Publikacje » Uprawy » Jak zwalczać chwasty na użytkach zielonych?

Jak zwalczać chwasty na użytkach zielonych?

27 Maja 2016

W ubiegłym miesiącu pisałem o tym, jakie rośliny są chwastami na łąkach i pastwiskach. Czas na kolejny etap, czyli co zrobić, gdy stwierdzamy, że na naszych użytkach występują chwasty?

Od czego zacząć?

W celu eliminacji chwastów z runi należy w pierwszej kolejności usunąć prawdopodobne agrotechniczne przyczyny zachwaszczenia. Po ich rozpoznaniu, jeśli istnieją, należy podjąć działania, którymi mogą być:

  • przywrócenie prawidłowych stosunków wodno-powietrznych w glebie w wyniku melioracji,
  • uzupełnienie niedoborów składników pokarmowych w glebie przez nawożenie mineralne bądź organiczne,
  • podniesienie odczynu gleby poprzez wapnowanie,
  • uzyskanie pożądanej struktury gleb organicznych przez stosowanie wałowania itd.

Użytki zielone z zachwaszczoną runią łąkową tracą funkcję dobrego paszowiska. Przywrócenie jej wiedzie przez eliminację chwastów z runi i stworzenie warunków do intensywnego wzrostu i rozwoju dla cennych gatunków pastewnych. Toteż zabiegi służące temu celowi określa się jako renowację runi pierwotnej. Aby jednak wykorzystać tę strategię walki z chwastami, w składzie botanicznym runi muszą przeważać wartościowe trawy i motylkowate. W przypadku zaniedbanych i silnie zachwaszczonych użytków zielonych należy je odnowić, stosując bardziej radykalne metody renowacji. W tym celu stosuje się często herbicydy nieselektywne oparte o glifosat, które działając systemicznie, niszczą całkowicie roślinność, w tym chwasty wraz z ich systemem korzeniowym. Przykładem takiego herbicydu jest Dominator 360 SL.

Dopiero wówczas zasadny jest zasiew nowej mieszanki. Taki sposób renowacji wiąże się jednak z trwającym często kilka miesięcy wyłączeniem go jako źródła paszy.

Co w sytuacji łąk mniej zachwaszczonych?

Na użytkach zielonych z odpowiednim udziałem wartościowych komponentów można natomiast zwiększyć plonowanie i poprawić jakość paszy walcząc tylko z zachwaszczeniem w trakcie ich użytkowania. W tym celu powszechnie wykorzystuje się metody pośrednie, między innymi częste lub niskie koszenie, zmienny kośno-­pastwiskowy sposób użytkowania czy też nawożenie oparte o zwiększoną jednorazową dawkę NPK.

Jednak w sytuacji, gdy zabiegi pratotechniczne zawodzą i następuje kumulacja udziału w runi określonych gatunków roślin niepożądanych czy też pojawiają się chwasty uporczywe, celowe jest stosowanie herbicydów. Zaletą metody chemicznej jest szybkie, tanie i na ogół skuteczne wyeliminowanie zachwaszczenia. Jest ono także etapem wstępnym do dalszej renowacji użytków zielonych, zwłaszcza przy wykorzystaniu metody nawożenia i podsiewu.

W następnym wpisie podam kilka konkretnych przykładów preparatów, które okazują się pomocne w walce z zachwaszczeniem użytków zielonych.

Jeden z autorów bloga e-pole. Teksty Piotra znajdziecie w naszej witrynie, ale możecie ich również szukać w Dobrej Uprawie i Wiadomościach Sadowniczych.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online