Publikacje » Uprawy » Odmiany pszenicy ozimej zalecane do uprawy w województwach w 2020 r.

Odmiany pszenicy ozimej zalecane do uprawy w województwach w 2020 r.

3 Sierpnia 2020
źródło: https://www.plantpress.pl/

Termin siewu pszenicy ozimej oraz odpowiednie dobranie odmian/y dla danego gospodarstwa to ważne czynniki wpływające na zorganizowanie prac, prowadzenie prawidłowej agrotechniki (przynajmniej do końca wegetacji jesiennej, czyli do wejścia roślin w stan spoczynku zimowego) – ostatecznie przekładające się na stan ozimin (ich wielkość, liczbę rozkrzewień, kondycję) i optymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego wybranej odmiany. 

Termin siewu a plonowanie
Optymalny termin siewu pszenicy ozimej uwarunkowany jest rejonizacją. Oczywiście nie zawsze udaje się go przestrzegać. Przyczyn takiego stanu jest wiele. Najczęściej wpływa na to termin zbioru przedplonu, sytuacja pogodowa spowodowana zarówno nadmiernymi opadami, jak i długotrwałym ich brakiem, kumulacja ważnych prac w gospodarstwie, itp. Właściwie – rzadko mówimy o przyspieszeniu siewu, najczęściej bywa opóźniany.
Optymalny termin pozwala na wykonanie w odpowiednim czasie wszelkich zabiegów agrotechnicznych – głównie oczywiście odchwaszczania, ale także ochrony przed innymi agrofagami – patogenami i szkodnikami.
Opóźnienie siewu może skutkować kłopotami w zwalczaniu chwastów jesienią, chociaż przy obecnie dostępnych herbicydach ten problem jest do rozwiązania. W doborze znajdują się bowiem herbicydy, których można użyć do zwalczania chwastów w zbożach ozimych będących już w fazie pierwszego liścia, a nawet „szpilki”. Jeśli natomiast z różnych przyczyn (np. trudnych warunków pogodowych) nie wykona się tego jesienią, wówczas pierwszy zabieg herbicydowy możliwy będzie dopiero wiosną. Niestety nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie przebieg pogody zimą i czy przypadkiem podobnie jak minionej 2019/2020 rośliny, w tym chwasty, będą rosły nieprzerwanie. Chwasty zazwyczaj mają większą siłę wzrostu od roślin szlachetnych, wówczas dochodzi do znacznego „zagłuszenia” uprawy. Ponadto przy warunkach pogodowych ułatwiających ich przetrwanie w dobrej kondycji chwasty „ruszają szybko” i wiosną mogą już być w bardzo zaawansowanych fazach wzrostu, trudnych do zniszczenia „etykietowymi” dawkami herbicydów. 
Późno wschodzące rośliny ozime mogą jeszcze jesienią zostać zupełnie zniszczone, gdy dojdzie do nagłego spadku temperatury znacznie poniżej 0°C. Wówczas wymrożenia niezahartowanych roślin są bardzo prawdopodobne.
Zbyt późno wschodzące rośliny nie mogą też się dobrze ukształtować przed zimą – mają bardzo mało rozkrzewień lub są nawet jednopędowe; są małe w porównaniu z sianymi w optymalnym terminie; z czasem może się okazać, że mają mniejszą (niż genetycznie zaprogramowaną) liczbę kłosów i kłosków, kłosy są krótsze, niewiele jest też ziaren w kłosie – czyli generalnie dadzą mniejszy plon.
Późno wschodzące rośliny mogą też zostać bardzo silnie uszkodzone przez wciąż aktywne szkodniki glebowe – np. gąsienice rolnic. Nie będą miały czasu na zregenerowanie ubytków przed zimą i najprawdopodobniej jej nie przetrwają.

