Publikacje » Technologia » Ochrona zaczyna się od zaprawy. Lumiposa™, czyli skuteczna walka ze szkodnikami w rzepaku

Ochrona zaczyna się od zaprawy. Lumiposa™, czyli skuteczna walka ze szkodnikami w rzepaku

22 Lipca 2022

Ochrona zaczyna się od zaprawy. Lumiposa™, czyli skuteczna walka ze szkodnikami w rzepaku

Ochrona roślin przed szkodnikami od ich najwcześniejszych faz rozwojowych stanowi podstawowy czynnik gwarantujący uzyskanie satysfakcjonującego plonu. Zapewniając bezpieczeństwo już od wschodów uzyskujemy zdrowe, silne i pełne wigoru rośliny. Insektycydowa zaprawa nasienna jest doskonałym rozwiązaniem, które od początku wegetacji roślin, chroni je przed żerowaniem szkodników.

Lumiposa™ 625 FS to nowoczesna zaprawa nasienna chroniąca rzepak ozimy przed żerowaniem szkodników w najwcześniejszych fazach rozwojowych roślin. Obecna na rynku już piąty rok, zyskuje sobie coraz szersze grono zwolenników, którzy dostrzegają jej wysoką skuteczność. 

Kompleksowo i błyskawicznie

Zaprawa ta kompleksowo chroni plantację przed groźnymi szkodnikami, takimi jak śmietka kapuściana, pchełka ziemna i rzepaczana oraz gnatarz rzepakowiec. Działa szybko i skutecznie. Substancja czynna, cyjanotraniliprol, pobrana przez żerujące szkodniki uszkadza funkcjonowanie mięśni, zaburza gospodarkę wapniem. Prowadzi to do natychmiastowego zaprzestania żerowania, ograniczenia mobilności szkodników a w konsekwencji ich szybkiej śmierci.

Rośliny chronione są od najwcześniejszych faz rozwojowych, a błyskawiczne działanie zaprawy Lumiposa™ gwarantuje, że nie dochodzi do ich uszkodzeń wskutek żerowania szkodników. Rośliny takie rozpoczynają więc wegetację z większym wigorem i w mniejszym stopniu narażone są na działanie innych szkodliwych czynników wywołujących stres, zarówno abiotyczny, jak i biotyczny (np. choroby grzybowe, - sucha zgnilizna kapustnych). Przekłada się to na lepszą kondycję roślin przed zimowaniem, a w konsekwencji na wyższy plon. Lumiposa™ zapewnia ochronę rzepaku ozimego aż do fazy BBCH 13-14.

Uszkodzenia korzeni powodowane przez larwy śmietki kapuścianej

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Lumiposa™ już od wielu lat stosowana jest w prawie całej Europie. O jej skuteczności nie świadczą więc tylko wielokrotnie przeprowadzane wszechstronne badania. Każdego roku tysiące rolników weryfikuje jej skuteczność na swoich polach. Zaprawa przebadana jest także pod kątem jej wpływu na bezpieczeństwo nasion, zarówno w kontekście ich kiełkowania, jak i skuteczności działania po przechowaniu materiału siewnego.Wszystkie badania potwierdziły bezpieczeństwo materiału siewnego. Należy także zaznaczyć, że Lumiposa™ ma korzystny profil toksykologiczny oraz nie stanowi zagrożenia dla zapylaczy czy pożytecznych stawonogów. 

Wiarygodne i rzetelne badania

Dane te świadczą, iż Lumiposa™ jest obecnie najlepszym rozwiązaniem w ochronie młodych roślin rzepaku. Dla potwierdzenia wyników, w 2020 roku Corteva Agriscience przeprowadziła w Polsce niezależne badania. Polegały one na porównaniu skuteczności działania zapraw: Lumiposa™ i dwóch innych dostępnych w tym czasie rozwiązań.  Wyniki przedstawiane na wykresach poniżej pokazują skuteczność środka Lumiposa™ w porównaniu do produktów konkurencji, przy niskiej presji szkodników. W przypadku wyższej presji różnice byłyby znacznie większe.

 

Śmietka coraz groźniejsza

Zwracam szczególną uwagę na skuteczność zaprawy Lumiposa™ w ochronie przed śmietką kapuścianą, która staje się z roku na rok coraz większym wyzwaniem w uprawie rzepaku. Obecnie szkodnik ten określany jest jako największe zagrożenie dla rzepaku w czasie jesiennej wegetacji. Komunikaty wydawane przez IOR-PIB w 2021 r. wskazywały, że presja ze strony śmietki kapuścianej była bardzo wysoka w wielu województwach. . Przy wysokiej presji tego szkodnika ostateczna strata plonu może wynosić nawet 40%, co z kolei przy bardzo kosztowej uprawie rzepaku, decydować może o dochodowości uprawy. 

Liczy się zysk!

Jeśli założymy, że z ha uprawy rzepaku uzyskamy 3 t nasion, a cena skupu wyniesie 2 800 zł za tonę, to udział kosztu ochrony takiej plantacji zaprawą nasienną Lumiposa™ stanowić będzie poniżej 1%. Czy to dużo? W porównaniu do prawdopodobnej straty jednoznacznie można powiedzieć, że to nie jest duży koszt,  tym bardziej porównując go do nakładów na nawozy. Bez zdrowych i silnych roślin z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym nie można osiągnąć zadawalających plonów, niezależnie od tego, ile nawozów zużyjemy..

Dlatego zachęcamy Państwa do korzystania z nasion zaprawionych Lumiposą™. Warto zainwestować w materiał siewny, po to aby zabezpieczyć plantację przed najgroźniejszymi szkodnikami rzepaku, a dzięki temu zwiększyć szanse na wysoki i dobry jakościowo plon.

Tekst i zdjęcia: Przemysław Gawlas, SAT Technologist Corteva Agriscience

 Zdjęcia:  Przemysław Gawlas, Katarzyna Szulc

Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online