Publikacje » Uprawy » Monokultura - kumulacja chorób i szkodników

Monokultura - kumulacja chorób i szkodników

8 Listopada 2019
źródło: https://www.plantpress.pl/

Monokultura w polowej produkcji roślinnej  polega na uprawie roślin tego samego gatunku przez wiele kolejnych lat na tym samym polu i prowadzi do zmęczenia gleby, a w efekcie końcowym do degradacji gleby oraz obniżenia jej urodzajności i plonowania roślin. Uprawa roślin w monokulturze zaburza zachodzące w glebie procesy biologiczne, a także może zmienić odczyn pH.

Zjawisko zmęczenia związane jest z jednostronnym wyczerpaniem składników pokarmowych, ciągłym pobieraniem wody z tych samych warstw, zanikiem w glebie mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład resztek roślinnych oraz nadmiernym rozwojem agrofagów, głównie chorób i szkodników.Ponadto, obserwuje się wzrost zawartości substancji fitotoksycznych tj. specyficznych związków chemicznych wydzielanych przez rośliny danego gatunku, które jednocześnie niekorzystnie wpływają na ten gatunek i hamują wschody, rozwój systemu korzeniowego i początkowy wzrost roślin. Obserwuje się także pogorszenie  struktury gleby  i stosunków powietrzno-wodnych. 

W Polsce rozpowszechniona jest monokultura zbożowa. Na około 75% gruntów ornych wysiewa się głównie zboża. Ma to swoje ekonomiczne uzasadnienie, ponieważ uprawa zbóż jest  niskonakładowa i łatwa do zmechanizowania, a więc  nie wymaga wysokiej pracochłonności. Właściciele gospodarstw dążą do uproszczeń w produkcji i  zapominają o przyrodniczym znaczeniu płodozmianu.

Przy uprawie danego gatunku rośliny na jednym stanowisku przez kilka lat, następuje kumulacja w podłożu przetrwalnikowych form chorób i...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online