Tag: nawożenie fosforem

Nawożenie kukurydzy

Chcąc dobrze dobrać nawożenie kukurydzy należy rozpocząć od doboru stanowiska glebowego. Kukurydza nie lubi gleb podmokłych, zimnych, bardzo ciężkich, ilastych i suchych. Stanowisko pod kukurydzę powinno zawierać jak najwięcej próchnicy i co najmniej średnią zasobność przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu.

10 Kwietnia 2020
źródło: https://www.corteva.pl/

Nawożenie zlokalizowane kukurydzy

Pierwszym i podstawowym krokiem w wyborze sposobu nawożenia uprawy, w tym wypadku kukurydzy jest oznaczenie odczynu gleby, czyli jej pH oraz bilansu składników pokarmowych pozostałych w glebie po roślinie przedplonowej.

18 Kwietnia 2021

Nawożenie pod zboża jare – ile wnoszą nawozy naturalne?

Zboża jare wymagają odpowiedniego nawożenia fosforem, potasem i magnezem. Ważnym ich źródłem mogą być nawozy naturalne. Wyjaśniamy, jakie ilości składników wnoszą obornik, gnojowica czy gnojówka.

15 Grudnia 2023

Fosfor i potas w zboża jare

Zboża jare wymagają zbilansowanego nawożenia przedsiewnego fosforem i potasem. Składniki pokarmowe mogą być stosowane w okresie jesiennym przed orką zimową, względnie na wiosnę przed zabiegami przygotowującymi glebę do siewu roślin.

20 Lutego 2023

Nawożenie kukurydzy

W uprawie kukurydzy składniki pokarmowe można dostarczać zarówno w postaci nawozów mineralnych, jak i naturalnych. Dawki zastosowanych w okresie wiosennym nawozów mineralnych zależą od wcześniejszej aplikacji nawozów naturalnych, rodzaju gleby i jej żyzności oraz przewidywanego plonu ziarna czy spodziewanego plonu suchej masy w przypadku uprawy kukurydzy na kiszonkę.

22 Marca 2022