Szkodniki drzew owocowych – zwalczanie latem

28 Czerwca 2023

Szkodniki drzew owocowych – zwalczanie latem

Zabiegi wczesnowiosenne w znacznym stopniu ograniczają liczebności agrofagów, ale nie oznacza to niestety, że producenci mogą zaniechać prowadzenia ochrony w dalszej części sezonu wegetacyjnego. Na drzewach owocowych w sezonie letnim mogą występować różne grupy szkodników, w tym owocówki, zwójkówki oraz roślinożerne roztocze: przędziorki i szpeciele.

Jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokich i dobrych jakościowo plonów jest właściwie prowadzona ochrona roślin przed szkodnikami, oparta na regularnie prowadzonym monitoringu ich występowania i odpowiednim doborze zoocydów.

Owocówki

Owocówka jabłkóweczka występuje w sadach jabłoniowych i gruszowych, choć obserwuje się zróżnicowanie liczebności tego szkodnika w poszczególnych sadach i sezonach, a nawet na poszczególnych kwaterach w obrębie jednego sadu. Gąsienice owocówki krótko po wylęgu z jaj wgryzają się do wnętrza owoców, powodując tzw. „robaczywienie owoców”. Uszkodzone zawiązki owocowe przedwcześnie opadają, natomiast część owoców uszkodzonych przez gąsienice letniego pokolenia pozostaje na drzewach aż do zbioru. 

W związku z ociepleniem klimatu istnieje zagrożenie zasiedlenia sadów przez owocówkę południóweczkę. Jest to gatunek, który oprócz owoców uszkadza pąki i młode pędy drzew, wygryzając w nich tunele.

Na drzewach pestkowych, głównie w sadach śliwowych, groźnym szkodnikiem jest owocówka śliwkóweczka. Gąsienice tego gatunku żerują w zielonych jeszcze owocach, na skutek czego owoce przestają rosnąć i opadają. Szkodnik żeruje także w dojrzewających owocach, przez co tracą one wartość handlową.

Zwójkówki

Oprócz owocówek latem w sadach mogą występować różne gatunki zwójkówek. Skuteczne zwalczanie zwójkówek liściowych wymaga od producenta znajomości, które gatunki są najliczniejsze w sadzie. Szczególną uwagę powinno się zwracać na cztery gatunki: zwójkę różóweczkę, zwójkę siatkóweczkę, zwójkę bukóweczkę i wydłubkę oczateczkę. W zależności od gatunku zwójkówki objawy żerowania są najczęściej widoczne w postaci luźno sprzędzionych szczytowych liści na pędzie lub pojedynczych, częściowo lub całkowicie zwiniętych rurkowato liściach, płytkich lub głębokich wgryzów w owocach.

Dużym wyzwaniem w chwili obecnej jest zwalczanie zwójki koróweczki, gdyż w rejestrze mamy tylko produkty oparte o benzoesan emamektyny (Affirm 095 SG, Proclaim). Zabieg należy wykonać na początku masowego wylęgu gąsienic.

Do monitoringu lotu motyli owocówek i zwójkówek konieczne jest wywieszanie pułapek z feromonem i regularne notowanie odławianych w pułapki motyli. 

Zwalczanie owocówek przeprowadza się w okresie masowego lotu motyli i składania jaj oraz rozwoju larw (faza rozwojowa zwana „czarną główką”). W przypadku zwójkówek liściowych zabieg środkami chemicznymi wykonuje się po pojawieniu się gąsienic, zanim zwiną liście. Produkty mikrobiologiczne zaleca się stosować w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic.

Przędziorki i szpeciele

Przędziorki i szpeciele to kolejna grupa szkodników, wymagająca od wielu producentów zwalczania w sezonie letnim. Objawy żerowania przędziorków są widoczne głównie na liściach w postaci początkowo jasnych plamek, które z czasem obejmują coraz większą powierzchnię blaszki liściowej. Przy dużej populacji szkodników uszkodzone liście brązowieją, zasychają i przedwcześnie opadają, słabiej zawiązują się pąki kwiatowe na rok następny. Z kolei objawy żerowania szpecieli mogą być widoczne na liściach, pędach, zawiązkach owocowych i owocach. W zależności od gatunku szpeciela przybierają one postać m.in. ordzawienia blaszki liściowej, łódkowatości i matowienia liści, nabrzmiewania i zasychania pąków, skrócenia międzywęźli, plamek i ran na skórce pędów, wyrośli na liściach w postaci niewielkich pęcherzy, jak również ordzawienia owoców.

Do zwalczania szkodliwych roztoczy należy przystąpić po przekroczeniu przez nie progu zagrożenia, dobierając produkty m.in. pod kątem dominującego stadium rozwojowego szkodnika. 

Wykaz substancji czynnych zarejestrowanych do zwalczania wybranych szkodników po kwitnieniu 

Szkodniki

Substancja czynna – przykładowe produkty (szczegółowe programy znajdują się w dostępnych na rynku Programach Ochrony Roślin Sadowniczych)

Owocówka jabłkóweczka

spinetoram (Delegate, Dunstan);

benzoesan emamektyny (Affirm 095 SG, Affirm Opti, Proclaim);

acetamipryd (szeroka gama produktów w różnych formulacjach, np. Mospilan 20 SP i jego odpowiedniki, Acetamip płynny 200 SL, Carnadine 200 SL i inne);

chlorantraniliprol (Coragen 200 SC, Cordero 200 SC i inne);

cyjanotraniliprol (Exirel 200 SE); 

indoksakarb (Steward 30 WG i jego odpowiedniki)1).

