Wybierz sprawdzone odmiany kukurydzy

27 Marca 2020

Kukurydza nie miała łatwo. 

Rok 2019 był bardzo trudny dla uprawy kukurydzy w Polsce. Bez wątpienia najbardziej we znaki dała się susza, która z różnym natężeniem, panowała na terenie praktycznie całego kraju, choć szczególnie dotkliwie niedobory opadów odczuli rolnicy w środkowej i północnej części Polski. Lokalnie kukurydza była narażona na inne czynniki ograniczające jej potencjał plonotwórczy. Wspomnieć należy o intensywnym wystąpieniu szkodników, takich jak: stonka kukurydziana, omacnica prosowianka, ploniarka zbożówka, przędziorki, a jesienią mszyce. W ubiegłym sezonie wiele plantacji było porażonych również głownią guzowatą. W konsekwencji w wielu miejscach plony kukurydzy były mocno zredukowane i dalekie od oczekiwanych. Na czynniki związane z pogodą, szkodnikami czy chorobami grzybowymi żaden rolnik oczywiście nie ma wpływu, niezwykle istotny natomiast staje się wybór odpowiednich odmian, które w trudnych i wymagających warunkach będą gwarantowały stabilny plon oraz optymalne wykorzystanie zasobów danego stanowiska. Firma Pioneer® od wielu lat prowadzi dziesiątki doświadczeń z kukurydzą na terenie całej Polski, w gospodarstwach na co dzień uprawiających ten gatunek. Są to doświadczenia polowe, w których każda odmiana jest bardzo starannie zbierana (z powierzchni minimum kilkunastu arów) i ważona, dlatego uzyskane wyniki doskonale oddają rzeczywistą sytuację panującą na danym terenie. 

W firmie Pioneer® odmiany sprawdzane są w dziesiątkach lokalizacji w całej Polsce

 

Wybór na podstawie doświadczenia

Poniżej zbiorczy wykres z wynikami plonowania na ziarno w sezonie 2019 wybranych odmian z portfolio Pioneera®.

Wyniki plonowania poszczególnych odmian we wszystkich lokalizacjach zostały udostępnione również w ramach programu partnerskiego e-pole pod adresem internetowym https://www.e-pole.pl/mapa-plonowania-kukurydzy-w-polsce-w-roku-2019.

Na ich podstawie każdy rolnik może stwierdzić, które odmiany w jego regionie najlepiej się sprawdziły i na które powinien postawić w swoim gospodarstwie.Poniżej przedstawiamy kilka propozycji odmian z firmy Pioneer®, które bardzo dobrze wypadły w doświadczeniach oraz produkcji polowej.

Odmiany wczesne i średniowczesne

Kukurydza jest gatunkiem, w którym doskonale widać zależność pomiędzy wczesnością odmian a ich potencjałem plonowania. Odmiany wczesne i średniowczesne z natury rzeczy mają niższy potencjał plonowania w stosunku do odmian późniejszych, jednakże z racji rejonu uprawy (w północnych rejonach Polski siew odmian późniejszych wiąże się z większym ryzykiem uprawy) oraz uprawy następczej (siew zbóż ozimych) wiele gospodarstw bazuje na tego typu mieszańcach. W celu oceny poszczególnych odmian warto jednak oddzielnie porównywać poszczególne grupy wczesności. Poniżej tabela z wynikami odmian do FAO ok. 250 (grupa odmian wczesnych i średniowczesnych).

Odmiana

FAO (ziarno)

Liczba doświadczeń

Średni % wilgotności

Średni plon t/ha 14%

Plon minimum

Plon maximum

P8834

250

43

27,4

11,16

6,59

17,28

P7515

220

20

25,3

10,06

5,09

13,51

P8329

240

63

26,5

9,58

5,55

14,70

P7948

220

19

26,4

9,55

5,36

13,71

P8333

250

17

26,1

9,39

5,33

11,90

P8400

240

42

24,6

9,22

5,63

14,58

P8500

250

44

27,0

9,16

5,31

13,91

P8307

230

44

25,2

9,15

5,22

12,87

P8358

250

45

25,9

8,82

5,14

13,07

P8521

220

32

23,3

8,39

5,33

12,62

Tab. 1. Wyniki plonowania odmian wczesnych i średniowczesnych Pioneer® w 2019 r.