Przyspieszenie siewu, szczególnie gdy ciepła, wilgotna aura będzie trwała długo skutkować może nadmiernym wyrośnięciem roślin, co przyczynić się może do złego ich przetrwania pod okrywą śnieżną, a często do przemrożenia podczas zimy czy zniszczenia mroźnymi wiatrami.
Ponadto przy łagodnej, jesiennej aurze zagrożeniem są liczne mszyce intensywnie żerujące, które poza ogładzaniem roślin, będąc wektorami bardzo groźnych wirusów roślinnych rozprzestrzeniają te choroby. 
Takie warunki pogodowe sprzyjają również rozwojowi chorób grzybowych – mączniakowi prawdziwemu zbóż i traw, rdzy brunatnej, septoriozie liści, oraz – przede wszystkim– chorobom podstawy źdźbła. 
Aby najlepiej, jak to tylko możliwe, przygotować rośliny do zimowania i wprowadzić je do tego etapu w dobrej kondycji – niezbędne jest przy powyższych zagrożeniach zastosowanie regulatorów wzrostu oraz opryskiwanie fungicydami i insektycydami. W przypadku zabezpieczenia roślin przed chorobami, warto zastanowić się nad wysianiem nasion potraktowanych fungicydem donasiennym, który jest środkiem profilaktycznym. Wielu praktyków chwali sobie to rozwiązanie szczególnie, że skuteczność zabiegu jest bardzo wysoka.

Rejon kraju a odmiana
W Polsce od wielu lat prowadzone są badania porejestrowe (PDO), których wyniki są pomocne w rekomendacji odmian różnych rodzajów/gatunków (w tym pszenicy ozimej) do uprawy w danym rejonie kraju. Prowadzone przez fachowców obserwacje, także opinie rolników z danego regionu oraz nowe spostrzeżenia hodowców odmian zebrane razem pozwalają na zaopiniowanie przydatności odmiany pszenicy ozimej do uprawy w danym rejonie charakteryzującym się specyficzną dla niego długością wegetacji, warunkami pogodowymi, szczególnie zimą, ilością opadów, itd.
Poniżej prezentujemy przydatność poszczególnych odmian pszenicy ozimej do produkcji w 2020 r., w poszczególnych województwach (na podstawie rekomendacji COBORU), z uwzględnieniem plonowania przy podstawowym poziomie agrotechniki (A1) i przy wysokim poziomie agrotechniki – A2 (zwiększone nawożenie azotowe, dokarmianie dolistne wieloskładnikowymi nawozami, intensywna ochrona przed wyleganiem i chorobami). Informujemy w jakim stopniu są w stanie przetrwać zimowe warunki, jaka jest wysokość roślin i zawartość białka w ziarnie.

Dolnośląskie

Nazwa odmiany

Plon nasion A1 (% wzorca)

Plon nasion A2 (% wzorca)

Zimotrwałość (skala 9-st.)

Wysokość roślin (cm)

Zawartość białka (skala 9-st.)

2019 (wz. 83,6 dt/ha)

2018 (wz. 76,5 dt/ha)

2017 (wz. 90,1 dt/ha)

2019 (wz. 91,7 dt/ha)

2018 (wz. 86,6 dt/ha)

2017 (wz. 103,5 dt/ha)

Linus

103

97

101

103

100

102

4

86

5

Artist

104

102

101

104

103

101

4

90

5

RGT Kilimanjaro

100

102

103

99

102

102

4

84

5

KWS Dakotana

brak danych

3

88

6

Patras

98

97

100

99

96

99

4

88

5

Kometa

brak danych

2

91

6

* - odmiana wstępnie rekomendowana

Kujawsko-pomorskie

Nazwa odmiany

Plon nasion A1 (% wzorca)

Plon nasion A2 (% wzorca)

Zimotrwałość (skala 9-st.)

Wysokość roślin (cm)

Zawartość białka (skala 9-st.)

