Publikacje » Uprawy » Kiedy wapnować i pod jakie rośliny

Kiedy wapnować i pod jakie rośliny

8 Listopada 2019
źródło: https://www.plantpress.pl/

W produkcji rolnej zakwaszenie gleb jest jednym z głównych czynników obniżających plon roślin i zwiększających koszty uprawy, a wymierne straty mogą dochodzić nawet do kilkunastu procent. Zakwaszenie prowadzi do pogorszenia struktury i właściwości wodno-powietrznych, chemicznych i biologicznych gleby, zmniejsza przyswajalność i efektywność wykorzystania składników pokarmowych z nawozów.

Podstawowym warunkiem prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin jest optymalny odczyn gleby, który jest różny dla poszczególnych gatunków roślin. Większość roślin uprawnych wymaga gleb lekko kwaśnych lub  obojętnych i nie toleruje niskiego odczynu gleby. Korzenie tych roślin,w kwaśnej glebie w otoczeniu jonów glinu, wodoru i manganu nie mogą prawidłowo się rozwinąć i przekazywać roślinom wody i składników pokarmowych. 

Do roślin bardzo wrażliwych na kwaśny odczyn, wymagających gleb o pH 6,5-7,0 należą: buraki cukrowe i pastewne, esparceta, jęczmień, koniczyna, kukurydza, lucerna i soja. Kolejna grupa obejmuje rośliny wymagające zakresu pH od 6,0 do 6,5, tj. bobik, pszenicę, rzepak i łubiny (biały i niebieski).Ziemniaki, owies, żyto, pszenżyto, rzepa, brukiew, len rosną dobrze na glebach o pH 5,5 do 6,0, natomiast łubin żółty i seradela tylko w niewielkim stopniu reagują na niski odczyn, a nawet dobrze znoszą zakwaszenie (pH poniżej 5,5).

W Polsce zakwaszenie gleb jest duże i wynika z czynników naturalnych m.in. rodzaju skał macierzystych oraz antropogenicznych, czyli działalności człowieka. Większość gleb w Polsce wytworzona jest na kwaśnych skałach i charakteryzuje się odczynem kwaśnym. Gleby kwaśne posiadają  pH 6,5 lub niższe, przy czym gleby o pH niższym niż 4,5 określa...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online