Publikacje » Uprawy » Raport Rynku Zbóż tydzień 47'2020

Raport Rynku Zbóż tydzień 47'2020

23 Listopada 2020
źródło: http://sparkspolska.com/

POLSKA

WIADOMOŚCI RYNKOWE

SEJM PRZEDŁUŻYŁ MOŻLIWOŚĆ IMPORTU I STOSOWANIA PASZ GMO W ŻYWIENIU ZWIERZĄT DO 1 STYCZNIA 2023 ROKU, A WIĘC O KOLEJNE 2 LATA, POMIMO WNIOSKOWANYCH 5 LAT

Celem  projektu  ustawy  o  zmianie  ustawy  z dnia  22  lipca  2006  roku o  paszach było przesunięcie terminu wejścia w życie  przepisu zawartego w art. 15 ust.1 pkt 4 ustawy o  paszach,  w  którym  ustanowiony  został  zakaz  wytwarzania,  wprowadzania  do  obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz  organizmów  genetycznie  zmodyfikowanych  przeznaczonych do użytku paszowego z dnia 1 stycznia 2021 roku, na dzień 1 stycznia 2025 roku. Ustawa została obecnie skierowana do senatu http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/735_u/$file/735_u.pdf.

EKSPORT ZBÓŻ OGÓŁEM Z KRAJU W PIERWSZYCH 3 MIESIĄCACH BIEŻĄCEGO SEZONU 2020/21 O 57% WIĘKSZY NIŻ W TYM SAMYM OKRESIE POPRZEDNIEGO SEZONU

Według wstępnych danych, w pierwszych 3 miesiącach sezonu 2020/21 (lipiec-wrzesień), eksport zbóż z kraju wyniósł ponad 1648 tys. ton wobec 1047 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 672 tys. ton (wobec 537 tys. ton w tym samym okresie minionego sezonu), żyta – 364 tys. ton (129 tys. ton), pszenżyta – 314 tys. ton (158 tys. ton), kukurydzy – 65 tys. ton (142 tys. ton), owsa – 39 tys. ton, a jęczmienia – 195 tys. ton.

Z kolei, według wstępnych danych w pierwszych 3 miesiącach sezonu 2020/21 eksport rzepaku z kraju wyniósł ponad 207 tys. ton wobec 152 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z kolei, według wstępnych danych w pierwszych 3 miesiącach sezonu 2020/21 eksport rzepaku z kraju wyniósł ponad 207 tys. ton wobec 152 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

Eksport i import zbóż i oleistych z/do Polski w pierwszych 3 miesiącach bieżącego sezonu 2020/21 (lipiec-wrzesień) kształtował się następująco (tys. ton):

 

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

W kraju cały czas trwają zbiory kukurydzy na ziarno. Zaawansowanie zbiorów jest mocno zróżnicowane regionalnie. Dużo plantacji jest jeszcze do zebrania na Podkarpaciu, ale także na Podlasiu i Kujawach. Znacznie większe zaawansowanie notuje się na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Szacujemy, iż w skali kraju kukurydzę zebrano z ponad 65% areału uprawy. Kukurydza w dalszym ciągu ma wysoką/bardzo wysoką wilgotność, często przekraczającą 35%. W przeciwieństwie do poprzedniego roku, kiedy dostawcy otrzymywali dopłaty za bardzo suche ziarno, w bieżącym roku na porządku dziennym są potrącenia za bardzo mokrą kukurydzę. Zbierana kukurydza w dalszym ciągu charakteryzuje się zadowalającą jakością, lecz coraz częściej trafiają się partie z DON-ami na poziomie 2500-3000. Prognozowane na najbliższe dni przymrozki powinny wpłynąć na dalsze przyspieszenie zbiorów kukurydzy.

Handel ziarnem w kraju w dalszym ciągu dotyczy głównie kukurydzy. Wytwórnie pasz nastawione są głównie na skup kukurydzy mokrej i suchej, z racji większej podaży tego zboża i zdecydowanie niższych cen od cen pszenicy.

Po okresie większych obrotów, rynkowa podaż pszenicy w kraju spadła, co po części jest spowodowane problemami logistycznymi i brakiem samochodów do jej transportu. Gros ciężarówek jest bowiem obecnie wykorzystywane do transportu kukurydzy i buraków. Ponadto, rolnicy w dalszym ciągu niechętnie sprzedają to zboże widząc duży popyt na pszenicę ze strony eksporterów. Z tej powodu trudno kupuje się także pszenżyto.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe przedstawiały się następująco:

  • pszenica konsumpcyjna – 780-890 PLN/t,
  • pszenica paszowa – 780-870 PLN/t,
  • kukurydza mokra (30% wilgotności) – 400-500 PLN/t,
  • kukurydza sucha – 700-790 PLN/t,
  • żyto konsumpcyjne – 550-620 PLN/t,
  • żyto paszowe – 540-620 PLN/t,
  • jęczmień paszowy – 630-700 PLN/t,
  • pszenżyto – 650-720 PLN/t,
  • owies paszowy – 520-580 PLN/t,
  • rzepak – 1720-1850 PLN/t.

 

EKSPORT/IMPORT:

W portach trwa swoisty boom eksportowy. Przedmiotem eksportu jest głównie pszenica, która jest ładowana na statki przede wszystkim w porcie Gdynia. W listopadzie br., eksport samej pszenicy drogą morską prawdopodobnie przekroczy 500 tys. ton. W przeciągu całego miesiąca, w portach Gdynia i Szczecin/Świnoujście łącznie ładowanych będzie 8 panamaxów, a także mniejsze statki...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online