Publikacje » Uprawy » Potas – niedobór i nadmiar

Potas – niedobór i nadmiar

17 Grudnia 2018

Potas (K) reguluje gospodarkę wodną tzn. turgor komórki i wiązek przewodzących oraz steruje ruchami aparatów szparkowych i wymiany gazowej, jest aktywatorem ponad 50 enzymów z grupy syntetaz, transferaz, dehydrogenaz, bierze udział w procesie fotosyntezy i przemieszczania asymilatów (rola w gospodarce azotowej).

Nadmiar potasu – skutki

Wysokie dawki K pogarszają jakość roślin przeznaczonych na paszę dla zwierząt, roślin łąkowych, roślin z trwałych użytków zielonych, roślin okopowych przeznaczonych na paszę np. buraki pastewne, marchew pastewna. Potas jest pobierany przez rośliny niekontrolowanie (luksusowo). Rośliny nie posiadają fizjologicznego mechanizmu, który kontrolowałby pobieranie tego pierwiastka. Przy czym jest to składnik, który nie może być stosowany na zapas, tylko w dawkach, które odpowiadają potrzebom pokarmowym roślin. 

K – działa antagonistycznie do jonów Mg. Zbyt wysokie, niezrównoważone w stosunku do Mg nawożenie K może spowodować niedobór magnezu w glebie (przy złym stosunku potasu do magnezu). Zawartość kationu K+ w roślinach jest jednym ze wskaźników żywieniowych paszy. Wskaźnik żywieniowy paszy to stosunek zawartości jonów jedno- do dwudodatnich. W paszach wartościowych nie może być większy niż wartość (2,2) nadmierna kumulacja K+(przenawożenie) – gwałtownie obniża wartość żywieniową paszy. Może to spowodować chorobę zwaną tężyczką pastwiskową (obniżenie mleczności krów, masy ciała, płodności u zwierząt rozpłodowych, niszczone są aktywne centra hemoglobiny – tracą swą aktywność przez brak tlenu).

Wysokie dawki K zmniejszają zawartość cukru w burakach, nadmiar może zgromadzić się w zielonce, sianie co może być niebezpieczne dla zwierząt.

Niedobór potasu

Typowym objawem braku K jest żółknięcie a następnie brunatnienie liści i zasychanie ich brzegów i wierzchołków. Objawy te występują najpierw na starszych i w pełni rozwiniętych liściach. W skutek zaburzeń gospodarki wodnej rośliny tracą turgor i więdną.

Jeśli interesuje Cię kwestia nawożenia, to warto przeczytać również:

  • "Niedobory składników pokarmowych – przyczyny"
  • "Antagonizm składników pokarmowych"

Fotografia: Rauch

Administrator naszego bloga. E-pole nie ma przed nim tajemnic. Miłośnik natury, szybkich samochodów i mglistych poranków z filiżanką kawy w ręku.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online