2019 (wz. 83,6 dt/ha)

2018 (wz. 76,5 dt/ha)

2017 (wz. 90,1 dt/ha)

2019 (wz. 91,7 dt/ha)

2018 (wz. 86,6 dt/ha)

2017 (wz. 103,5 dt/ha)

Fakir

-

96

98

-

96

96

4,5

91

6

Linus

103

97

101

103

100

102

4

86

5

Artist

104

102

101

104

103

101

4

90

5

Hondia

98

98

100

96

96

98

5,5

92

6

RGT Kilimanjaro

100

102

103

99

102

102

4

84

5

Rotax

99

100

103

99

99

102

5

89

4

LG Jutta

92

98

96

91

99

95

5,5

83

4

Euforia*

102

100

103

102

102

102

5,5

86

5

Formacja

98

99

104

98

99

102

4,5

99

5

KWS Spencer

97

98

101

97

97

101

4,5

88

5

RGT Bilanz

102

104

105

103

105

106

4,5

88

4

* - odmiana wstępnie rekomendowana

Lubelskie

Nazwa odmiany

Plon nasion A1 (% wzorca)

Plon nasion A2 (% wzorca)

Zimotrwałość (skala 9-st.)

Wysokość roślin (cm)

Zawartość białka (skala 9-st.)

2019 (wz. 83,6 dt/ha)

2018 (wz. 76,5 dt/ha)

2017 (wz. 90,1 dt/ha)

2019 (wz. 91,7 dt/ha)

2018 (wz. 86,6 dt/ha)

2017 (wz. 103,5 dt/ha)

Natula

-

97

96

-

95

95

5

102

6

Arkadia

96

96

91

99

99

96

6

102

5

Linus

103

97

101

103

100

102

4

86

5

Artist

104

102

101

104

103

101

4

90

5

Belissa

97

96

97

98

98

100

5

86

6

Rotax

99

100

103

99

99

102

5

89

4

RGT Kilimanjaro

100

102

103

99

102

102

4

84

5

RGT Bilanz

102

104

105

103

105

106

4,5

88

4

* - odmiana wstępnie rekomendowana

Lubuskie

Nazwa odmiany

Plon nasion A1 (% wzorca)

Plon nasion A2 (% wzorca)

Zimotrwałość (skala 9-st.)

Wysokość roślin (cm)

Zawartość białka (skala 9-st.)

2019 (wz. 83,6 dt/ha)

2018 (wz. 76,5 dt/ha)

2017 (wz. 90,1 dt/ha)

2019 (wz. 91,7 dt/ha)

2018 (wz. 86,6 dt/ha)

2017 (wz. 103,5 dt/ha)

Linus

103

97

101

103

100

102

4

86

5

Hondia

98

98

100

96

96

98

5,5

92

6

Artist

104

102

101

104

103

101

4

90

5

Formacja

98

99

104

98

99

102

4,5

99

5

Hybery

100

102

105

100

101

103

3,5

97

4

Medalistka

98

96

98

99

96

99

5,5

102

4

Owacja

101

97

108

99

95

104

4,5

100

4

RGT Bilanz

102

104

105

103

105

106

4,5

88

4

RGT Metronom

94

99

101

97

101

99

4,5

91

5

Tytanika

93

95

101

95

96

101

5

88

4

* - odmiana wstępnie rekomendowana

Łódzkie

Nazwa odmiany

Plon nasion A1 (% wzorca)

Plon nasion A2 (% wzorca)

Zimotrwałość (skala 9-st.)

Wysokość roślin (cm)

Zawartość białka (skala 9-st.)

