Publikacje » Uprawy » Konserwująca uprawa roli

Konserwująca uprawa roli

8 Stycznia 2020
źródło: https://www.plantpress.pl/

W rolnictwie zrównoważonym w ostatnich latach przywiązuje się szczególną uwagę tzw. uprawie konserwującej, dzięki której możemy przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom powodującym degradację gleby. Ponadto, jest jedną z metod mającą bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów produkcji roślinnej. Współczesne rolnictwo wymaga nie tylko doskonalenia metod tradycyjnych, ale również wprowadzania nowych technologii uprawy, chroniących środowisko naturalne. 

Co to jest i na czym polega uprawa konserwująca roli? 

Uprawa konserwująca jest różnie definiowana na świecie. W Stanach Zjednoczonych uprawa konserwująca, zwana jest również zachowawczą i polega na  pozostawieniu na powierzchni pola co najmniej 30% resztek pozbiorowych - materii organicznej. Europejskie Stowarzyszenie Rolnictwa Konserwującego określa, że ten sposób uprawy ma przyczyniać się do zachowania bioróżnorodności, ochrony struktury roli, ograniczenia degradacji i erozji gleby oraz strat wody.  Według profesora L. Zimnego uprawa konserwująca to sposób uprawy z wykorzystaniem mulczowania, mający na celu ochronę gleby przed degradacją oraz zachowanie jej produktywności. Mulczem mogą być zarówno resztki pożniwne, jak i międzyplony. W systemie tym wykorzystuje się mulczowanie, zróżnicowane zmianowanie, a zabiegi ograniczone są do minimum, aby chronić glebę przed degradacją.

W praktyce, każdą uprawę z uprawkami płytko...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online