Publikacje » Uprawy » Raport Rynku Zbóż tydzień 51'2020

Raport Rynku Zbóż tydzień 51'2020

21 Grudnia 2020
źródło: http://sparkspolska.com/

POLSKA

WIADOMOŚCI RYNKOWE

GUS: WYNIKOWY SZACUNEK ZBIORÓW ZBÓŻ I RZEPAKU W 2020 ROKU I OCENY ZASIEWÓW OZIMIN POD ZBIORY W 2021 ROKU

W czwartek 17/12 GUS podał ostateczny szacunek produkcji głównych upraw rolnych w kraju w 2020 roku oraz oceny areału zasiewów ozimin pod zbiory w 2021 roku.

ZBIORY 2020

Rezultaty wynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 roku przedstawiają się następująco:

 • zbiory zbóż ogółem ocenia się na 33,5 mln t, tj. o około 16% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
 • produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 29,0 mln t, tj. o około 16% więcej od uzyskanej w 2019 r.;
 • zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,9 mln t, tj. o około 23% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
 • zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 9,0 mln t, tj. o około 40% więcej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym;
 • zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 14,5 mln t, tj. o około 5% więcej od produkcji uzyskanej w 2019 r.

 

KOMENTARZ SPARKS POLSKA ODNOŚNIE WIELKOŚCI ZBIORÓW ZBÓŻ W 2020 ROKU:

GUS potwierdził, iż tegoroczne zbiory zbóż ogółem w kraju były największe na przestrzeni ostatnich 10 lat. W porównaniu do wstępnego szacunku z września br., GUS zwiększył wielkość tegorocznych zbiorów pszenicy o około 0,2 mln ton do 12,1 mln ton, podczas gdy zbiory pozostałych zbóż pozostawił niezmienne. Z grudniowej oceny GUS wynika, iż tegoroczne zbiory kukurydzy w kraju wyniosły około 4,5 mln ton. To ciągle mniej od naszej oceny zbiorów kukurydzy na poziomie około 4,7-4,8 mln ton. Ocena zbiorów rzepaku w kraju w 2019 roku na poziomie około 2,9 mln ton jest zbieżna z naszymi szacunkami. 

 

SIEWY OZIMIN POD ZBIORY 2021 ROKU

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2021 r. zasiano ponad 4,3 mln ha, tj. na poziomie roku ubiegłego, z tego: 

 • pszenicy ozimej zasiano ok. 2,0 mln ha,
 • żyta ok. 0,9 mln ha, 
 • pszenżyta ozimego ok. 1,1 mln ha, 
 • jęczmienia ozimego ponad 0,2 mln ha, 
 • mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,09 mln ha. 
 •  

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na około 0,8 mln ha.

Stan zasiewów zbóż ozimych, tj. żyta jęczmienia i pszenżyta oceniono nieco lepiej niż w roku ubiegłym, natomiast zasiewy pszenicy ozimej oceniono na poziomie nieco niższym od oceny ubiegłorocznej.

 

KOMENTARZ SPARKS POLSKA ODNOŚNIE AREAŁU ZASIEWÓW POD ZBIORY W 2021 ROKU:

Według naszych szacunków, areał zasiewów pszenicy ozimej pod zbiory w 2021 roku może być nieco mniejszy niż 2 mln ha obsianych pod zbiory w 2020 roku i ocenianych przez GUS pod przyszłoroczny zbiór. Mniejsza powierzchnia zasiewów pszenicy ozimej może wynikać z większego areału zasiewów rzepaku ozimego oraz późnych zbiorów kukurydzy w bieżącym roku. Według szacunków branżowych, areał uprawy rzepaku ozimego pod zbiory w 2021 roku może wynosić nawet 950 tys. ha wobec 830 tys. ha obsianych pod zbiory w 2020 roku. Wszystko za sprawą wysokich cen rzepaku, które zachęciły rolników do zwiększenia areału jego uprawy. 

 

RYNKOWE CENY ZBÓŻ 

SYTUACJA RYNKOWA:

To już końcówka zbiorów kukurydzy w kraju. Lokalnie zbiory mogą jeszcze potrwać do świąt. 

Ostatnie dni handlu przed zbliżającym się okresem świątecznym przyniosły nieco więcej ofert sprzedaży ziarna ze strony rolników, a także firm skupowych zainteresowanych sprzedażą towaru z dostawą natychmiastową. Liczba transakcji nie jest jednak duża, gdyż sprzedający często nie godzą się na ceny proponowane przez przetwórców. Większość wytwórni pasz i młynów jest pokryta w surowiec na okres poświąteczny i ma zawarte kontrakty na dostawy ziarna. W związku z utrzymującymi się wysokimi cenami pszenicy i kukurydzy, przetwórcy obecnie chętnie kupują tańsze zboża do przerobu, jak pszenżyto czy żyto.

Zapotrzebowanie branży paszowej na ziarno ogranicza także wyraźny spadek opłacalności żywca drobiowego i wieprzowego, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na pasze ze strony branży hodowlanej. Już obecnie niektóre wytwórnie pasz notują mniejszą produkcję pasz przemysłowych o 10-20%. Spowolnienie na tym rynku zapewne utrzyma się także w I kwartale 2021 roku, co powinno wywierać presję na ceny zbóż na rynku krajowym. 

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe przedstawiały się następująco:

 • pszenica konsumpcyjna – 770-860 PLN/t,
 • pszenica paszowa – 750-840 PLN/t,
 • kukurydza mokra (30% wilgotności) – 450-500 PLN/t,
 • kukurydza sucha – 700-790 PLN/t,
 • żyto konsumpcyjne – 550-640 PLN/t, 
 • żyto paszowe – 540-630 PLN/t,
 • jęczmień paszowy – 630-700 PLN/t,
 • pszenżyto – 640-740 PLN/t,
 • owies paszowy – 520-600 PLN/t,
 • rzepak – 1680-1815 PLN/t.

 

EKSPORT/IMPORT:

Obecnie skup ziarna z dostawą do portów z przeznaczeniem na eksport jest ograniczony. 

Niemniej jednak, z kraju cały czas realizowany jest znaczny eksport pszenicy drogą morską. Eksport pszenicy przez porty w grudniu br. może zbliżyć się do 300 tys. ton. Spośród pozostałych zbóż, numerem 2 w eksporcie jest kukurydza. Obecnie, spore ilości tego zboża ładowane są na statki w portach Gdańsk i Gdynia. 

W I półroczu bieżącego sezonu 2020/21 (lipiec-grudzień), eksport pszenicy drogą morską wyniesie 1,6-1,7 mln...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online