2019 (wz. 83,6 dt/ha)

2018 (wz. 76,5 dt/ha)

2017 (wz. 90,1 dt/ha)

2019 (wz. 91,7 dt/ha)

2018 (wz. 86,6 dt/ha)

2017 (wz. 103,5 dt/ha)

Artist

104

102

101

104

103

101

4

90

5

RGT Kilimanjaro

100

102

103

99

102

102

4

84

5

Medalistka

98

96

98

99

96

99

5,5

102

4

Owacja

101

97

108

99

95

104

4,5

100

4

Rivero

98

100

100

98

100

99

3,5

90

4

Euforia*

102

100

103

102

102

102

5,5

86

5

* - odmiana wstępnie rekomendowana

 

Małopolskie

Nazwa odmiany

Plon nasion A1 (% wzorca)

Plon nasion A2 (% wzorca)

Zimotrwałość (skala 9-st.)

Wysokość roślin (cm)

Zawartość białka (skala 9-st.)

2019 (wz. 83,6 dt/ha)

2018 (wz. 76,5 dt/ha)

2017 (wz. 90,1 dt/ha)

2019 (wz. 91,7 dt/ha)

2018 (wz. 86,6 dt/ha)

2017 (wz. 103,5 dt/ha)

Patras

98

97

100

99

96

99

4

88

5

Linus

103

97

101

103

100

102

4

86

5

Delawar

94

97

99

96

97

97

4

86

6

RGT Kilimanjaro

100

102

103

99

102

102

4

84

5

Rotax

99

100

103

99

99

102

5

89

4

Artist

104

102

101

104

103

101

4

90

5

RGT Bilanz

102

104

105

103

105

106

4,5

88

4

* - odmiana wstępnie rekomendowana

Mazowieckie

Nazwa odmiany

Plon nasion A1 (% wzorca)

Plon nasion A2 (% wzorca)

Zimotrwałość (skala 9-st.)

Wysokość roślin (cm)

Zawartość białka (skala 9-st.)

2019 (wz. 83,6 dt/ha)

2018 (wz. 76,5 dt/ha)

2017 (wz. 90,1 dt/ha)

2019 (wz. 91,7 dt/ha)

2018 (wz. 86,6 dt/ha)

2017 (wz. 103,5 dt/ha)

KWS Ozon

95

94

97

99

97

97

4

82

4

Arkadia

96

96

91

99

99

96

6

102

5

Linus

103

97

101

103

100

102

4

86

5

Sailor

brak danych

4,5

102

6

Artist

104

102

101

104

103

101

4

90

5

Belissa

97

96

97

98

98

100

5

86

6

Hondia

98

98

100

96

96

98

5,5

92

6

RGT Kilimanjaro

100

102

103

99

102

102

4

84

5

Rotax

99

100

103

99

99

102

5

89

4

Comandor*

100

100

102

101

101

102

4,5

93

5

Euforia*

102

100

103

102

102

102

5,5

86

5

Owacja

101

97

108

99

95

104

4,5

100

4

RGT Bilanz

102

104

105

103

105

106

4,5

88

4

* - odmiana wstępnie rekomendowana

 

Opolskie

Nazwa odmiany

Plon nasion A1 (% wzorca)

Plon nasion A2 (% wzorca)

Zimotrwałość (skala 9-st.)

Wysokość roślin (cm)

Zawartość białka (skala 9-st.)

2019 (wz. 83,6 dt/ha)

2018 (wz. 76,5 dt/ha)

2017 (wz. 90,1 dt/ha)

2019 (wz. 91,7 dt/ha)

2018 (wz. 86,6 dt/ha)

2017 (wz. 103,5 dt/ha)

Arkadia

96

96

91

99

99

96

6

102

5

Linus

103

97

101

103

100

102

4

86

5

Patras

98

97

100

99

96

99

4

88

5

Artist

104

102

101

104

103

101

4

90

5

KWS Dakotana

brak danych

3

88

6

Belissa

97

96

97

98

98

100

5

86

6

Hondia

98

98

100

96

96

98

5,5

92

6

RGT Kilimanjaro

100

102

103

99

102

102

4

84

5

LG Jutta

92

98

96

91

99

95

5,5

83

4

Pokusa

97

96

100

96

96

100

3

96

5

Medalistka

98

96

98

99

96

99

5,5

102

4

Owacja

101

97

108

99

95

104

4,5

100

4

Plejada*

101

104

106

100

102

102

5

95

4

RGT Bilanz

102

104

105

103

105

106

4,5

88

4

* - odmiana wstępnie rekomendowana

Podkarpackie

Nazwa odmiany

Plon nasion A1 (% wzorca)

Plon nasion A2 (% wzorca)

Zimotrwałość (skala 9-st.)

