Publikacje » Uprawy » Pastwiska przed zimą

Pastwiska przed zimą

13 Października 2020
źródło: https://www.plantpress.pl/

Wypasanie bydła korzystnie oddziałuje zarówno na zdrowie oraz zachowanie zwierząt, środowisko naturalne, jak i na ekonomikę produkcji. Trwałe użytki zielone są źródłem naturalnych pasz objętościowych, a występujące w runi rośliny motylkowe i zioła istotnie poprawiają zdrowotność, przemianę materii u zwierząt oraz jakość uzyskiwanych od nich produktów (mięso i mleko). Zarówno zaniechanie użytkowania, jak i też nadmierna eksploatacja pastwisk są zjawiskami niekorzystnymi.

W warunkach klimatycznych naszego kraju, ruń pastwiskowa rośnie przez ok. 210-220 dni w roku. Praktycznie, ma to miejsce od końca marca do połowy października. W optymalnych warunkach, wypas bydła trwa ok. 150-170 dni, najczęściej od pierwszej dekady maja do pierwszych dni października. W naszym kraju, koniec sezonu pastwiskowego wg. wielowiekowej tradycji miał miejsce na św. Michała (29 września). Wtedy górale spędzali owce i bydło z hal. Na nizinach wypas trwał nieco dłużej - najczęściej do połowy października. Na długość okresu wegetacyjnego i sezonu pastwiskowego, bezpośredni wpływ mają warunki klimatyczne oraz meteorologiczne występujące w określonych regionach kraju. W północno-wschodnich rejonach kraju sezon pastwiskowy może być krótszy nawet o 30-40 dni.

Po zakończonym wypasie, by utrzymać...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online