Publikacje » Uprawy » Co nowy program azotanowy oznacza dla rolników?

Co nowy program azotanowy oznacza dla rolników?

10 Października 2018

W lipcu tego roku opublikowano tzw. program azotanowy, którego celem jest większa ochrona wód przed zanieczyszczeniami oraz dostosowanie naszych przepisów do unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jest to „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339). Ma on związek z obowiązującym w Polsce od 1 stycznia 2018 nowym Prawem Wodnym.

Jakie zmiany przynosi nowy program?

Dla rolników oznacza to między innymi nowe zasady stosowania nawozów azotowych na gruntach ornych, zwłaszcza terminy stosowania – od 27 lipca 2018 roku nawozy azotowe mineralne i naturalne płynne będzie można stosować między 1 marca a 20 października z wyjątkiem gmin wymienionych w załączniku nr 2 (do 15 października) oraz w załączniku nr 3 (do 25 października). Tym samym w Polsce będą obowiązywać różne terminy, w których będzie można stosować nawozy azotowe mineralne i naturalne płynne. Dlatego warto samemu zapoznać się z pełną treścią nowego rozporządzenia.

Nowe przepisy mogą wprawić rolników w nie lada zakłopotanie: jak działać zgodnie z prawem, a jednocześnie zachować efektywną produkcję? Problem pojawia się w momencie, gdy rośliny rozpoczną wegetację przed 1 marca, a nowe przepisy nie zezwalają na nawożenie ich w tym okresie azotem. Rozwiązaniem, które pozwoli utrzymać wysoką produkcję i zapewni uprawom, zwłaszcza oziminom, dostęp do azotu przed 1 marca, są inhibitory nitryfikacji (stabilizatory azotu).

Jak inhibitory nitryfikacji pozwolą działać zgodnie z nowymi regulacjami i utrzymać efektywność produkcji.

Stabilizator azotu, a dokładnie tylko inhibitor nitryfikacji, jest w stanie przełamać istniejące bariery ograniczające możliwości wyboru różnych typów nawozów (mocznik, saletra amonowa, RSM), narzucające określone terminy ich stosowania, czy też ograniczające efektywność plonotwórczą każdego zastosowanego kilograma azotu. Inhibitor nitryfikacji służy też rolnikowi w racjonalnym zarządzaniu azotem w łanie czy na plantacji, aby w okresach, kiedy jest on najintensywniej pobierany, azot był dostępny dla rośliny

Jaki wybrać stabilizator azotu?

Przykładem takiego produktu jest N-Lock™ Max firmy Corteva Agriscience. To stabilizator azotu oparty na nitrapirynie sprawdzony i stosowany w USA, a od niedawna także w Europie. Wykorzystywany jest w uprawie kukurydzy, zbóż i rzepaku. Zastosowany jesienią w rzepaku ozimym czy też zbożach ozimych zapobiegnie stratom, czy wymywaniu azotu do wód gruntowych późną jesienią i zimą, a w konsekwencji ochroni środowisko. N-Lock™ Max pozostawia wniesiony jesienią azot w warstwie gleby, z której rośliny mogą go pobierać wczesną wiosną – nawet przed 1 marca, czyli w okresie, w którym w myśl nowych przepisów nie będzie można stosować nawozów azotowych, a już zaczyna się wegetacja. N-Lock™ Max zachowuje w glebie azot w formie amonowej, która nie zwiększa uwodnienia ozimin – nie wpływa negatywnie na przezimowanie oraz jest najbardziej efektywnie pobieraną formą azotu na przedwiośniu, przy temperaturach do 8-10 °C. Jeśli chcą Państwo wiedzieć jak stosować N-Lock™ zapraszamy do zapoznania się z artykułem N-Lock – dawkowanie i zalecenia.

Na jakiej zasadzie działa N-Lock™?

Technologia N-Lock™ pomaga maksymalizować plony przy ograniczonych maksymalnych dawkach nawożenia azotem, terminach jego stosowania i minimalizować negatywny wpływ azotu na środowisko – zmniejsza ryzyko skażenia wód gruntowych i emisji gazów cieplarnianych. Warto wskazać na wymierne zyski z jej stosowania, takie jak zwiększona efektywność nawożenia azotem i maksymalizacja potencjału plonotwórczego ozimin. N-Lock™ Max zapewnia bowiem roślinom dobry start na wiosnę, szybszą regenerację po zimie, racjonalizację gospodarki mineralnej roślin i efektywne żywienie startowe w nowych uwarunkowaniach prawnych. Warto się zapoznać z opinią Rolnika stosującego N-Lock™ w uprawie rzepaku.

Podstawą technologii N-Lock™ jest nitrapiryna, od 40 lat stosowana na świecie jako inhibitor procesu nitryfikacji. Dopiero postęp technologiczny i mikrokapsułowanie nitrapiryny umożliwiły wprowadzenie jej do Europy, jako produkt handlowy o nazwie N-Lock™ Max. Badania polowe z jego zastosowaniem zaczęto w Polsce w 2012 roku i kontynuowano je w następnych latach. Było to konieczne, aby dostosować N-Lock™ Max jako inhibitor nitryfikacji do technologii nawożenia azotem i popularnych nawozów stosowanych w naszym kraju.

Jakie zmiany przynoszą inhibitory nitryfikacji w Europie?

Doświadczenia naszych sąsiadów z Niemiec i Czech pokazują, że stosowanie inhibitorów nitryfikacji pomaga osiągnąć zamierzony cel – ochronę środowiska i ograniczenie wypłukiwania szkodliwego dla niego azotu. Wprowadzenie przez rolników do technologii nawożenia azotem nowych rozwiązań może zatem w przyszłości doprowadzić do złagodzenia niedawno ustanowionych przepisów, gdyż nawet przy mniej restrykcyjnych ograniczeniach czasowych jesienią, w przypadku nawożenia azotem i stosowania inhibitora nitryfikacji, zanieczyszczeń do wody dostawać się będzie mniej.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.n-lock.pl/, oraz w dziale mu poświęconym na naszym blogu.

Administrator naszego bloga. E-pole nie ma przed nim tajemnic. Miłośnik natury, szybkich samochodów i mglistych poranków z filiżanką kawy w ręku.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online