Publikacje » Uprawy » Dawkowanie preparatu N-Lock i zalecenia stosowania

Dawkowanie preparatu N-Lock i zalecenia stosowania

8 Lutego 2016

Do czego służy preparat N-Lock pisałem w moich wcześniejszych wpisach poświęconych azotowi ("Jak najlepiej gospodarować azotem", "Przyswajanie azotu przez rośliny"). Pisząc w skrócie utrzymuje on przyswajalny dla roślin azot w strefie korzeniowej rośliny uprawnej. Jednak przed lekturą poniższego tekstu warto przeczytać poprzednie.

Dawka i zastosowanie

Jednorazowa dawka stabilizatora azotu N-Lock wynosi 2,5 l/ha w sezonie wegetacyjnym. Nie jest ona zależna ani od typu nawozu ani od poziomu nawożenia azotem roślin uprawnych. N-Lock nie jest produktem zastępującym nawóz azotowy.

N-Lock może być zastosowany przed siewem, po siewie lub w trakcie wegetacji kukurydzy zbieranej na ziarno lub kiszonkę, pszenicy ozimej (za wyjątkiem odmian klasy K), jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, pszenżyta jarego, owsa, jęczmienia jarego (za wyjątkiem jęczmienia browarnego), rzepaku ozimego, rzepaku jarego.

Preparat ten powinien być zastosowany kilka dni przed lub po wysiewie granulowanych, azotowych nawozów mineralnych (mocznik, siarczan amonu, saletra amonowa, saletrzak). Może też być zastosowany jako mieszanina zbiornikowa z płynnym nawozem azotowym (Roztworem Saletrzano-Mocznikowym).

Co więcej, może też być wykorzystywany na polach nawożonych nawozami organicznymi: obornik, gnojowica, masa (pulpa) pofermentacyjna z biogazowni – kilka dni przed lub zaraz po ich aplikacji.

Termin i warunki meteorologiczne

N-Lock działa w glebie i powinien być wprowadzony do gleby albo w wyniku zabiegu uprawowego (np. w ramach uprawy przedsiewnej), albo w wyniku opadów deszczu lub deszczowania. Wprowadzenie do gleby powinno nastąpić do 10 dni po zastosowaniu produktu. Do wprowadzenia produktu do gleby wystarczają opady deszczu w wysokości co najmniej 12 mm w ciągu 10 dni po zabiegu.

Optymalnym terminem stosowania stabilizatora azotu N-Lock jest w przypadku roślin jarych, wiosna przed siewem rośliny uprawnej. W roślinach ozimych najlepiej zastosować go wiosną przed lub po ruszeniu wegetacji, w terminie stosowania głównego wiosennego nawożenia azotowego.

Technologia N-Lock to korzyści przy zachowaniu optymalnego poziomu nawożenia:

  • zwiększenie dostępności azotu;
  • zwiększona efektywność zastosowanego azotu;
  • wykorzystany potencjał plonowania;
  • możliwość pełnego i efektywnego wykorzystania nawozów azotowych;
  • większa elastyczność w terminach stosowania i wysokości jednorazowych dawek nawozów azotowych;
  • większa możliwość doboru odpowiedniego typu nawozów azotowych.

Ekonomia i ekologia

Korzystanie z preparatu N-Lock to oprócz wspomnianych wyżej korzyści, także wspieranie praktyk rolniczych przyjaznych środowisku. Trudno przecenić jego przydatność w każdym gospodarstwie rolnym z intensywną uprawą kukurydzy, zbóż czy też rzepaku. Jest nie mniej ważny jak nawożenie makroskładnikami.

Znaczenie technologii N-Lock wzrasta jeszcze bardziej w gospodarstwach objętych programem OSN czy też korzystających z programu rolnośrodowiskowego „Pakiet 1: Rolnictwo zrównoważone”. Pomaga zwiększać plony przy ograniczonych maksymalnych dawkach nawożenia azotem i minimalizować negatywny wpływ azotu na środowisko – ogranicza ryzyko skażenia wód gruntowych i emisję gazów cieplarnianych.

Administrator naszego bloga. E-pole nie ma przed nim tajemnic. Miłośnik natury, szybkich samochodów i mglistych poranków z filiżanką kawy w ręku.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online