Publikacje » Uprawy » Technika nawożenia dolistnego

Technika nawożenia dolistnego

8 Maja 2020
źródło: https://www.plantpress.pl/

Dokarmianie dolistne nie zastępuje nawożenia podstawowego a jedynie jego jest uzupełnieniem. Nawożenie roślin jest skuteczniejsze, jeśli stosuje się nawozy w formie ciekłej, ze względu na ich dobrą przyswajalność dla roślin. Prawidłowo zastosowane dolistne nawożenie roślin uprawnych wykazuje szereg zalet w porównaniu do tradycyjnego sposobu nawożenia nawozami stałymi:

  • bardziej równomierne rozmieszczenie azotu na nawożonej plantacji co umożliwia lepsze wykorzystanie tego składnika w porównaniu do rozsiewu nawozów stałych;
  • ten system nawożenia umożliwia stosowanie azotu i mikroelementów w dowolnych proporcjach przez dobór odpowiednich nawozów azotowych;
  • brak wpływu uwsteczniania składników pokarmowych, tak jak często ma miejsce przy nawożeniu doglebowym;
  • połączenie dolistnego dokarmiania z zabiegami ochrony roślin ogranicza liczbę przejazdów agregatu po polu, a tym samym ogranicza koszty i ugniatanie gleby;
  • dolistne dokarmianie roślin zwiększa wielokrotnie efektywność działania np. azotu w porównaniu z nawożeniem doglebowym.

W odróżnieniu od nawożenia doglebowego, nawożenie dolistne działa niemal natychmiast, pozwalając na uzyskanie dużej efektywności działania stosunkowo małej ilości składnika. Do składników szczególnie dobrze pobieranych przez liście i inne zielone części roślin jest azot stosowany w wodnym roztworze mocznika w formie oprysku. Mocznik stosowany dolistnie w formie wodnego roztworu jest absorbowany, transportowany i metabolizowany w roślinach szybciej niż każdy inny związek przy dokarmianiu dolistnym (10 - 20 razy szybciej). Stwierdzono, że już po 5 godzinach od aplikacji 80 % zastosowanego azotu w formie mocznika jest pobrana przez rośliny. Jednocześnie dostosowanie dawki azotu do odpowiednich fazach rozwojowych roślin pozwala przypuszczać, że azot zastosowany dolistnie zostanie prawie całkowicie wykorzystany, gdy tymczasem azot zastosowany doglebowo wykorzystywany jest przez rośliny w 60 %.

Ciecz roboczą do dolistnego dokarmiania roślin należy przygotować...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online