Tag: TUZ

Pierwszy pokos łąk – czas start!

Termin pierwszego pokosu zależy w pierwszej kolejności od fazy rozwojowej roślin. Za optymalny uznaje się kłoszenie gatunków traw dominujących w runi lub pąkowanie roślin motylkowych. W Polsce termin ten przypada mniej więcej na połowę maja.

27 Maja 2022