Publikacje » Technologia » Jak poprawić wykorzystanie azotu?

Jak poprawić wykorzystanie azotu?

2 Marca 2022

Jak poprawić wykorzystanie azotu? 

Bez odpowiedniej ilości dostępnego azotu i jego efektywnego wykorzystania przez rośliny, spadną plony i pogorszy się ich jakość. Możemy temu przeciwdziałać odpowiednio wpływając na poprawę metabolizmu roślin. 

Im większa ilość dostarczonego/pobranego azotu, tym bardziej spada jego jednostkowy wpływ na plon. Istnieją możliwości poprawienia efektywności plonotwórczej wyrażonej relacją cena 1 kg azotu a wartość uzyskanego plonu. Wiele związków ma pozytywne działanie na różne procesy fizjologiczne (np. stymulacja działania niektórych hormonów, zwiększanie fotosyntezy, aktywacja niektórych enzymów), prowadzące do lepszego wykorzystania azotu. Należy jednak zwracać uwagę na ich aktywność biologiczną, proporcje w przypadku produktów zawierających kilka związków działających korzystnie na metabolizm rośliny. Oprócz powszechnie znanych skutków stymulacji rośliny przez daną substancję, konieczne jest poparcie badaniami naukowymi działania każdego konkretnego produktu lub ewentualnego wspólnego działania kilku zastosowanych produktów. 

Podkręcić metabolizm roślin 

Kinsidro™ Grow oferuje rolnikom wymierne, powtarzalne i przewidywalne rezultaty. Rośliny efektywniej wykorzystują składniki pokarmowe, w tym azot, ich tolerancja na stres jest większa, a w efekcie poprawia się wielkość i jakość plonu. Kwasy humusowe i fulwowe wzbogacone o zestaw makro- i mikroelementów w unikalnej formulacji Kinsidro™ Grow wpływają na aktywność roślin, zwiększają ilość chlorofilu, aktywują wiele enzymów i stymulują działanie niektórych hormonów. W ten sposób pobudzają wzrost i podziały komórkowe, rozwój korzeni, pędów i liści. 

Mikroelementy w formie schelatowanej oznaczają w praktyce lepszą biodostępność w danym czasie i miejscu. Unikalne dla Kinsidro™ Grow jest źródło pochodzenia i proces ekstrakcji kwasów humusowych i fulwowych, zapewniający powtarzalność ilości i ich proporcji w każdej partii. Większość dostępnych komercyjnych produktów humusowych wytwarzana jest z leonardytu lub z węgla brunatnego, natomiast składniki zawarte w Kinsidro™ Grow pochodzą z odnawialnego źródła – sosny nordyckiej, i powstają w trakcie w pełni kontrolowanego procesu. Kinsidro™ Grow oferuje stałe, wysokie stężenie kwasów humusowych, z dużym udziałem kwasów fulwowych, a przez to wyższą aktywność w porównaniu z innymi produktami, które zawierają głównie kwasy humusowe. Różnica w wielkości cząsteczek kwasów humusowych (300 000 daltonów) i fulwowych (1000 daltonów) pozwala wyjaśnić różnice w działaniu. Mniejsze cząsteczki przemieszczają się przez ściany komórkowe. W rezultacie kwasy fulwowe korzystniej oddziałują na aktywność biologiczną rośliny.

Stosuje się dawkę 150 g/ha Kinsidro™ Grow dla wszystkich upraw

Jak stosować Kinsidro™ Grow w zbożach

Rośliny po stymulacji Kinsidro™ Grow 

Budowa substancji humusowych (w tym kwasów fulwowych) podobna jest do grup funkcyjnych niektórych naturalnie występujących hormonów roślinnych, w tym auksyn i cytokinin. Dzięki temu działają na komórki roślin w sposób podobny do „naturalnie występujących hormonów”. W zależności od fazy rozwojowej rośliny można spodziewać się pozytywnych efektów fizjologiczno-metabolicznych.

Oddziaływanie na wzrost wegetatywny: 

 • lepsze pobieranie substancji odżywczych i zwiększenie ilości chlorofilu;
 • zwiększenie intensywności fotosyntezy;
 • zwiększenie wydajności fotosyntezy i spowolnienie starzenia roślin.

Przyspieszony metabolizm po zastosowaniu Kinsidro™ Grow objawia się reakcjami roślin, które zaobserwować można w warunkach polowych. W zależności od fazy rozwojowej są to m.in.: 

 • zwiększenie biomasy roślin, w tym liści i korzeni;
 • zwiększenie ilość chlorofilu;
 • zwiększenie liczby źdźbeł;
 • zwiększenie liczby ziaren.

Wymierne rezultaty – agronomiczna odpowiedź 

Działanie biostymulujące Kinsidro™ Grow zostało naukowo udowodnione w badaniach laboratoryjnych i polowych. Poprawienie metabolizmu roślin pozwala najefektywniej wykorzystać każdy dostępny kilogram azotu w warunkach pełnego wykorzystania poten­cjału plonowania. Szczególnie wysoki wpływ na plonowanie widoczny jest w sytuacji zaistnienia czynników stresowych ograniczających także pobieranie azotu z gleby lub jego wykorzystanie przez roślinę. 

Jak stosować Kinsidro™ Grow w kukurydzy

Czym wyróżnia się Kinsidro™ Grow

Kinsidro™ Grow to produkt o szczególnych właściwościach. Wyróżnia się: 

 • wysoką zawartością kwasów fulwowych;
 • unikatowym zestawem makro- i schelatyzowanych mikroelementów, których wchłanianie dodatkowo poprawiają lignosulfoniany
 • możliwością stosowania w niskiej dawce - 150 g/ha;
 • stałą, powtarzalną, sprawdzoną w wielu badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach polowych skutecznością działania.

Chcąc zwiększyć efektywność azotu warto poprawić metabolizm – stymulować rośliny w celu jego najlepszego wykorzystania. Dobrze jest zastosować Kinsidro™ Grow naukowo potwierdzoną i ekonomicznie uzasadnioną technologię.

 

 

Jak stosować Kinsidro™ Grow w rzepaku ozimym, buraku cukrowym, słoneczniku

dr inż. Grzegorz Grochot, specjalista ds. ochrony upraw Corteva Agriscience

Tagi:
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online