Publikacje » Technologia » Czy udało się przechwycić azot z powietrza?

Czy udało się przechwycić azot z powietrza?

20 Września 2022

Czy udało się przechwycić azot z powietrza?

W minionym sezonie po raz pierwszy mogliście zastosować bakterie Methylobacterium symbioticum. W odróżnieniu od innych dostępnych bakterii wiążących azot, zasiedlają one nadziemne części roślin, wchodząc do rośliny przez otwarte aparaty szparkowe. Kolonizują roślinę, a następnie wiążą azot atmosferyczny i wbudowują go do rośliny w formie azotu amonowego. 

Zainteresowanie produktami zawierającymi Methylobacterium symbioticum (Blue™N, Utrisha™N) było spore, na co wpływ z pewnością miało zamieszanie na rynku nawozów syntetycznych, ale także innowacyjność samych bakterii, które zostały odkryte kilka lat temu.

Więcej informacji Pomóż roślinie pobrać azot prosto z powietrza

W tym wpisie chciałbym pokazać Wam wyniki doświadczeń z BlueN oraz UtrishaN przeprowadzonych w uprawie pszenicy ozimej wiosną tego roku. Końcowym wyznacznikiem jest analiza plonu, ale zanim do tego przejdziemy, zerknijmy razem na wyniki obserwacji prowadzonych w trakcie wegetacji. Wskaźnikami, którymi możemy się posługiwać oceniając stan roślin jest m.in. NDVI (wskaźnik teledetekcji, który informuje nas o poziomie „zielonej barwy” badanych liści) oraz N-tester, który wskazuje zawartość chlorofilu w liściach. Oczywiście, obydwa wskaźniki pokazują tendencje, trudno za ich pomocą wyczytać precyzyjnie poziom zakumulowanego azotu. Jednak doświadczenia były poprowadzone w taki sposób, aby zawsze porównywać się do pełnej dawki nawożenia azotowego (przyjętej do klasy gleby i rejonu, stąd przyjęto 170kg N/ha). Na tej podstawie, łatwiej było porównać i przeanalizować obiekty, gdzie zastosowaliśmy BlueN/UtrishaN przy zmniejszonej dawce azotu.

Wykres pomiaru NDVI w trakcie wegetacji

Jak widzicie, dla pomiaru NDVI nie było różnicy między pełną dawką nawożenia (170 kg N/ha), a obniżoną do 140 kg N/ha wraz z zastosowanymi bakteriami M.symbioticum. Wartość dla kontroli nawożenia 140 kg N/ha była w tym przypadku już niższa. Potwierdziło się to w wynikach zebranych z N-testera, gdzie uzyskany wynik dla pełnej dawki nawożenia (170 kg N) był taki sam jak dla dawki 140 kg N wraz z bakteriami BlueN/UtrishaN. Co ciekawe, tendencja ta była widoczna w dalszych porównaniach, tj. 120 kgN wraz z bakteriami M.symbioticum była statystycznie równa dawce 140 kg N bez bakterii.

Wykres pomiaru N-test w trakcie wegetacji

Obserwacje te dawały nadzieję na to, że różnice widoczne w plonie, także będą wyraźne i uda się zebrać ciekawe wyniki. Tym bardziej, że pewne tendencje były widoczne na plantacji doświadczalnej „gołym okiem”

Po prawej poletko z aplikacją BlueN/UtrishaN

Po prawej poletko z aplikacją BlueN/UtrishaN

Zbiór dokonany był dosyć wcześnie, bowiem już w 3. dekadzie lipca. Otrzymane wyniki były wprost kontynuacją wcześniejszych obserwacji. To co obserwowałem na pomiarach NDVI i N-testera przełożyło się badaniu plonu, a częściowo nawet jeszcze bardziej przekroczyło moje oczekiwania. Warto, żebyście wiedzieli o tym, że poza poziomem obniżenia dawki azotu, drugą zmienną była faza aplikacji. Badane były trzy: faza drugiego kolanka, liścia flagowego oraz tuż przed wykłoszeniem. Największy wpływ na plon miało wczesne zastosowanie bakterii Methylobacterium symbioticum, czyli w fazie BBCH 32. Nie jest to zaskoczenie, bakterie miały więcej czasu, aby związać azot. Obiekt, który od samego początku wyglądał najlepiej, czyli 140kg N/ha + aplikacja bakterii BlueN/UtrishaN przyniósł 500kg wyższy plon niż kontrola z pełną dawką nawożenia! 

Wyniki plonowania pszenicy ozimej po zastosowaniu BlueN/UtrishaN

Jaki z tego mamy zysk? 30 kg mniej azotu, to prawie 100 kg saletry amonowej (przyjmijmy 270 zł). 500 kg większy plon z hektara to przy dzisiejszych cenach ok. 750 zł. Łącznie to ponad 1000 zł po stronie „+”. Po stronie kosztów mamy 250 zł, czyli zakup produktu BlueN/UtrishaN oraz koszt wykonania zabiegu (czas pracy, paliwo itp.). Bilans jest bardzo korzystny, 750 zł/ha zysku. 

Stosując preparaty BlueN/UtrishaN na swoim polu warto zastosować je podobnie jak w przeprowadzonym doświadczeniu, przy zmniejszonej względem pełnej, dawce azotu. Pamiętajcie, że na podstawie ścisłych doświadczeń przeprowadzonych przed wprowadzeniem produktów BlueN/UtrishaN, w warunkach Polski, możemy spodziewać się co najmniej 30 kg azotu dostarczonego roślinie przez te bakterie. Przy takiej samej ilości azotu wyniki plonowania mogą nie różnić się od siebie, ponieważ nie tylko azot jest czynnikiem plonotwórczym (przy tej samej ilości azotu to inny makroelement może limitować plon). 

Więcej informacji Czy udało się przechwycić AZOT z powietrza? BlueN, UtrishaN

Doświadczenia były prowadzone przez Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obiekty były założone w trzech blokach, metodą randomizowaną. 

Paweł Talbierz,
specjalista ds. ochrony upraw w Corteva Agriscience

Tagi:
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online