Publikacje » Technika » Konserwacja i przechowywanie maszyn rolniczych przed „snem zimowym”

Konserwacja i przechowywanie maszyn rolniczych przed „snem zimowym”

9 Grudnia 2020
źródło: https://www.plantpress.pl/

Istnieje wiele powodów, dla których rolnicy powinni konserwować swoje maszyny  po zakończonym sezonie. Ponadto, przeprowadzenie doglądu umożliwi  wykrycie niesprawności w każdej maszynie. 

Szczególne przygotowanie maszyny do dłuższej przerwy w pracy - po sezonie zawsze powinno odbyć się jak najszybciej po zakończeniu prac polowych. W przeciwnym razie w kolejnym sezonie maszyna zanim będzie gotowa do pracy, będzie wymagała większych nakładów pracy i środków finansowych. 

Maszyny rolnicze po zakończeniu prac polowych powinny ponadto, być poddane przeglądowi technicznemu, w celu określenia ich stanu. Wskazane jest, aby taki przegląd przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu określonych prac daną maszyną, gdyż wtedy najlepiej pamiętamy, jakie zespoły robocze ostatnio nie funkcjonowały prawidłowo. Na pewno  nie powinien tych prac przeglądowych i konserwacyjnych pozostawiać do następnego sezonu. Najczęściej maszyny rolnicze stosowane w produkcji roślinnej, użytkowane są w ciągu roku przez krótki okres - kilku czy kilkunastu dni. Jeżeli rolnik chce, aby w tym krótkim okresie maszyna pracowała niezawodnie i bezpiecznie, to musi ją na okres zimowego przechowywania odpowiednio zabezpieczyć i zakonserwować przed korozją. Spostrzeżone usterki i uszkodzenia usunąć i naprawić jeszcze przed wyjazdem w pole w nowym sezonie agrotechnicznym. Korozja np. może bardziej zniszczyć maszynę niż jej użytkowanie w normalnym okresie pracy w sezonie agrotechnicznym.  Najpierw mycie, później konserwacja i naprawa sprzętu to prosty sposób, aby na wiosnę ruszyć do pracy sprawną maszyna. Podstawową czynnością rozpoczynającą konserwację maszyn rolniczych jest dokładne ich oczyszczenie i umycie. Po zakończonym sezonie należy maszynę  oczyścić z ziemi, błota, kurzu, nawozów czy resztek pożniwnych.  Oczyścić i umyć należy wszystkie podzespoły, zwracając uwagę na te, które w czasie pracy ulegają silnemu zanieczyszczeniu, jak: zespoły robocze maszyn uprawowych, do nawożenia, chemicznej ochrony roślin, przenośniki w maszynach do zbioru  ziemiopłodów. Pozostawione maszyny z oblepioną glebą szybciej korodują. Ale i kurz, pył pozostający na maszynie przyczynia się do korozji, gdyż łatwo wchłania wilgoć z powietrza.  Czynność tę można wykonać wodą, najlepiej za pomocą wysokociśnieniowej myjki. Maszyny np. do zbioru ziemiopłodów /kombajny zbożowe, sieczkarnie polowe, prasy zbierające, itp., powinny być dokładnie oczyszczone z pozostałości roślinnych tj. takich jak: siano, ziarno, słoma, plewy, itp.;  materiał taki bardzo szybko wchłania wilgoć , który staje się zaczynem korozji powierzchniowej. 

Rozrzutnik przed zimą należy dokładnie wyczyścić, zakonserwować, gdyż pozostawione resztki obornika prowadzi do korozji, grzybów

Ponadto, istnieje niebezpieczeństwo żerowania różnych gryzoni, które mogą spowodować uszkodzenia części instalacji elektrycznej, hydraulicznej, pneumatycznej, a także elementów uszczelniających, jak: uszczelniaczy gumowych, fartuchów, osłon. Może stać się również źródłem samozapłonu w trakcie pracy np. kombajnu zbożowego, jeśli resztki słomy znajdą się w okolicach układu przeniesienia napędu. Do tego celu najkorzystniej jest zastosowanie sprężonego powietrza wraz z pistoletem do wydmuchiwania zanieczyszczeń. Korzystanie ze sprężonego powietrza jest wystarczające w tych miejscach, gdzie nie dostała się wilgoć lub olej. Konieczne jest usuniecie   resztek nawozów i środków ochrony roślin z takich maszyn jak: siewniki nawozowe, rozrzutniki obornika, wozy asenizacyjne, opryskiwacze - najlepiej za pomocą wysokociśnieniowej myjki. Zanieczyszczenia  są niebezpieczne szczególnie dla instalacji elektrycznej, szczególnie w starszych maszynach. Kondensat wilgoci gromadzony na złączach, powoduje szybką ich korozję  oraz śniedzenie. W wyniku tego podnosi się oporność na złączach i w konsekwencji ich nagrzewanie, co jest częstą przyczyną pożarów. 

Sposób mycia i stosowane ciśnienie wody zależą od możliwości rolnika. Na pewno należy zrezygnować ze spłukiwania wodą danej maszyny. Przynosi to więcej strat niż korzyści, ponieważ  woda nie usuwa zanieczyszczeń a w nie  jeszcze wnika , co sprzyja korozji. Dlatego  najlepiej do tego celu zastosować myjkę wysokociśnieniową z podgrzewaniem wody, szczególnie przydatnej w okresie późnej jesieni. Ciepła woda bardziej skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia niż zimna.  Najlepsze efekty usuwania różnych zanieczyszczeń osiąga się, gdy dysza myjki oddalona jest od mytej maszyny lub zespołu o...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online