Publikacje » Uprawy » Arylex™ Active – warunki stosowania

Arylex™ Active – warunki stosowania

12 Czerwca 2017

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy po raz pierwszy o nowej substancji aktywnej Arylex Active. Dzisiaj prezentujemy drugą porcję wiedzy.

Arylex można bezpiecznie stosować w różnych gatunkach zbóż ozimych i jarych, od wczesnych faz rozwojowych zbóż do późnych stadiów wzrostu. Mowa o takich gatunkach jak pszenica, pszenica orkisz, jęczmień, żyto czy pszenżyto.

W przeciwieństwie do tego jak działa na chwasty wrażliwe, Arylex zupełnie inaczej wpływa na roślinę uprawną. Szybko przekształca się w formę nieaktywną po wchłonięciu przez zboża. Uzupełnienie substancji Arylex sejfnerem, takim jak klokwintocet meksylu zwiększa zdolność roślin zbożowych do metabolizowania produktu. Zapewnia w ten sposób selektywność i bezpieczeństwo upraw w szerokim zakresie zastosowań.

Sejfnery to substancje lub preparaty, które dodaje się do środka ochrony roślin w celu wyeliminowania lub zmniejszenia fitotoksycznego działania środka ochrony roślin na niektóre rośliny.

Kluczową zaletą Arylexu jest elastyczność stosowania. W przeciwieństwie do wielu syntetycznych herbicydów na bazie auksyn, Arylex sprawdza się nawet w niskich temperaturach, a także w wilgotnych warunkach występujących późną jesienią i wczesną wiosną. Opady deszczu po upływie 1 godziny od zastosowania preparatu nie mają negatywnego wpływu na jego działanie.

Warto wspomnieć, że mimo iż produkty na bazie substancji aktywnej Arylex™ active działają w różnorodnych warunkach pogodowych, to obumieranie chwastów może następować powoli w bardzo niskich temperaturach. Na zwalczanie chwastów wpływa ich wielkość. Im mniejsza ich faza rozwojowa tym łatwiej jest je zwalczyć. Jednak, w przeciwieństwie do większości herbicydów z regulatorem wzrostu, temperatura nie wpływa w dużym stopniu na działanie substancji Arylex na chwasty będące przedmiotem zwalczania. To oznacza, że można zwalczyć chwasty zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach.

Dzięki temu Arylex ma zdolność zwalczania wielu problematycznych chwastów, nawet w trudnych warunkach, a użytkownik ma ma większą różnorodność w wyborze terminu aplikacji. Ma także pełną swobodę w zakresie decyzji dotyczących płodozmianu, ponieważ nowa substancja szybko rozkłada się w glebie i w tkankach roślin, dzięki czemu umożliwia bezpieczny dobór roślin następczych.

Poniżej prezentujemy drugi odcinek serii filmowej zrealizowanej podczas testów substancji Arylex Active:

Administrator naszego bloga. E-pole nie ma przed nim tajemnic. Miłośnik natury, szybkich samochodów i mglistych poranków z filiżanką kawy w ręku.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online