Tag: chwasty

Odchwaszczanie zbóż ozimych wczesną jesienią

W przypadku zbóż ozimych najważniejszym elementem po siewie jest zapewnienie im odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju. Zasadniczo związane jest to z ograniczeniem występowania chwastów, które ze względu na swoją biologię potrafią się pojawiać tuż przed zbożami, w trakcie wschodów lub krótko po nich, konkurując z nimi o przestrzeń życiową i składniki pokarmowe.

3 Października 2022

Przytulia czepna – jak zwalczać jesienią w zbożach?

Przytulia czepna to azotolubny chwast ozimin, w szczególności pszenicy ozimej. Przy 50 szt./m2 może powodować ponad 30 procent strat w plonie. Skuteczne wyeliminowanie tego gatunku już w okresie jesieni powinno być dla plantatora priorytetem.

16 Października 2022