W tej grupie odmian w sezonie 2019 zdecydowanie wyróżniła się odmiana P8834. Jest to mieszaniec pojedynczy w typie ziarna dent, który charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania oraz bardzo dobrymi zdolnościami adaptacyjnymi w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Wyniki z 2019 r. potwierdzają, że P8834 nigdy nie schodzi poniżej określonego poziomu plonowania – wykazuje najwyższy plon minimum spośród wszystkich odmian Pioneera® w 2019 r.! Nie należy jednak traktować P8834 jako mieszańca tylko na tzw. słabe gleby, ponieważ na stanowiskach glebowych z wysokim potencjałem plonowania mieszaniec ten potrafi zaplonować na poziomie powyżej 17 ton suchego ziarna. Świadczy to o niezwykłej stabilności i powtarzalności tego mieszańca.

Wśród odmian o FAO ok. 240 na uwagę zasługuje na pewno odmiana P8329, która w doświadczeniach Pioneera® plonowała średnio ponad 9,5 t/ha suchego ziarna (z 63 lokalizacji w całej Polsce). W doświadczeniach rozpoznawczych COBORU/PZPK mieszaniec P8329 znalazł się w czołówce plonowania w grupie odmian średniowczesnych, uzyskując średnie plony na poziomie 11,99 t/ha suchego ziarna (103,2% wzorca) przy średniej wilgotności ziarna na poziomie 24,1%. Jest to odmiana, która odznacza się ponadprzeciętną tolerancją na suszę, szybkim dojrzewaniem ziarna (dry-down) oraz wybitną zdrowotnością części wegetatywnych oraz kolb (pod kątem chorób wywoływanych przez grzyby z rodzaju Fusarium).

Odmiana P7515 to propozycja dla rolników, którzy szukają kukurydzy o krótkim okresie wegetacji. Jest to doskonała alternatywa pod zbiór na wczesne kontrakty ziarnowe lub terminowe siewy ozimin na północy kraju. P7515 to jeden z najwcześniejszych mieszańców w typie dent dostępnych na rynku. Odmiana ta posiada wysoki potencjał plonowania na ziarno oraz doskonale się sprawdza jako energetyczna, wczesna kiszonka (mimo relatywnie niskiego FAO, ok. 220). Wyniki plonowania z roku 2019 potwierdzają, że odmiana P7515 bardzo dobrze radzi sobie z okresowym niedoborami wody oraz doskonale oddaje wodę w końcowym etapie wegetacji (niska wilgotność ziarna w trakcie zbioru). 

Na dobre i cieplejsze stanowiska glebowe firma Pioneer® poleca m.in. odmianę P8500. Mieszaniec ten siany w odpowiedniej obsadzie oraz w sprzyjających warunkach glebowych potrafi osiągnąć plony zbliżone do 14 ton/ha suchego ziarna oraz wykształcić imponujące kolby – nawet o 22 rzędach! Z uwagi na bogate ulistnienie i wysoki wzrost jest to także odmiana polecana na kiszonkę.

Przekrój kolby odmiany P8500 – 22 rzędy

Plon, plon, plon!

Wśród odmian średniopóźnych (powyżej FAO 250) genetyka firmy Pioneer® zdecydowanie dominuje na polskim rynku odmian ziarnowych. W rzeczywistości wszystkie odmiany Pioneera® z tego segmentu wczesności to absolutnie najwyższa półka jakościowa. Są to mieszańce gwarantujące optymalne wykorzystanie potencjału danego stanowiska glebowego, co potwierdzają wyniki doświadczeń z 2019 r., w których wszystkie badane odmiany średniopóźne plonowały średnio ponad 10 t/ha (przy wilgotności 14%).

