Mocny początek w uprawie rzepaku

20 Czerwca 2023

Rozwiązaniem, które na pewno pozwoli oszczędzić czas w kluczowym okresie spiętrzenia prac polowych późnym latem/ wczesną jesienią jest insektycydowa zaprawa nasienna przeznaczona do ochrony rzepaku ozimego – Lumiposa™ 625 FS.

 

W efektywnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego bardzo istotną rolę odgrywa czas. Wynika to z oczywistego faktu, że pracując z różnymi gatunkami roślin uprawnych, rolnik musi się podporządkować naturalnemu rytmowi rozwoju tychże upraw. Niestety rozwój ten jest w pewnym stopniu – niezależnie od naszych działań – modyfikowany w poszczególnych latach warunkami pogodowymi. Okazuje się, że prawie każdy sezon wegetacyjny jest inny, z innym przebiegiem i rozkładem opadów, temperatur i różnych zjawisk pogodowych oraz nasileniem chorób czy szkodników roślin uprawnych. Wszystkie te elementy z punktu widzenia rolnika wywierają istotny wpływ na budowanie przez rośliny wysokich i dobrych jakościowo plonów. W takich okolicznościach dobre zarządzanie czasem wydaje się być najważniejszym elementem praktyki rolniczej.

Lumiposa™ 625 FS jest zaprawą insektycydową o działaniu systemicznym, która została opracowana do ochrony materiału siewnego rzepaku ozimego przed szerokim spektrum szkodników. Rośliny są od samego początku wegetacji chronione przed uszkodzeniami, co wpływa na poprawę ich wigoru i zabezpiecza potencjał plonu. Zwalcza ona najważniejsze szkodniki gryzące stanowiące zagrożenie dla młodych roślin rzepaku, takie jak: śmietkę kapuścianą, pchełkę rzepakową i pchełki ziemne oraz gnatarza rzepakowca. Zastosowanie Lumiposa™ 625 FS jako zaprawy nasiennej pozwoli wyeliminować co najmniej 2 lub nawet 3 zabiegi nalistne wykonywane przeciwko tym szkodnikom i tym samym zaoszczędzić czas na inne, pilne działania w gospodarstwie.

Pchełka rzepakowa

Pchełka ziemna

Śmietka kapuściana

Gnatarz rzepakowiec

 

Profil produktu

Substancja czynna 

 

Cyjanotraniliprol, grupa chemiczna: antranilowe diamidy

Dawka 

40 ml środka/500 tys. nasion

Formulacja 

Płynny koncentrat zawiesinowy do zaprawiania nasion (FS)

Grupa IRAC 

28

Sposób działania

Uszkodzenie funkcji mięśni szkodników, które powoduje natychmiastowe zaprzestanie żerowania, ograniczoną mobilność, w efekcie śmierć szkodnika

 

Doskonała ochrona przed szkodnikami

Lumiposa™ 625 FS jest pierwszą nie „neonikotynoidową” zaprawą insektycydową przeznaczoną do ochrony rzepaku ozimego wykorzystującą cyjanotraniliprol, substancję aktywną należącą do nowej grupy chemicznej – antranilowych diamidów. Cyjanotraniliprol zawarty w Lumiposa™ 625 FS chroni rośliny rzepaku od najwcześniejszych faz rozwojowych, gdy są one szczególnie podatne na zagrożenia ze strony szkodników i zapewnia ochronę rzepaku ozimego, aż do fazy 3–4 liści.

Plantatorzy polecają

Potwierdzają to plantatorzy rzepaku, którzy stosowali zaprawę w swoich gospodarstwach. Arkadiusz Chorbatowicz zastosował zaprawę Lumiposa™ 625 FS na powierzchni 80 hektarów. Plantator oceniając działanie zaprawy powiedział: ”W naszym gospodarstwie uprawiane są odmiany półkarłowe (PX126), długie (PT271) oraz kiłoodporne (PT242). Odmiany rzepaku Pioneer charakteryzują się wysokim potencjałem plonotwórczym i dobrym wigorem. PT242 potencjałem plonowania nie odbiega od odmian standardowych, a PX126 jest idealny na słabe gleby. Wszystkie nasze odmiany zaprawione są zaprawą Lumiposa™. Dzięki tej zaprawie widzimy dużą oszczędność w czasie i kosztach, ograniczamy zabiegi w polu. Zauważyliśmy i potwierdzamy bardzo dużą skuteczność zwalczania szkodników, szczególnie śmietki. Technologia ta jest już w gospodarstwie drugi sezon i nie zamierzamy od niej odejść. Ziarno jest lepiej zabezpieczone i chronione od samego początku. Rzepak zaprawiony Lumiposa™ bardzo dobrze rozwija się w początkowym okresie wegetacji”.

