Tag: dokarmianie

Nawożenie rzepaku mikroelementami

Nawożenie rzepaku mikroelementami odgrywa istotną rolę w powodzeniu uprawy tego gatunku. Mikroelementy będące aktywatorami szeregu enzymów uczestniczą w przebiegu wielu reakcji biochemicznych w roślinie.

24 Lutego 2023
źródło: https://www.plantpress.pl/

Dokarmianie rzepaku i zbóż mikroelementami jesienią

W okresie jesiennym rośliny przygotowują się do spoczynku zimowego, w związku z czym ważne jest ich odpowiednie przygotowanie do niekorzystnych warunków panujących w tym czasie. Trzeba zapewnić im niezbędne makro- i mikroelementy.

11 Października 2021

Dokarmianie dolistne zbóż

Zboża do prawidłowego wzrostu i rozwoju wymagają dokarmiania dolistnego mikroelementami, w tym głównie miedzią, cynkiem i manganem. W warunkach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych przez system korzeniowy potrzebują również uzupełnienia makroelementami – fosforem, potasem czy magnezem.

11 Kwietnia 2022

Cynk w kukurydzę – i co jeszcze?

W uprawie kukurydzy najważniejszym mikroelementem jest cynk, a w następnej kolejności bor, mangan, żelazo, miedź i molibden. W praktyce rolniczej w uprawie tej rośliny wymagane jest przede wszystkim dostarczenie cynku, a w przypadku gleb o niskiej naturalnej zasobności w bor – również tego mikroskładnika. Pozostałe mikroelementy zalecane są w uprawie kukurydzy zwłaszcza przy ich niskiej dostępności z gleby.

25 Maja 2022

Warunki skutecznego oprysku – ABC

O efektywności zabiegów opryskiwania agrochemikaliami w dużym stopniu decydują warunki pogodowe, ale nie tylko. Znaczenie ma także mieszanina czy woda użyta do pielęgnacji roślin oraz proces przygotowania cieczy użytkowej.

28 Października 2022