Odmiana

FAO (ziarno)

Liczba doświadczeń

Średni % wilgotności

Średni plon t/ha 14%

Plon minimum

Plon maximum

P9911

300

50

32,6

10,93

6,10

18,31

P8888

290

27

25,8

10,83

5,38

15,40

P9363

300

87

30,0

10,81

6,26

17,63

P9074

270

109

27,6

10,62

5,47

16,57

P9127

260

102

28,2

10,57

5,63

16,43

P9241

270

103

30,8

10,01

6,11

17,15

Tab. 2. Wyniki plonowania odmian średniopóźnych Pioneer® w 2019 r.

Jedną z najszerzej testowanych odmian w ubiegłym roku był mieszaniec P9074 (wyniki ze 109 lokalizacji w całej Polsce), w przypadku którego potwierdziło się, że jego największą zaletą jest przede wszystkim niezawodność i stabilność plonowania. To odmiana o FAO 270, polecana do intensywnej produkcji w celu uzyskania wysokich plonów suchego ziarna. Odznacza się potężnymi, dobrze wypełnionymi kolbami (do 16–18 okółków) oraz ziarnem typu dent, dzięki czemu niezwykle szybko oddaje wodę w końcowym etapie wegetacji (efekt dry-down). Jest to mieszaniec pojedynczy, dlatego rośliny są bardzo wyrównane, a kolby zawieszone są na równej wysokości. Zaletą tej odmiany są zdrowe i mocne łodygi, dzięki którym rośliny się nie wyłamują, a ziarno nawet przy późnych zbiorach jest zdrowe i wysokiej jakości

Wyniki z 2019 r. potwierdziły, że odmiana P9074 jest stabilnym i wysoko plonującym mieszańcem

Susza jej nie rusza

Hodowla Pioneer® słynie z odmian w typie dent, które charakteryzują się wysokim potencjałem plonowania, bardzo dobrym oddawaniem wody z ziarna oraz doskonałymi zdolnościami adaptacji do warunków klimatyczno-glebowych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jednak grupa mieszańców Optimum® AQUAMax®, do której należą odmiany: P8307, P8834, P9127, P9234, P9241 i P0725. Wszystkie te odmiany zostały bardzo starannie wyselekcjonowane na podstawie licznych doświadczeń w wielu krajach, gdzie dużym problemem jest stres suszy w trakcie wegetacji kukurydzy (oczywiście dla Polski zostały wyselekcjonowane odmiany spełniające kryteria agronomiczne dla naszego kraju). Mieszańce Optimum® AQUAMax®charakteryzują się rozbudowanym systemem korzeniowym, intensywnym kwitnieniem oraz dobrym efektem stay-green. Dzięki tym cechom odmiany Optimum® AQUAMax®potrzebują relatywnie mniej wody, aby wytworzyć tyle samo plonu co odmiana konwencjonalna, dlatego w warunkach suszy zapewniają wyższą stabilność plonowania. Uprawa mieszańców Optimum® AQUAMax®minimalizuje ryzyko bardzo niskich wydajności w warunkach suszy, ale nie daje gwarancji wysokich plonów, gdy mamy do czynienia z brakiem opadów lub ich niewłaściwym rozkładem w trakcie wegetacji. Dotyczy to zresztą wszystkich odmian kukurydzy, niezależnie od hodowli (nie ma odmian odpornych na suszę!). W świadomości niektórych rolników mieszańce Optimum® AQUAMax®funkcjonują jako produkty polecane na tzw. słabe gleby. Oczywiście w warunkach niedoborów wody na suchych i piaszczystych stanowiskach odmiany te poradzą sobie relatywnie bardzo dobrze (w porównaniu do innych mieszańców), należy jednak pamiętać, że z założenia są to odmiany o bardzo wysokim potencjale plonowania, które w optymalnych warunkach wzrostu zapewniają potencjalnie najwyższe plony, a w sezonie z dużą ilością opadów nie obserwuje się negatywnego wpływu na wilgotność ziarna.

