Publikacje » Uprawy » Odmiany kukurydzy radzące sobie w trudnych warunkach

Odmiany kukurydzy radzące sobie w trudnych warunkach

20 Stycznia 2021

Gleboznawstwo to gałąź nauk rolniczych zajmująca się glebami. Jednym z efektów prac gleboznawców jest klasyfikacja gleb pod względem ich przydatności rolniczej. Klasy bonitacyjne gleb ornych to klasyfikacja różnych rodzajów występujących gleb, usystematyzowana i pogrupowana pod względem ich wartości użytkowej. Gleby w klasie I-III to gleby bardzo dobre i dobre, gdzie spodziewane są wyższe, niż przeciętne, plony z uprawianych roślin. Na takich też glebach kukurydza może w sprzyjających warunkach w pełni pokazać swój potencjał genetyczny, wykazując się wysokimi plonami. 

Tam, gdzie łąki i pastwiska

Najczęściej jednak polskie gospodarstwa hodujące bydło zlokalizowane są przeważnie w obrębie ziem klas średnich (od IV klasy), czyli na ziemiach uboższych w składniki odżywcze, często piaszczystych, mozaikowatych, i generalnie słabych. Wielu hodowców nie ma wyjścia i tam, gdzie inne zboża nie rosną, siana jest kukurydza aby wykarmić zwierzęta. Hodowcy swoją ciężką pracą i właściwym nawożeniem zwłaszcza materią organiczną (obornikiem, gnojowicą) podnoszą jej jakość i są w stanie produkować dobrą paszę dla swoich zwierząt. Doskonałym rozwiązaniem jest stosowanie prawidłowego płodozmianu, choć w gospodarstwach mlecznych każdy skrawek ziemi wykorzystywany jest do produkcji roślin na kiszonkę.

W Pioneer Corteva nieustannie prowadzimy prace badawcze na poletkach doświadczalnych z naszymi odmianami w każdych warunkach, z jakimi nasze odmiany mogą się spotkać w praktyce. Wynikami tych prac i naszych obserwacji dzielimy się z Klientami m.in. na portalu e-pole.pl. Nasi przedstawiciele terenowi znakomicie znają swoje rejony i są w stanie dobrać właściwe odmiany do odpowiednich warunków glebowych, aby jednocześnie zapewnić i zaspokoić potrzeby paszowe dla zwierząt. 

Mniejsza masa roślin a zyskamy na jakości

Zaczynamy od prawidłowego przygotowania gleby pod wysiew kukurydzy przez prawidłowo prowadzony płodozmian, nawożenie, zabiegi agrotechniczne. W momencie zbioru podnosząc wysokość koszenia, zmniejszamy ilość masy roślinnej, ale podnosimy jej jakość, zwłaszcza zwiększany udział kolb, a tym samym koncentrację energii pochodzącej ze skrobi. 

W przypadku gleb średnich lub słabszych zalecamy wysiew w zmniejszonej obsadzie (np. przy piaskach 82 tyś na ha, co w momencie zbioru daje nam 77-79 tys. roślin z ha), tak, aby rośliny nie musiały konkurować ze sobą o wodę i składniki odżywcze z gleby. Dzięki przestrzeni będą też budowały prawidłowe kolby i masę liściową a nie tylko ścigały się wzrostem. Na lżejszych glebach mniejszym błędem jest zasianie rzadziej, niż za gęsto. Nasze odmiany są bardzo plastyczne i przy rzadszym siewie będą niższe, ale z dobrze wykształconymi kolbami, wypełnionymi ziarnem, w których będzie odkładana skrobia. A skrobia to energia i strawność, które dają mleko. 

Na lżejsze gleby, które mają mniejszą zdolność utrzymania wody, polecamy przede wszystkim odmiany kukurydzy w technologii AQUAmax®, które zdecydowanie lepiej radzą sobie z czasowymi niedoborami wody w glebie, lepiej też znoszą wysokie temperatury. Technologia ta pozwala na utrzymanie roślin w dobrej kondycji nawet do 10 dni dłużej w porównaniu do standardowych odmian. Nie są one jednak w pełni odporne na suszę - takie odmiany też potrzebują wody!

 

Odmiany i ich popularność wśród Klientów różnią się w zależności od regionu Polski. Poniżej wymienię najczęściej polecane odmiany na kiszonkę na ziemie mozaikowate i ziemie określane jako słabsze. 

Odmiany możemy podzielić ze względu na długość wegetacji:

Odmiany o krótkim FAO (240-250)

 • P8358
 • P8500
 • P8333

Odmiany o średnim FAO (260-280)

 • P9241 AQUAmax® - nasz hit
 • P9234 AQUAmax®
 • P9027, P9127 AQUAmax®
 • P9074
 • P8834 AQUAmax® - najnowszy hit
 • P8888

I nasze nowości o długim FAO (290-320)

 • P0725 AQUAmax®
 • P9363 FAO (290)
 • P9911 FAO (320)

W Pioneer Corteva prowadzimy prace hodowlane w sposób, który sprawia, że wszystkie nasze odmiany wchodzą na rynek jako dobre i bardzo dobre. Właściwy dobór miejsca oraz odpowiednie zarządzanie uprawą pozwalają ich użytkownikom cieszyć się wysokimi plonami.

Gwarantujemy, że wszystkie odmiany wyrosną, jednak tylko w połączeniu z właściwymi warunkami uprawy ujawnią swój zakodowany genetycznie, wielki potencjał. Niektóre odmiany dobrze znoszą okresowe niedobory wody, inne rośliny znakomicie odnajdują się w glebach lekkich, a inne nie lubią zimna. Sama odmiana nie zapewni producentowi sukcesu - trzeba bardzo umiejętnie zarządzać uprawą kukurydzy, na co składa się wiele elementów: od doboru pola, terminu siewu i gęstości, nawożenia i ochrony oraz terminu zbioru, przez wysokość koszenia, rozdrobnienia, ubicia aż do wybierania i układania dawek żywieniowych. O każdym wyżej wspomnianym etapie można przeczytać na naszym portalu e-pole.pl oraz krowienazdrowie.pl.

Jesteśmy obecnie w połowie sezonu sprzedaży i może się okazać, że niektóre odmiany nie są już dostępne, gdyż liczy się kolejność składanych zamówień. Zawsze warto wysiewać kilka odmian, niezależnie od przebiegu pogody. Gwarantuje to sukces w silosie i ogranicza ryzyko produkcyjne. 

Przy dużej ilości bydła nie ma miejsca na ryzyko, gdyż pasza objętościowa to podstawa. 

 

Hanna Nowak

O Autorze: Hanna Nowak
Specjalistka ds. żywienia zwierząt. Produkcja najwyższej jakości kiszonki oraz wszelkie zagadnienia związane z paszą i żywieniem zwierząt nie mają przednią tajemnic.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online