Publikacje » Uprawy » Rynek zbóż i oleistych - tydzień 35'2020

Rynek zbóż i oleistych - tydzień 35'2020

31 Sierpnia 2020
źródło: http://sparkspolska.com/

POLSKA

WIADOMOŚCI RYNKOWE

SYTUACJA RYNKOWA:

Tegoroczne zbiory zbóż podstawowych i rzepaku można uznać za zakończone. Do skoszenia pozostały zazwyczaj pojedyncze plantacje, głównie położone na północy kraju.

W większości regionów, jakość zebranego ziarna jest zadowalająca. Wyjątek stanowią województwa położone na południowym-wschodzie (Lubelszczyzna, Podkarpacie), a także na południu kraju (Dolny Śląsk) gdzie obfite opady deszczu w końcowych etapach wegetacji spowodowały porażenia ziarna chorobami z rodzaju fuzarium. Partie pszenicy oferowanej do sprzedaży często mają podwyższony DON.

Lokalnie ziarno pszenicy charakteryzuje się także słabą gęstością (Mazury, Podkarpacie, Lubelszczyzna). 

Tegoroczne zbiory pszenicy w masie będą wyższe od ubiegłorocznych i według naszych szacunków mogą wynieść 11,7-11,8 mln ton, tj. o 4-5% więcej od wielkości produkcji osiągniętej w 2019 roku.

Pomimo dopiero zakończonych żniw, handel ziarnem jest niewielki. Wielu rolników zdecydowało się na przechowanie ziarna w oczekiwaniu na wyższe ceny, szczególnie ziarna o wysokich parametrach jakościowych. To z kolei powoduje, iż na rynku notuje się wzrost cen pszenicy płaconych przez młyny za pszenicę konsumpcyjną. 

Obecnie przedmiotem handlu na szerokim rynku są przede wszystkim zboża w ramach zawartych przed żniwami kontraktów z przetwórcami i firmami handlowymi, po wyższych od obecnych cenach. Z wolnego rynku cały czas trudno kupić większe partie pszenicy, uszczuplona jest także podaż jęczmienia. Wydaje się, iż producenci powinni być bardziej skłonni do sprzedaży ziarna w II połowie września w związku ze zobowiązaniami finansowymi oraz zbliżającymi się zbiorami kukurydzy.

Z drugiej strony, niezmiennie dużo jest natomiast ofert bardzo trudno sprzedawalnego żyta, a także pszenżyta. 

Podaż krajowej kukurydzy ze zbiorów 2019 roku jest bliska zeru, stąd też na rynku pojawiła się kukurydza importowana z Niemiec i Węgier w cenach 920-960 PLN/t. 

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe ze zbiorów 2020 roku przedstawiały się następująco (z dostawą w żniwa):

pszenica konsumpcyjna – 650-740 PLN/t,

pszenica paszowa – 650-720 PLN/t,

kukurydza – 850-950 PLN/t (zbiór 2019),

żyto konsumpcyjne – 440-530 PLN/t, 

żyto paszowe – 430-520 PLN/t,

jęczmień paszowy – 570-640 PLN/t,

pszenżyto – 560-630 PLN/t,

owies paszowy – 480-560 PLN/t,

rzepak – 1530-1650 PLN/t.

 

EKSPORT/IMPORT:

W sierpniu br., eksport pszenicy drogą morską powinien wynieść ok. 150 tys. ton. Oprócz pszenicy, przedmiotem eksportu są także niewielkie partie żyta, pszenżyta i owsa.

Polska pszenica nie jest obecnie konkurencyjna na rynku światowym. Wszystko za sprawą silnej konkurencji ze strony innych eksporterów (kraje bałtyckie, Rosja) i co za tym idzie braku opłacalności eksportu pszenicy z Polski po obecnych cenach. 

Eksport, który będzie realizowany w najbliższych tygodniach będzie związany z realizacją wcześniej zawartych kontraktów na dostawy tego zboża. Zakupy ziarna pszenicy z wolnego rynku są obecnie trudne. Zboże to przede wszystkim kupują ci eksporterzy, którzy muszą pokryć potrzeby surowcowe aby wywiązać się z zawartych kontraktów.

W połowie tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się następująco:

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 750 PLN/t (dostawa VIII-IX),

pszenica konsumpcyjna (14/78/280) – 760-770 PLN/t (dostawa IX),

pszenżyto – 635 PLN/t (dostawa IX),

żyto paszowe – 545 PLN/t (dostawa IX).

Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.

Po stronie importu, do kraju cały czas dociera kukurydza z Węgier oraz Niemiec w związku z brakiem tego zboża na rynku krajowym. Oferowana jest ona w cenach 940-950 PLN/t.Nie jest wykluczone, iż do Polski trafia kukurydza, która wcześniej była eksportowana z kraju na rynek niemiecki.

Import pszenicy z południa Europy jest ograniczony w związku z brakiem opłacalności przywozu na szerszą skalę, a także problemami z jakością pszenicy (fuzarium), szczególnie na Słowacji. 

Ceny zbóż w...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online