Tag: rozród

Jak zarządzać rozrodem krów mlecznych?

Rozród i żywienie krów mlecznych to dwa główne czynniki generujące największe koszty w produkcji mleka. Jakie działania możemy podjąć, aby je jak najbardziej zminimalizować?

24 Stycznia 2022