Publikacje » Uprawy » Bizon, herbicyd dla zbóż (termin stosowania)

Bizon, herbicyd dla zbóż (termin stosowania)

17 Września 2015

Zanim przejdę do meritum... Przed lekturą tego wpisu warto przeczytać wprowadzenie: "Jesienny herbicyd dla zbóż ozimych – wprowadzenie"

Długa, ciepła jesień ubiegłego roku sprzyjała w większości terminowemu wykonywaniu prac polowych, a także rozwojowi upraw ozimych. Nawet pszenica ozima siana po burakach cukrowych i kukurydzy wchodziła w zimę, a dokładniej w bardzo wydłużoną jesień (bo typowej zimy prak­tycznie nie było) dość dobrze rozwinięta. Niestety problemem, z którym przyszło się zmierzyć rolnikom w części kraju, były występujące w tym okresie znaczne nie­dobory opadów wpływające niekorzystnie na wschody roślin, a także stanowiące duże wyzwanie dla herbicydów stosowanych jesienią w zbożach ozimych.

Czego dowiesz się z tego tekstu:

  • Jak planować termin zabiegu herbicydowego
  • Jak ustalać stadia rozwojowe zbóż
  • Kiedy stosować herbicyd Bizon™

Jaka będzie najbliższa jesień? Czy ponow­nie będzie przedłużona, ciepła i sucha? Tego jeszcze nie wiemy, więc w poniższym wpisie postaram się pomóc Państwu wybrać najwłaściwszy termin aplikacji preparatu Bizon™umożliwiający uzyskanie najlep­szego efektu chwastobójczego.

Herbicyd dla zbóż

Kiedy planujemy ochronę herbicy­dową, ważnym czynnikiem branym pod uwagę jest termin zabiegu uwzględniający fazy rozwojowe zarówno zbóż, jak i chwastów. Na rynku znajdziemy preparaty, które zaleca się stosować w fazie szpilko­wania czy w fazie 1−2 liści zbóż. Jednakże w wielu przypadkach zastosowanie tych produktów później, przykładowo w fazie 4 liści zbóż (np. z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak opady deszczu, silne wiatry) skutkuje ich słabszym działaniem na rośliny niepo­żądane. W ofercie różnych firm są także preparaty, których użycie jest możliwe dopiero od fazy trzech liści zbóż, co może poważnie utrudniać wykonanie zabiegu chwastobójczego, np. w przypadku dużej presji ze strony chwastów (czekając na moment wykonania zabiegu – pozwa­lamy roślinom niepożądanym na roz­wój) czy nierównomiernych wschodów zbóż (są produkty, na etykietach których są przeciwwskazania do ich użycia w przy­padku nierównomiernych wschodów zbóż spowodowanych np. suszą).

W tym miejscu warto przypomnieć, jak właściwie określić stadia rozwojowe zbóż, zgodnie z powszechnie używaną skalą BBCH. Faza rozwojowa BBCH 10 jest fazą zbóż określaną mianem „szpilkowania”. W fazie tej widzimy co prawda pierwszy liść zboża, lecz jest on jeszcze nierozwinięty. Aby mówić o typowej fazie pierwszego liścia (BBCH 11), pierwszy liść powinien być rozwinięty (przyj­muje się, że liść jest rozwinięty, gdy widać jego języczek lub szczyt kolejnego, w tym przypadku drugiego liścia). Faza drugiego liścia (BBCH 12) to moment, gdy mamy roz­winięte dwa liście lub widać szczyt kolejnego liścia (w tym przypadku trzeciego). Zboża ozime osiągają fazę pierwszego liścia zazwyczaj po około 2-­3 tygodniach od siewu, a kolejne liście pojawiają się średnio co około 7 dni (w zależności od przebiegu pogody, gatunku zboża, odmiany etc.).

A tutaj materiał wideo, w którym określamy fazę rozwojową zboża na polu: "Jak właściwie określić fazę rozwojową zbóż?"

Kwestia temperatury

Herbicyd Bizon™ może być stosowany jesienią w szerokim zakresie faz rozwojowych zbóż, jednak aby uzyskać najkorzystniejszy efekt chwastobójczy, rekomendowanym terminem zabiegu jest okres od jednego do czterech liści zbóż (BBCH 11−14). Najlepiej, kiedy w trakcie aplikacji rośliny niepożądane znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych, od fazy siewek do fazy 2­-3 liści. W sytuacji, gdy jesienią panuje susza (np. jesień 2014 r.), zabieg należy przesunąć i wykonać w fazie 3­-4 liści zbóż.

W trakcie stosowania warto zwrócić uwagę na temperaturę. Zalecane jest, aby w dniu zabiegu i najlepiej kilka dni po nim minimalna temperatura dobowa oscylowała w granicach przynajmniej 5°C. Zestawiając to zalecenie z rekomendowanym terminem aplikacji, można stwierdzić, że praktycznie w zdecydowanej większości przypadków nie będzie to nastręczać żadnych trudności.

Wybitny specjalista w zakresie ochrony roślin. Wie chyba wszystko na temat chwastów, szkodników roślin uprawnych oraz chorób grzybowych. Ponadto autor wielu fantastycznych fotografii, które znajdziecie na blogu e-pole.pl
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online