Publikacje » Uprawy » Rolnictwo 2015 – podsumowanie

Rolnictwo 2015 – podsumowanie

10 Października 2016

W jednej z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego podsumowano rolnictwo w 2015 roku. Z danych instytutu można wysnuć wiele ciekawych wniosków. 

W 2015 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek globalnej produkcji rolniczej o 4,2%, który był wynikiem znacznego spadku produkcji roślinnej (o 11,2%) przy wzroście produkcji zwierzęcej (o 3,1%). – GUS

Autorzy opracowania tłumaczą również jakie były przyczyny takiego stanu rzeczy.

Na spadek produkcji roślinnej wpłynęło zmniejszenie zbiorów większości ziemiopłodów. Plonowanie upraw, w warunkach dużego deficytu opadów i bardzo wysokich temperatur występujących w wielu rejonach kraju, było niższe niż przed rokiem. Zmniejszone plonowanie wpłynęło na wielkość zbiorów i spadek krajowej podaży większości produktów roślinnych. Największy spadek produkcji odnotowano dla upraw okopowych i warzyw. Wpływ suszy był rozłożony regionalnie. Najbardziej poszkodowane były województwa lubelskie, kujawsko-pomorskie i część mazowieckiego. (...) – GUS

Powierzchnia użytków rolnych w użytkowaniu gospodarstw była podobna to tej sprzed roku – ok. 14,5 mln ha. Natomiast ogólna powierzchnia zasiewów na sezon 2015 r. wyniosła 10,8 mln ha. To o 3,2% więcej niż miało to miejsce rok wcześniej. Zwiększeniu uległa między innymi powierzchnia uprawy niektórych gatunków zbóż (pszenicy, pszenżyta, jęczmienia), strączkowych na ziarno, ziemniaków i upraw pastewnych. Więcej o tendencjach w uprawie zbóż pisaliśmy w artykule “Uprawa zbóż w Polsce”.

W roku gospodarczym 2014/15 zużycie nawozów mineralnych (NPK) w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych zmniejszyło się w stosunku do okresu poprzedniego o 7,3% i wynosiło 123,2 kg. Zużycie nawozów wapniowych ze względu na stan zakwaszenia polskich gleb jest nadal niewystarczające.

Administrator naszego bloga. E-pole nie ma przed nim tajemnic. Miłośnik natury, szybkich samochodów i mglistych poranków z filiżanką kawy w ręku.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online