Natomiast w gospodarstwie Hasse Farm zaprawę Lumiposa™ 625 FS zastosowano na powierzchni 450 hektarów. Gospodarstwo od dwóch lat wysiewa nasiona Pioneer® zaprawione Lumiposa™ 625 FS: „Jest to dla nas jedyne rozwiązanie, które zabezpiecza uprawy przed jesiennymi szkodnikami.” Hasse Farm dobiera odmiany do stanowisk i do roślin przedplonowych. „Rzepaki uprawiane są na polach gdzie rośliną przedplonową był groch. Odmiany w technologii Maximus® idealnie nadają się do takich warunków glebowych, ponieważ wytrzymują dużą ilość azotu w glebie. Jesteśmy w stanie utrzymać stożek wzrostu maksymalnie przy ziemi i przygotować go do zimy. Po pszenicy na naszych mocnych glebach uprawiane są rzepaki wysokie – PT225 oraz PT264. Ponadto, prowadzimy w gospodarstwie doświadczenia polowe z odmianami Pioneer®, co pomaga nam w doborze odmian do siewu na przyszłe sezony.”

Korzenie rzepaku ozimego ochronione insektycydową zaprawą nasienną Lumiposa™ 625 FS – brak uszkodzeń korzeni (Wielkopolska 2016)

Korzenie rzepaku ozimego na obiekcie kontrolnym, niechronione insektycydową zaprawą nasienną (Wielkopolska 2016) – uszkodzenia korzeni spowodowane przez larwy śmietki kapuścianej

Błyskawiczne działanie

Dzięki swojemu sposobowi działania Lumiposa™ 625 FS błyskawicznie powstrzymuje żerowanie szkodników. Rośliny są niemal natychmiast chronione przed uszkodzeniem spowodowanym żerowaniem szkodników, co wpływa na poprawę ich wigoru oraz zabezpiecza wysokość i jakość plonu. 

Ochrona oferowana przez tę nową zaprawę insektycydową pozwala uzyskać wyraźnie mocniejsze rośliny, o większym wigorze w początkowym okresie wegetacji, co przekłada się na zdecydowanie lepsze przezimowanie rzepaku i w konsekwencji pozwala w pełni wykorzystać potencjał plonowania.

Korzyści Lumiposa™ 625 FS

Lumiposa™ 625 FS to skuteczna insektycydowa zaprawa materiału siewnego rzepaku ozimego zawierająca cyjanotraniliprol

Zapewnia doskonałą ochronę przed kluczowymi szkodnikami rzepaku ozimego

Dzięki błyskawicznemu zaprzestaniu żerowania szkodników, uprawy są niemal natychmiast zabezpieczone przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku żerowania szkodników

Nowy sposób działania czyni z Lumiposa™ 625 FS idealne narzędzie w zarządzaniu odpornością

Można stwierdzić, że insektycydowa zaprawa nasienna Lumiposa™ 625 FS niesie ze sobą szereg korzyści dla producentów rzepaku. Począwszy od doskonałej ochrony przed najważniejszymi szkodnikami pojawiającymi się w początkowym okresie rozwoju roślin i tym samym zapewnienia „lepszego startu” roślinom w okresie wschodów, a skończywszy na właściwym zarządzaniu jakże cennym czasem.

 

dr inż. Leszek Menzel
Field Scientist
Corteva Agriscience

 

Najnowsze artykuły

Zanim krowy wyjdą na pastwiska...

Kiedyś krowy i jałowiznę, od wiosny do jesieni, wypasano na pastwiskach. Później bydło zamknięto w oborach i jałownikach. Dziś wraca się do przeszłości, szczególnie teraz, kiedy aktualne są dopłaty do dobrostanu zwierząt. Utrzymanie bydła na pastwiskach jest najbardziej naturalnym i tanim systemem chowu, zarówno krów mlecznych jak i opasów.

10 Kwietnia 2024

Ochrona zbóż jarych przed chwastami

Ochrona zbóż jarych przed chwastami, to temat kolejnego wpisu Rafała Kowalskiego. Zapraszamy do lektury.

1 Kwietnia 2024

Jak przygotować pole pod kukurydzę

Kukurydza ma swoje wymagania klimatyczno-glebowe i żeby możliwie najlepiej się udała, pole pod jej uprawę należy odpowiednio przygotować. Udzielamy wskazówek, jak uprawiać stanowisko pod kukurydzę.

22 Marca 2024