Publikacje » Uprawy » Nicienie w produkcji ziemniaków – najbardziej szkodliwe gatunki

Nicienie w produkcji ziemniaków – najbardziej szkodliwe gatunki

29 Marca 2021
źródło: https://www.plantpress.pl/

dr Grzegorz Gryń, IHAR-PIB

Do najważniejszych nicieni w uprawie ziemniaków należą endopasożyty osiadłe, reprezentowane przez mątwiki i guzaki oraz wolno żyjące niszczyki.

Ziemniaki są atakowane przez szereg agrofagów. Poważne zagrożenie dla upraw ziemniaka stanowią nicienie. Straty w wyniku ich pasożytowania na roślinach wynikać mogą z działania bezpośredniego lub pośredniego nicienia. Bezpośrednie działanie nicieni w wyniku ich żerowania na korzeniach przejawia się zahamowaniem wzrostu i deformacją systemu korzeniowego, co prowadzi do spadku plonowania roślin i pogorszenia jakości handlowej bulw ziemniaka. Pośrednie straty wynikają z przenoszenia przez szkodniki mikroorganizmów wywołujących choroby lub powodowania mechanicznych uszkodzeń tkanek roślin, przez które inne czynniki chorobotwórcze mogą wnikać do wnętrza rośliny. W przypadku nicieni kwarantannowych straty ekonomiczne wynikają również z następstw wprowadzenia kwarantanny w miejscu produkcji ziemniaków.

Mątwik ziemniaczany (Globodera rostochiensis) powoduje obecnie największe straty ekonomiczne w Polsce. Obecność mątwika agresywnego – gatunku zbliżonego do mątwika ziemniaczanego – nie jest w kraju obecnie stwierdzona. Rośliną żywicielską dla obu gatunków mątwika jest przede wszystkim ziemniak. Nicienie mogą jednak żerować również na pomidorze, bakłażanie oraz kilku gatunkach chwastów (głównie z rodziny psiankowatych). Mątwiki tworzą cysty, wewnątrz których znajdują się jaja i larwy. W tej postaci, przy braku rośliny żywicielskiej, larwy mątwika mogą przetrwać nawet 20 lat, zachowując zdolność inwazyjną. W jednej cyście może się znajdować do 500 jaj. Głównym źródłem rozprzestrzeniania się mątwika na nowe pola jest...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online