Publikacje » Uprawy » Mszyce już niegroźne!

Mszyce już niegroźne!

12 Marca 2021
źródło: https://www.corteva.pl/

W uprawie warzyw kapustnych, zwłaszcza kalafiora czy też brokuła, mogą występować dość groźne szkodniki jakimi są mszyce. Jest wśród nich kilka gatunków, np. mszyca kapuściana czy mszyca brzoskwiniowa. Zwykle nalot zaczyna się od pojedynczych osobników, ale w krótkim czasie powstają dość duże, trudne do zwalczenia kolonie, których osobniki dodatkowo wydzielają rosę miodową. Z tego też względu szkodniki te trzeba zwalczać niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych osobników na roślinach uprawnych.

Oczywiście jeżeli na plantacji, zwłaszcza w przejazdach, występują pojedyncze chwasty, to mogą się tam gromadzić pierwsze kolonie szkodników ze względu na brak ochrony. Tak więc należy obserwować bacznie nie tylko rośliny uprawne, ale także chwasty występujące na polu i na miedzach. Mszyce zwykle pojawiają się na spodniej stronie liści co skutkuje pofałdowaniem i antocyjanowym nalotem wierzchniej strony blaszki liściowej. Jest to zwykle pierwszy symptom pojawienia się większej ilości mszyc na roślinach uprawnych. Najlepiej zwalczać takie szkodniki jeszcze przed założeniem kolonii, kiedy zaczynają żerować pierwsze owady. 

Mszyca kapuściana

Do zwalczania mszyc na plantacjach warzyw kapustnych stosunkowo niedawno został zarejestrowany nowy insektycyd o nazwie Closer™, zawierający substancję aktywną Isoclast™. Insektycyd ten pochodzi z nowej grupy chemicznej sulfoksymin (podgrupa 4C wg IRAC), co pozwala na zwalczanie szkodników uodpornionych na istniejącei stosowane od wielu lat substancje aktywne. Produkt działa w roślinie systemicznie i do nowych przyrostów przemieszcza się przez ksylem, dzięki czemu chroni najmłodsze części rośliny, które nie były opryskane podczas zabiegu ochrony. Na powierzchni liści działa translaminarnie czyli przenika z powierzchni blaszki liściowej do jego wnętrza, chroniąc go w całości (nie tylko po stronie opryskanej), co pomaga dotrzeć do szkodników ukrytych w obrębie pokroju całej rośliny. Closer™ ma również działanie kontaktowe więc po opryskaniu bytujących na roślinie szkodników możemy liczyć na szybkie działanie produktu. Producent preparatu zapewnia, że środek działa w kilkanaście minut po naniesieniu na owady, czyli tak jak oczekują tego producenci warzyw. Closer™ chroni rośliny przed mszycami przez około 14 dni od aplikacji. Karencja dla tego produktu w warzywach kapustnych wynosi 7 dni, co pozwala na dobre zaplanowanie oprysku i zbioru. Po badaniach na pozostałości okazuje się, że produkt dość szybko rozkłada się. Po 7 dniach od zabiegu i zastosowaniu najwyższej dopuszcalnej dawki środka można spodziewać się mniej niż 30% pozostałości według europejskiej normy (NDP najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości) w uprawie brokułów i kapusty oraz poniżej europejskiej normy (NDP) po 7 dniach od aplikacji w uprawie kalafiora.

Mszyca trzmielinowo-burakowa

Jak pokazują wyniki doświadczenia z 2019 roku, produkt ten oprócz doskonałego działania na mszyce jest skuteczny również w walce z mączlikiem warzywnym. Szkodniki z tej grupy preferują lata ciepłe i suche. Należy zwrócić uwagę na nasilenie występowania mączlików, które ciągle mogą nalatywać na plantacje warzyw kapustnych i wykonanie kolejnego zabiegu może być niezbędne. Produkt nie jest zarejestrowany w Polsce na te szkodniki w uprawach gruntowych. Mączliki w szklarniach mogą być zwalczane produktem Sequoia™ zawierającym również Isoclast™. Closer™ pomimo dobrej skuteczności na szkodniki ma niewielki wpływ na owady pożyteczne. Oczywiście absolutnie nie należy stosować produktu jeżeli na plantacji warzyw kapustnych znajdują się kwitnące chwasty, które mogą być pożytkiem dla owadów zapylających. Trzeba na to zwrócić uwagę.

 

Piotr Borczyński

KPODR Minikowo

Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online