Publikacje » Uprawy » Czym zwalczać kłopotliwe chwasty w rzepaku wiosną?

Czym zwalczać kłopotliwe chwasty w rzepaku wiosną?

23 Kwietnia 2015

Chwasty w uprawach rzepaku ozimego i jarego stanowią poważny problem, bowiem konkurują o składniki pokarmowe, światło i wodę. Nadal najskuteczniejszym sposobem ograniczania i zwalczania chwastów jest prawidłowa uprawa przedsiewna. Jednak wzrastające koszty uprawy rzepaku wymuszają stosowanie uproszczeń i oszczędności.

Kłopotliwe chwasty

Znajomość pola, przedplonu i rodzaju chwastów występujących w danym siedlisku są nieodzowne do podjęcia optymalnej decyzji o wyborze preparatu. Z praktyki rolniczej wynika, że dla otrzymania wysokiego plonu, często wystarczające jest zwalczenie 4-6 dominujących chwastów np. przytulii czepnej, chwastów rumianowatych, chabra bławatka, ostrożenia polnego.

Wymienione chwasty w uprawie rzepaku ozimego są jednymi z najbardziej kłopotliwych w zwalczaniu, mają olbrzymi wpływ na wielkość i jakość plonu nasion rzepaku, możliwość jego sprzedaży oraz utrudniają zbiór i dosuszanie.

Przytulia czepna wschodzi jesienią lub wiosną. Występowanie przytulii to nie tylko konkurencja dla rosnącego rzepaku ale głównie zagrożenie dla jakości zebranego plonu. W przypadku zanieczyszczenia nasion rzepaku nasionami przytulii nie jest możliwa ich sprzedaż do olejarni.

Rumian polny wschodzi najliczniej jesienią już przy temperaturze powyżej 1︒C. Rumianek pospolity kiełkuje wiosną lub jesienią z nasion, które znalazły się tuż pod powierzchnią gleby. Badania naukowe dowiodły że wydzieliny korzeniowe rzepaku stymulują kiełkowanie nasion chwastów rumianowatych, pozostających w uśpieniu w glebie nawet przez 10 lat.

Ostrożeń polny wytwarza oprócz dużej masy nadziemnej bardzo silnie rozbudowany, głęboko się korzeniący system korzeni.

Uniemożliwienie tym chwastom rozwoju znacznie zwiększa plony rzepaku.

Jakie rozwiązanie?

W każdej sytuacji, gdy na polu rzepaku występują wiosną najważniejsze i konieczne do zwalczenia chwasty warto zastosować herbicyd Galera™ 334 SL. To herbicyd umożliwiający skuteczne zwalczenie przytuli czepnej (w wyższych fazach rozwojowych ograniczenie wzrostu), chwastów rumianowatych, chabra bławatka, ostrożenia polnego w okresie wiosennym, kiedy możliwe jest dokładne określenie ich występowania i stopnia zachwaszczenia.

Galera™ 334 SL jest herbicydem zawierającym dwie substancje biologicznie czynne: chlopyralid i pikloram. Preparat ma działanie układowe, pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu.

W warunkach optymalnych, czyli podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka Galera™ 334 SL jest szybszy. W niskiej temperaturze całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach.

Najskuteczniej działa na młode, szybko rosnące tkanki chwastów, czyli gdy chwasty znajdują się w fazie 2-6 liści. Przyjmuje się że deszcz w 2 godziny po wykonaniu zabiegu nie obniża skuteczności środka.

Galera™ 334 SL zwalcza skutecznie przytulię czepną do wysokości 8 cm oraz chwasty rumianowate w fazie rozety do momentu, kiedy liście rzepaku nie przykrywają chwastów. W sytuacji, gdy przytulia w momencie zabiegu jest w bardziej zaawansowanych fazach rozwojowych Galera™ 334 SL ogranicza wzrost i jej rozwój. W konsekwencji mimo, że chwast nie został całkowicie zniszczony nie stanowi zagrożenia dla wysokości i jakości plonu rzepaku. Przytulia czepna będzie zahamowana we wzroście i znajdzie się w piętrze niskim łanu rzepaku oraz nie wytworzy nasion. Wskazane jest aby średnio dobowa temperatura była wyższa niż 8︒C.

Termin stosowania

Najlepszym terminem do zastosowania herbicydu Galera™ 334 SL wiosną w rzepaku ozimym, jest moment od ruszenia wegetacji do fazy wytworzenia pąków kwiatowych. W praktyce jest to termin, w którym stosuje się też inne pestycydy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.

Miłośnik ciekawych rozwiązań technologicznych, który od lat związany jest z tworzeniem branżowych treści. Od rozmaitych wpisów zaczynając, na zdjęciach i filmach kończąc.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online