu i dawkowaniu, dzięki czemu szczególnie nadaje się do pierwszych zabiegów w każdym programie zwalczania chorób grzybowych zbóż.

Zagraj o plon z Wirtuozem!

 

dr inż. Grzegorz Grochot

<< powrót do listy artykułów