Publikacje » Uprawy » Kukurydza P9074

Kukurydza P9074

5 Lutego 2020
źródło: https://www.corteva.pl/

Wśród odmian średniopóźnych (powyżej FAO 250) genetyka firmy Pioneer® zdecydowanie dominuje na polskim rynku odmian ziarnowych. W rzeczywistości wszystkie odmiany Pioneera® z tego segmentu wczesności to absolutnie najwyższa półka jakościowa. Są to mieszańce gwarantujące optymalne wykorzystanie potencjału danego stanowiska glebowego, co potwierdzają wyniki doświadczeń z 2019 r., w których wszystkie badane odmiany średniopóźne plonowały średnio ponad 10 t/ha (przy wilgotności 14%):

Odmiana

FAO (ziarno)

Liczba doświadczeń

Średni % wilgotności

Średni plon t/ha 14%

Plon minimum

Plon maximum

P9911

300

50

32,6

10,93

6,10

18,31

P8888

290

27

25,8

10,83

5,38

15,40

P9363

300

87

30,0

10,81

6,26

17,63

P9074

270

109

27,6

10,62

5,47

16,57

P9127

260

102

28,2

10,57

5,63

16,43

P9241

270

103

30,8

10,01

6,11

17,15

Wyniki plonowania odmian średniopóźnych Pioneer® w 2019 r.

Jedną z najszerzej testowanych odmian w ubiegłym roku był mieszaniec P9074 (wyniki ze 109 lokalizacji w całej Polsce), w przypadku którego potwierdziło się, że jego największą zaletą jest przede wszystkim niezawodność i stabilność plonowania. To odmiana o FAO 270, polecana do intensywnej produkcji w celu uzyskania wysokich plonów suchego ziarna. Odznacza się potężnymi, dobrze wypełnionymi kolbami (do 16–18 okółków) oraz ziarnem typu dent, dzięki czemu niezwykle szybko oddaje wodę w końcowym etapie wegetacji (efekt dry-down). Jest to mieszaniec pojedynczy, dlatego rośliny są bardzo wyrównane, a kolby zawieszone są na równej wysokości. Zaletą tej odmiany są zdrowe i mocne łodygi, dzięki którym rośliny się nie wyłamują, a ziarno nawet przy późnych zbiorach jest zdrowe i wysokiej jakości

Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online