Produkty biologiczne oparte o:

wirus granulozy CpGV (Carpovirusine Super SC, Madex Max, Pomonellix);

szczepy bakterii Bacillus thuringiensis (BioBit, XenTari WG, Florbac WG, Xtreem).

Pyretroidy i związki fosforoorganiczne2)

tau-fluwalinat (Evure 240 EW, Kaliber 240 EW, Mavrik Vita 240 EW);

fosmet (Imidan 40 WG)3).

Owocówka śliwkóweczka

benzoesan emamektyny (Affirm 095 SG, Affirm Opti, Proclaim);

acetamipryd (szeroka gama produktów w różnych formulacjach, np. Mospilan 20 SP i jego odpowiedniki, Aceptir 200 SE, Apis 200 SE i inne);

chlorantraniliprol (Coragen 200 SC, Mulier 200 SC i inne);

cyjanotraniliprol (Exirel 200 SE).

Owocówka południóweczka

spinetoram (Delegate, Dunstan);

benzoesan emamektyny (Affirm 095 SG, Proclaim).

Produkty biologiczne oparte o:

szczep bakterii Bacillus thuringiensis (Lepinox Plus)

Zwójkówki

spinetoram (Delegate, Dunstan);

benzoesan emamektyny (Affirm 095 SG, Proclaim);

spinosad (Max Spin, Spinosad Max, SpinTor 240 SC i inne);

abamektyna (Mector 2. Pro 018 EC, Vertigo 018 EC);

acetamipryd (Mospilan 20 SP i jego odpowiedniki);

chlorantraniliprol (Coragen 200 SC, Cordero 200 SC i inne);

cyjanotraniliprol (Exirel 200 SE). 

Produkty biologiczne oparte o:

wirus granulozy AoGV (Capex);

szczepy bakterii Bacillus thuringiensis (Delfin WG, DiPel DF, Florbac, Lepinox Plus, XenTari WG i inne).

Przędziorki

acekwinocyl (Kanemite 150 SC);

milbemektyna (Koromite 10 EC, Milbeknock 10 EC);

heksytiazoks (Nissorun Strong 250 SC0

tebufenpirad (Pyranica 20 WP);

fenpiroksymat (Ortus 05 SC, Xapiro 05 SC);

cyflumetofen (Nealta);

etoksazol (Zoom 110 SC).

Szpeciele

milbemektyna (Koromite 10 EC, Milbeknock 10 EC);

abamektyna (Vertigo 018 EC, Mector 2 Pro 018 EC);

fenpiroksymat (Ortus 05 SC).

1) Termin sprzedawania i dystrybuowania środków upływa 19 czerwca 2022 r.; okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie kończy się 19 września 2022 r.

2) Z uwagi na obecność fauny pożytecznej w terminie po kwitnieniu nie zaleca się stosowania pyretroidów i związków fosforoorganicznych.

3) Okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie upływa 1 listopada 2022 r.

Do walki ze szkodliwymi roztoczami oprócz środków chemicznych możemy włączyć produkty o działaniu mechanicznym/fizycznym oparte o naturalne polisacharydy (Afik), związki silikonowe (Siltac, Next Pro, K-Pak) czy olej z lnianki (Emulpar 940 EC). 

Pamiętajmy, że przed zastosowaniem preparatów należy uważnie przeczytać etykiety. Zawarte są w nich m.in. informacje i przeciwwskazania dotyczące zasad prawidłowego stosowania produktów, w tym na jaki gatunek szkodnika/stadium rozwojowe i w jakiej uprawie dany produkt jest zarejestrowany oraz ile razy w sezonie można go stosować. 

Tekst: dr Małgorzata Sekrecka, IO-PIB Skierniewice

Najnowsze artykuły

Dlaczego chwasty w rzepaku warto zwalczyć nalistnie

Odchwaszczanie jest pierwszym zabiegiem ochronnym, który wykonujemy na plantacji, dlatego warto zadbać, żeby był on skuteczny i nie przeszkadzał w rozwoju rzepaku ozimego. Dlaczego zatem warto poczekać i wykonać ten zabieg, gdy rzepak będzie już na wierzchu?

24 Lipca 2024

Termin, głębokość i norma siewu rzepaku

Rzepak ozimy w naszym kraju sieje się przez cały sierpień do początku września. Wybór najlepszego możliwego terminu siewu uzależniony jest od regionu oraz warunków panujących w danym sezonie uprawy.

23 Lipca 2024

Przygotowanie pola pod rzepak

Rzepak ozimy należy do roślin o największej powierzchni uprawy w naszym kraju. Jego nasiona wykorzystuje się do produkcji oleju, zaś makuchy są cennym źródłem białka dla zwierząt. Podpowiadamy, jak przygotować pole pod rzepak w orkowym i bezorkowym systemie uprawy.

22 Lipca 2024
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.