Publikacje » Uprawy » Raport Rynku Zbóż tydzień 37'2020

Raport Rynku Zbóż tydzień 37'2020

14 Września 2020
źródło: http://sparkspolska.com/

POLSKA

WIADOMOŚCI RYNKOWE

NIECO WIĘKSZY EKSPORT PSZENICY DROGĄ MORSKĄ W PIERWSZYCH 2 MIESIĄCACH BIEŻĄCEGO SEZONU 2020/21 NIŻ W TYM SAMYM OKRESIE MINIONEGO SEZONU 

W sierpniu br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 219 tys. ton wobec 17,5 tys. ton wywiezionych w lipcu br. oraz 92 tys. ton wyeksportowanych w sierpniu 2019 roku. Z tej wielkości, w sierpniu 2020 roku eksport pszenicy wyniósł ponad 167 tys. ton, żyta – 32 tys. ton, pszenżyta – 17 tys. ton, a kukurydzy – 3 tys. ton. Z kolei, w sierpniu 2020 eksport rzepaku drogą morską wyniósł prawie 10 tys. ton.   

W pierwszych 2 miesiącach bieżącego sezonu 2020/21 (lipiec-sierpień 2020), eksport zbóż drogą morską wyniósł około 237 tys. ton wobec 140 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 170 tys. ton (wobec 107 tys. ton w okresie lipiec-sierpień 2019), żyta - 33 tys. ton, pszenżyta – 17 tys. ton, a kukurydzy – 17 tys. ton (30 tys. ton w okresie lipiec-sierpień 2020).

Z kolei, w pierwszych 2 miesiącach sezonu 2020/21, eksport rzepaku drogą morską wyniósł około 10 tys. ton wobec 11 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

Eksport poszczególnych zbóż za pośrednictwem terminali portowych w pierwszych 2 miesiącach bieżącego sezonu 2020/21 (lipiec-sierpień) kształtował się następująco (tys. ton):

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

Ostatnie dni nie przynoszą wzrostu obrotów ziarnem na rynku krajowym. Handel ziarnem na szerszym rynku pozostaje ograniczony, co wynika z utrzymującej się małej sprzedaży ziarna przez rolników w większości regionów kraju. Ofert sprzedaży jest mało praktycznie w odniesieniu do wszystkich zbóż, z wyjątkiem żyta.

Większość rolników oczekuje wyższych cen za zmagazynowane zboża i czeka na wzrost cen ziarna. Niemniej jednak, na rynku nie widać presji za duże zakupy ziarna przez przetwórców. Wielu z nich posiada bowiem zapasy ziarna do przerobu, realizuje wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna, dokupuje surowiec na bieżąco w małych partiach i czeka tegoroczną kukurydzę, której zbiór będzie wysoki. Należy jednak zaznaczyć, iż w związku z panującymi warunkami pogodowymi w trakcie wegetacji, tegoroczne zbiory kukurydzy będą opóźnione.

Wydaje się, iż rolnicy powinni wystawić do sprzedaży nieco więcej ziarna w końcu września br. wraz ze zbliżaniem się dobrze zapowiadających się zbiorów kukurydzy oraz w związku z koniecznością pozyskania środków na pokrycie zobowiązań finansowych. 

Do kraju cały czas dociera kukurydza z importu pochodząca z państw ościennych (Czechy, Słowacja, Niemcy). W zależności od regionu, ceny tego zboża pozostają bardzo wysokie i zawierają się w przedziale 900-950 PLN/t, z dostawą. Na razie niewiele firm pokazuje ceny oferowane za tegoroczną kukurydzę mokrą (30% wilgotności), które zawierają się w przedziale 380-460 PLN/t, z dostawą, podobnie jak w tym samym okresie przed rokiem.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe ze zbiorów 2020 roku przedstawiały się następująco (z dostawą w żniwa):

  • pszenica konsumpcyjna – 670-740 PLN/t,
  • pszenica paszowa – 660-720 PLN/t,
  • kukurydza – 900-950 PLN/t (zbiór 2019),
  • żyto konsumpcyjne – 440-530 PLN/t, 
  • żyto paszowe – 430-520 PLN/t,
  • jęczmień paszowy – 570-640 PLN/t,
  • pszenżyto – 560-630 PLN/t,
  • owies paszowy – 490-550 PLN/t,
  • rzepak – 1580-1690 PLN/t.

 

EKSPORT/IMPORT:

W sierpniu 2020 roku, eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 219 tys. ton wobec 17,5 tys. ton wywiezionych w lipcu br. oraz 92 tys. ton wyeksportowanych w sierpniu 2019 roku. Z tej wielkości, w sierpniu 2020 roku eksport pszenicy wyniósł ponad 167 tys. ton, żyta – 32 tys. ton, pszenżyta – 17 tys. ton, a kukurydzy – 3 tys. ton. Z kolei, w sierpniu 2020 eksport rzepaku drogą morską wyniósł prawie 10 tys. ton.   

W pierwszych 2 miesiącach bieżącego sezonu 2020/21 (lipiec-sierpień 2020), eksport zbóż drogą morską wyniósł około 237 tys. ton wobec 140 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 170 tys. ton (wobec 107 tys. ton w okresie lipiec-sierpień 2019), żyta - 33 tys. ton, pszenżyta – 17 tys. ton, a kukurydzy – 17 tys. ton (30 tys. ton w okresie lipiec-sierpień 2020). 

Z kolei, w pierwszych 2 miesiącach sezonu 2020/21, eksport rzepaku drogą morską wyniósł około 10 tys. ton wobec 11 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

Większy eksport pszenicy będzie miał miejsce we wrześniu i październiku, w związku z realizacją wcześniejszych kontraktów przez firmy handlowe. Oceniamy, iż we wrześniu br. wywóz pszenicy przez porty może przekroczyć 250 tys. ton. Obecnie drogą morską eksportuje się głównie pszenicę z przeznaczeniem przede wszystkim na rynki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, mało eksportuje się natomiast na barkach i mniejszych jednostkach do innych krajów europejskich. Ponadto, przedmiotem eksportu drogą morską są spore partie pszenżyta oraz mniejsze ilości żyta.

Polska pszenica musi jednak konkurować z ofertami sprzedaży tego zboża przez kraje bałtyckie. Ceny pszenicy w polskich portach na bazie FOB kształtują się na poziomie o około 4 euro/t...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online