Publikacje » Uprawy » Raport Rynku Zbóż tydzień 43'2020

Raport Rynku Zbóż tydzień 43'2020

26 Października 2020
źródło: https://www.plantpress.pl/

POLSKA

WIADOMOŚCI RYNKOWE

EKSPORT ZBÓŻ OGÓŁEM Z KRAJU W PIERWSZYCH 2 MIESIĄCACH BIEŻĄCEGO SEZONU 2020/21 O 45% WIĘKSZY NIŻ W TYM SAMYM OKRESIE POPRZEDNIEGO SEZONU

Według wstępnych danych, w pierwszych 2 miesiącach sezonu 2020/21 (lipiec-sierpień), eksport zbóż z kraju wyniósł ponad 858 tys. ton wobec 590 tys. ton wyeksportowanych w sezonie poprzednim. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 271 tys. ton, żyta – 173 tys. ton, pszenżyta – 176 tys. ton, kukurydzy – 48 tys. ton, owsa – 15 tys. ton, a jęczmienia – 175 tys. ton.

Z kolei, w pierwszych 2 miesiącach sezonu 2020/21 (lipiec-sierpień) eksport rzepaku z kraju wyniósł około 136 tys. ton wobec 100 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

Eksport i import zbóż i oleistych z/do Polski w pierwszych 2 miesiącach bieżącego sezonu 2020/21 (lipiec-sierpień) kształtował się następująco (tys. ton):

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

Krajowy rynek zbóż w dalszym ciągu operuje w warunkach wyraźnie uszczuplonej podaży ziarna w większości regionów kraju. Ofert sprzedaży większości zbóż jest mało, a nawet bardzo mało, szczególnie w odniesieniu do pszenicy i pszenżyta. Więcej ofert sprzedaży notuje się w przypadku jęczmienia i żyta. Trudno jednak o zakupy większych partii zbóż. Znacznie łatwiej kupić ziarno ziarna od firm handlowych i pośredniczących w handlu, niż rolników, którzy cały czas „siedzą” na bardzo dużych wolumenach zbóż. Niemniej jednak, większe obroty notuje się na północy kraju, gdzie bardzo wysokie ceny oferowane za pszenicę z dostawą do portów wpłynęły na wzrost sprzedaży ziarna.

Wyraźnie opóźnione zbiory kukurydzy na ziarno dodatkowo komplikują sytuację na rynku zbóż. Notowane w I połowie października br. obfite opady deszczu i wichury praktycznie na terenie całego kraju wstrzymały zbiór kukurydzy i lokalnie spowodowały straty na plantacjach. 

Poprawa pogody w ostatnich dniach przyczyniła się do przyspieszenia prac żniwnych. Zbierane ziarno ma jednak wysoką wilgotność rzędu 34-38%. Wysoka wilgotność znacznie utrudnia jego zbiór i podnosi koszty suszenia. 

Wraz ze wzrostem zaawansowania zbiorów kukurydzy w kraju, więcej ofert sprzedaży tego zboża powinno wpłynąć na większe obroty ziarnem i nieco zmniejszyć obecne napięcia wywołane małą podażą zbóż. Trudno jednak liczyć na wyraźne osłabienie cen kukurydzy gdyż na rynku trwa powszechne wyczekiwanie na tegoroczną kukurydzę. Przetwórcy i firmy handlowe planują duże zakupy tego zboża.

W zależności od regionu, ceny kukurydzy suchej wahają się w obecnie w przedziale 680-790 PLN/t Cały czas trudno kupić kukurydzę suchą poniżej 700 PLN/t. Z kolei, ceny kukurydzy mokrej to przedział 390-460 PLN/t.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe przedstawiały się następująco:

  • pszenica konsumpcyjna – 760-860 PLN/t,
  • pszenica paszowa – 750-850 PLN/t,
  • kukurydza mokra (30% wilgotności) – 390-460 PLN/t,
  • kukurydza sucha – 680-790 PLN/t,
  • żyto konsumpcyjne – 530-600 PLN/t, 
  • żyto paszowe – 520-590 PLN/t,
  • jęczmień paszowy – 620-680 PLN/t,
  • pszenżyto – 650-700 PLN/t,
  • owies paszowy – 520-580 PLN/t,
  • rzepak – 1650-1740 PLN/t.

 

EKSPORT/IMPORT:

W portach notuje się wzmożony ruch. Bardzo wysokie ceny eksportowe pszenicy w krajach bałtyckich oraz krajach Basenu Morza Czarnego cały czas poprawiają konkurencyjność polskiej pszenicy na rynku światowym. Notowany w ostatnim okresie wyraźny wzrost cen pszenicy z dostawą do portów przełożył się na większą sprzedaż ziarna na eksport na północy kraju.

Przedmiotem eksportu jest nie tylko pszenica, ale także spore wolumeny pszenżyta oraz mniejsze partie kukurydzy. Obecnie w porcie Gdynia trwa załadunek 2 panamaxów pszenicą, które łącznie zabiorą ponad 130 tys. ton tego zboża. 

Według wstępnych danych, w pierwszych 2 miesiącach sezonu 2020/21 (lipiec-sierpień), łączny eksport zbóż z kraju wyniósł ponad 858 tys. ton wobec 590 tys. ton wyeksportowanych w sezonie poprzednim. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 271 tys. ton, żyta – 173 tys. ton, pszenżyta – 176 tys. ton, kukurydzy – 48 tys. ton, owsa – 15 tys. ton, a jęczmienia – 175 tys....

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online