Publikacje » Uprawy » Analiza gleby w sadach

Analiza gleby w sadach

28 Września 2021

Analiza gleby w sadach

Podstawowa analiza gleby w sadach obejmuje określenie odczynu gleby, zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. Może być też poszerzona o ocenę zasobności w mikroelementy.

Analiza gleby w sadach ma na celu określenie pH gleby, ilości dostępnych makroelementów oraz ocenę ich możliwości pobrania przez rośliny. W przypadku możliwej bardzo niskiej zawartości mikroelementów analizę gleby w sadach można poszerzyć również o te składniki pokarmowe. Skład granulometryczny gleby, jak również zawartość próchnicy glebowej wykonuje się najczęściej jednorazowo, w trakcie użytkowania sadu. Szczególne znaczenie w przypadku gleb w sadach ma analiza gleby przed założeniem sadu, która umożliwia ustalenie prawidłowej strategii nawożenia i dostosowanie dawek składników nawozowych do zasobności gleby i aktualnych potrzeb roślin. Aplikacja nawozów przed założeniem sadu daje również możliwość dokładnego wymieszania ich z glebą. 

Pobieranie prób do analizy

W celu precyzyjnego oznaczenia zasobności gleby w składniki pokarmowe bardzo ważne jest właściwe pobranie prób glebowych. Analizowaną powierzchnię należy podzielić na oddzielne kwatery, które różnią się między sobą ukształtowaniem terenu oraz wcześniejszym nawożeniem. Próba reprezentatywna powinna być pobierana z kwatery o powierzchni nieprzekraczającej 2-4 ha. W przypadku gleb znajdujących się na zboczach próbki glebowe należy pobierać oddzielnie z trzech części zbocza – górnej, środkowej i dolnej, które znacznie różnią się zasobnością w składniki pokarmowe.

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online