P8834 – mieszaniec Optimum® AQUAMax®

Szerokie możliwości

W tym sezonie sprzedażowym firma Pioneer® oferuje rolnikom bardzo bogatą paletę produktów w różnym wariancie zapraw. Oprócz standardowej zaprawy fungicydowej Maxim XL 034,7 FS istnieje możliwość zamówienia materiału siewnego na biologicznej zaprawie nasiennej LumibioTMKelta, która stymuluje rozwój systemu korzeniowego i pozwala na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych oraz wody z gleby. Poniżej średnie wyniki plonowania w 2019 r. odmiany P9241 w dwóch wariantach: na standardowej zaprawie fungicydowej oraz na zaprawie fungicydowej z LumibioTMKelta.

Odmiana

FAO (ziarno)

Liczba doświadczeń

Średni % wilgotności

Średni plon t/ha 14%

Plon minimum

Plon maximum

P9241 LMBK

270

30

28,5

12,05

5,30

17,27

P9241

270

30

27,6

11,76

5,23

17,15

Tab. 3. Porównanie wyników plonowania odmiany P9241 w wariantach zaprawowych

Uzyskany w tym wypadku pozytywny efekt plonotwórczy nie jest gwarantowany w każdych warunkach uprawy, zaprawa LumibioTMKelta ma jednakże bez wątpienia pozytywny wpływ na dobry start dla roślin kukurydzy, co przekłada się na jej lepszy rozwój w przyszłości. Ma to szczególne znaczenie w sezonach, w których warunki dla wschodów kukurydzy są z różnych przyczyn niesprzyjające.

Dla rolników mających problem z ptactwem dostępne są nasiona z dodatkiem repelentu Korit® 420 FS, pełny pakiet ochrony zawiera natomiast dodatkowo zaprawę insektycydową Force 20® CS, która chroni siewki przed pędrakami i larwami drutowców. Różne technologie nasienne nowej generacji dostępne pod marką LumiGENTMpomagają w uzyskaniu zdrowych, jednorodnych roślin, które w efekcie dadzą wysoki plon o dobrej jakości.

Bogata oferta produktowa

Oferta odmianowa kukurydzy firmy Pioneer® jest bardzo bogata i różnorodna. Na pewno każdy rolnik znajdzie w niej sprawdzone odmiany, które będą w stanie sprostać jego oczekiwaniom. Szczegółową charakterystykę odmian kukurydzy znajdą Państwo na stronie internetowej www.pioneer.com, a wyniki plonowania odmian pod adresem: https://www.e-pole.pl/mapa-plonowania-kukurydzy-w-polsce-w-roku-2019. Informacje na temat warunków handlowych, promocji sprzedażowych oraz dostępności poszczególnych odmian przekażą Państwu przedstawiciele regionalni działający na terenie całej Polski. 

 

 

Aleksander Wysocki

Agronomist

Corteva AgriscienceTM

 

Najnowsze artykuły

Dlaczego chwasty w rzepaku warto zwalczyć nalistnie

Odchwaszczanie jest pierwszym zabiegiem ochronnym, który wykonujemy na plantacji, dlatego warto zadbać, żeby był on skuteczny i nie przeszkadzał w rozwoju rzepaku ozimego. Dlaczego zatem warto poczekać i wykonać ten zabieg, gdy rzepak będzie już na wierzchu?

24 Lipca 2024

Termin, głębokość i norma siewu rzepaku

Rzepak ozimy w naszym kraju sieje się przez cały sierpień do początku września. Wybór najlepszego możliwego terminu siewu uzależniony jest od regionu oraz warunków panujących w danym sezonie uprawy.

23 Lipca 2024

Przygotowanie pola pod rzepak

Rzepak ozimy należy do roślin o największej powierzchni uprawy w naszym kraju. Jego nasiona wykorzystuje się do produkcji oleju, zaś makuchy są cennym źródłem białka dla zwierząt. Podpowiadamy, jak przygotować pole pod rzepak w orkowym i bezorkowym systemie uprawy.

22 Lipca 2024
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.