Wysokość roślin (cm)

Zawartość białka (skala 9-st.)

2019 (wz. 83,6 dt/ha)

2018 (wz. 76,5 dt/ha)

2017 (wz. 90,1 dt/ha)

2019 (wz. 91,7 dt/ha)

2018 (wz. 86,6 dt/ha)

2017 (wz. 103,5 dt/ha)

Ostroga

91

92

94

92

94

94

6

94

6

Linus

103

97

101

103

100

102

4

86

5

Patras

98

97

100

99

96

99

4

88

5

Artist

104

102

101

104

103

101

4

90

5

RGT Kilimanjaro

100

102

103

99

102

102

4

84

5

RGT Bilanz

102

104

105

103

105

106

4,5

88

4

Euforia*

102

100

103

102

102

102

5,5

86

5

Formacja

98

99

104

98

99

102

4,5

99

5

* - odmiana wstępnie rekomendowana

Podlaskie

Nazwa odmiany

Plon nasion A1 (% wzorca)

Plon nasion A2 (% wzorca)

Zimotrwałość (skala 9-st.)

Wysokość roślin (cm)

Zawartość białka (skala 9-st.)

2019 (wz. 83,6 dt/ha)

2018 (wz. 76,5 dt/ha)

2017 (wz. 90,1 dt/ha)

2019 (wz. 91,7 dt/ha)

2018 (wz. 86,6 dt/ha)

2017 (wz. 103,5 dt/ha)

Artist

104

102

101

104

103

101

4

90

5

RGT Kilimanjaro

100

102

103

99

102

102

4

84

5

Bonanza

96

102

96

97

103

97

4

88

4

Formacja

98

99

104

98

99

102

4,5

99

5

RGT Bilanz

102

104

105

103

105

106

4,5

88

4

* - odmiana wstępnie rekomendowana

Pomorskie

Nazwa odmianyPlon nasion A1 (% wzorca)Plon nasion A2 (% wzorca)Zimotrwałość (skala 9-st.)Wysokość roślin (cm)Zawartość białka (skala 9-st.)
2019 (wz. 83,6 dt/ha)2018 (wz. 76,5 dt/ha)2017 (wz. 90,1 dt/ha)2019 (wz. 91,7 dt/ha)2018 (wz. 86,6 dt/ha)2017 (wz. 103,5 dt/ha)
Ostroga9192949294946946
Artist1041021011041031014905
RGT Kilimanjaro100102103991021024845
Rotax9910010399991025894
Delawar9497999697974866
Fakir-9698-96964,5916
Hondia98981009696985,5926
KWS Spencer979810197971014,5885
Comandor*1001001021011011024,5935
Euforia*1021001031021021025,5865
Plejada*1011041061001021025954
RGT Metronom949910197101994,5915
SY Orofino1031041031011031014894

* - odmiana wstępnie rekomendowana

Śląskie

Nazwa odmianyPlon nasion A1 (% wzorca)Plon nasion A2 (% wzorca)Zimotrwałość (skala 9-st.)Wysokość roślin (cm)Zawartość białka (skala 9-st.)
2019 (wz. 83,6 dt/ha)2018 (wz. 76,5 dt/ha)2017 (wz. 90,1 dt/ha)2019 (wz. 91,7 dt/ha)2018 (wz. 86,6 dt/ha)2017 (wz. 103,5 dt/ha)
Ostroga9192949294946946
Linus103971011031001024865
Patras98971009996994885
Artist1041021011041031014905
Hondia98981009696985,5926
Rotax9910010399991025894
Belissa97969798981005866
Formacja989910498991024,5995
KWS Firebird91989893991003,5915
RGT Bilanz1021041051031051064,5884
Apostel*102100104103991023,5895
Błyskawica*101981031021001034874
Comandor*1001001021011011024,5935
Euforia*1021001031021021025,5865
KWS Spencer979810197971014,5885
SY Orofino1031041031011031014894

