Publikacje » Uprawy » Raport Rynku Zbóż tydzień 48'2020

Raport Rynku Zbóż tydzień 48'2020

30 Listopada 2020
źródło: http://sparkspolska.com/

POLSKA

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

Ostatnie pogodne dni wpłynęły na dalsze przyspieszenie zbiorów kukurydzy w kraju. Szacujemy, iż w skali kraju zaawansowanie zbiorów przekracza 70%. W dalszym ciągu zaawansowanie zbiorów jest zróżnicowane regionalnie, od lokalnie 60% na Kujawach po 85% skoszonych plantacji w centrum kraju. Tym samym zbiory kukurydzy przeciągną się na grudzień.

Zbierane ziarno w dalszym ciągu charakteryzuje się wilgotnością w przedziale 33-35% co spowalnia proces jego suszenia. Osiągane plony są zadowalające, a jakość ziarna dobra. Podwyższone DONy notuje się jednak w regionach na zachodzie i południowym wschodzie kraju.

Z racji trwających zbiorów, handel ziarnem w kraju w dalszym ciągu dotyczy głównie kukurydzy. Wytwórnie pasz nastawione są głównie na skup kukurydzy mokrej i suchej, z racji większej podaży tego zboża i zdecydowanie niższych cen od cen pszenicy. Niemniej jednak, trudno mówić o dużej rynkowej podaży tego zboża. Pomimo jeszcze trwających zbiorów kukurydzy wydaje się, iż obecnie rolnicy sprzedają przede wszystkim nadwyżki ziarna, których nie są w stanie zmagazynować na gospodarstwach.

Rynkowa podaż pozostałych zbóż także pozostawia wiele do życzenia. Ciągle ciężko kupuje się przede wszystkim pszenicę i pszenżyto, a więc zboża w dalszym ciągu chętnie kupowane przez eksporterów. Mała dostępność ciężarówek utrudnia jednak przemieszczanie ziarna do portów. Gros ciężarówek jest bowiem obecnie wykorzystywane do transportu kukurydzy i buraków.

W dłuższej perspektywie czasowej niepokoi wyraźnie pogorszenie opłacalności żywca drobiowego jak i wieprzowego w kraju. Podobnie jak wiosną, branża drobiarska ponownie znalazła się w bardzo trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa i zamknięciem sektora hotelarsko-restauracyjnego. Trudna sytuacja panuje także na rynku wieprzowiny. W okresie ostatnich 6 miesięcy br. nastąpił głęboki spadek opłacalności produkcji żywca wieprzowego, a rynek od wielu tygodni funkcjonuje pod presją cenową związaną z pandemią koronawirusa. Obecnie sytuacja pogarsza się w związku z konsekwencjami ASF w Niemczech.

Powyższe uwarunkowania stawiają także w trudnej sytuacji poboczne ogniwa łańcucha chowu, czyli dostawców pasz oraz dodatków paszowych i weterynaryjnych. Niniejsza sytuacja zapewne przełoży się na mniejszy chów trzody oraz wstawienia piskląt i spadek zapotrzebowania na pasze w II połowie bieżącego sezonu 2020/21.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe przedstawiały się następująco:

 

 • pszenica konsumpcyjna – 780-890 PLN/t,
 • pszenica paszowa – 780-880 PLN/t,
 • kukurydza mokra (30% wilgotności) – 420-500 PLN/t,
 • kukurydza sucha – 720-820 PLN/t,
 • żyto konsumpcyjne – 560-630 PLN/t,
 • żyto paszowe – 540-620 PLN/t,
 • jęczmień paszowy – 640-720 PLN/t,
 • pszenżyto – 650-740 PLN/t,
 • owies paszowy – 520-600 PLN/t,
 • rzepak – 1740-1860 PLN/t.

 

EKSPORT/IMPORT:

W portach nieustannie notuje się wzmożony ruch. W porcie Gdynia cały czas ładowana jest pszenica na panamaxy. Z kolei, w porcie Gdańsk ładowane są pozostałe zboża, tj. kukurydza, pszenżyto i żyto. Z końcem miesiąca ruszy załadunek 2 dużych statków kukurydzą, które zabiorą ok. 60 tys. ton tego zboża.

Wiele wskazuje na to, iż w listopadzie br., eksport samej pszenicy drogą morską może przekroczyć 500 tys. ton. Utrzymanie dynamicznego tempa eksportu z kraju drogą morską spodziewane jest także w kolejnych miesiącach bieżącego sezonu. Eksporterzy cały czas kupują pszenicę z dostawą do portów w bardzo atrakcyjnych cenach.

W połowie tygodnia, ceny pszenicy i innych zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach:

 • pszenica konsumpcyjna (12.5/77/250) – 920-930 PLN/t (dostawa XI/XII-I),
 • pszenica konsumpcyjna (14/78/280) – 940-945 (dostawa XI/XII-I),
 • kukurydza (DON 1750) – 835-840 PLN/t (dostawa XI-XII).

Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursów walut w dniu podpisywania kontraktu.

Na kołach realizowany jest eksport zbóż na rynek niemiecki, ale głównie w ramach wcześniej zawartych kontraktów. Przedmiotem eksportu są przede wszystkim duże ilości kukurydzy.

Import zbóż z południa Europy cały czas pozostaje niewielki. Importu zbóż z Ukrainy praktycznie nie notuje się w związku z tym, iż ceny ukraińskiego ziarna nie są konkurencyjne.

Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze w zależności od regionu kraju (PLN/t, netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna):

 

PODSUMOWANIE WYDARZEŃ I ICH WPŁYW NA RYNEK KRAJOWY W KRÓTKIM OKRESIE

 

UE I...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online