* - odmiana wstępnie rekomendowana

Świętokrzyskie

Nazwa odmianyPlon nasion A1 (% wzorca)Plon nasion A2 (% wzorca)Zimotrwałość (skala 9-st.)Wysokość roślin (cm)Zawartość białka (skala 9-st.)
2019 (wz. 83,6 dt/ha)2018 (wz. 76,5 dt/ha)2017 (wz. 90,1 dt/ha)2019 (wz. 91,7 dt/ha)2018 (wz. 86,6 dt/ha)2017 (wz. 103,5 dt/ha)
Linus103971011031001024865
Artist1041021011041031014905
Fakir-9698-96964,5916
Delawar9497999697974866
Rotax9910010399991025894
Ostroga9192949294946946
RGT Kilimanjaro100102103991021024845
Formacja989910498991024,5995
Tytanika939510195961015884

* - odmiana wstępnie rekomendowana

Warmińsko-mazurskie

Nazwa odmianyPlon nasion A1 (% wzorca)Plon nasion A2 (% wzorca)Zimotrwałość (skala 9-st.)Wysokość roślin (cm)Zawartość białka (skala 9-st.)
2019 (wz. 83,6 dt/ha)2018 (wz. 76,5 dt/ha)2017 (wz. 90,1 dt/ha)2019 (wz. 91,7 dt/ha)2018 (wz. 86,6 dt/ha)2017 (wz. 103,5 dt/ha)
Rotax9910010399991025894
Hondia98981009696985,5926
RGT Kilimanjaro100102103991021024845
LG Jutta9298969199955,5834
KWS Spencer979810197971014,5885
Owacja1019710899951044,51004
Tytanika939510195961015884

* - odmiana wstępnie rekomendowana

Wielkopolskie

Nazwa odmianyPlon nasion A1 (% wzorca)Plon nasion A2 (% wzorca)Zimotrwałość (skala 9-st.)Wysokość roślin (cm)Zawartość białka (skala 9-st.)
2019 (wz. 83,6 dt/ha)2018 (wz. 76,5 dt/ha)2017 (wz. 90,1 dt/ha)2019 (wz. 91,7 dt/ha)2018 (wz. 86,6 dt/ha)2017 (wz. 103,5 dt/ha)
Patras98971009996994885
Artist1041021011041031014905
Belissa97969798981005866
Hondia98981009696985,5926
RGT Kilimanjaro100102103991021024845
Linus103971011031001024865
Formacja989910498991024,5995
Medalistka9896989996995,51024
RGT Bilanz1021041051031051064,5884

* - odmiana wstępnie rekomendowana

Zachodniopomorskie

Nazwa odmianyPlon nasion A1 (% wzorca)Plon nasion A2 (% wzorca)Zimotrwałość (skala 9-st.)Wysokość roślin (cm)Zawartość białka (skala 9-st.)
2019 (wz. 83,6 dt/ha)2018 (wz. 76,5 dt/ha)2017 (wz. 90,1 dt/ha)2019 (wz. 91,7 dt/ha)2018 (wz. 86,6 dt/ha)2017 (wz. 103,5 dt/ha)
Linus103971011031001024865
Artist1041021011041031014905
Bonanza961029697103974884
Hybery1001021051001011033,5974
Frisky99101102100991013853
KWS Firebird91989893991003,5915
RGT Bilanz1021041051031051064,5884
Rivero9810010098100993,5904

* -

 Katarzyna Kupczaka

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online