Raport Rynku Zbóż tydzień 48'2020

30 Listopada 2020

POLSKA

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

Ostatnie pogodne dni wpłynęły na dalsze przyspieszenie zbiorów kukurydzy w kraju. Szacujemy, iż w skali kraju zaawansowanie zbiorów przekracza 70%. W dalszym ciągu zaawansowanie zbiorów jest zróżnicowane regionalnie, od lokalnie 60% na Kujawach po 85% skoszonych plantacji w centrum kraju. Tym samym zbiory kukurydzy przeciągną się na grudzień.

Zbierane ziarno w dalszym ciągu charakteryzuje się wilgotnością w przedziale 33-35% co spowalnia proces jego suszenia. Osiągane plony są zadowalające, a jakość ziarna dobra. Podwyższone DONy notuje się jednak w regionach na zachodzie i południowym wschodzie kraju.

Z racji trwających zbiorów, handel ziarnem w kraju w dalszym ciągu dotyczy głównie kukurydzy. Wytwórnie pasz nastawione są głównie na skup kukurydzy mokrej i suchej, z racji większej podaży tego zboża i zdecydowanie niższych cen od cen pszenicy. Niemniej jednak, trudno mówić o dużej rynkowej podaży tego zboża. Pomimo jeszcze trwających zbiorów kukurydzy wydaje się, iż obecnie rolnicy sprzedają przede wszystkim nadwyżki ziarna, których nie są w stanie zmagazynować na gospodarstwach.

Rynkowa podaż pozostałych zbóż także pozostawia wiele do życzenia. Ciągle ciężko kupuje się przede wszystkim pszenicę i pszenżyto, a więc zboża w dalszym ciągu chętnie kupowane przez eksporterów. Mała dostępność ciężarówek utrudnia jednak przemieszczanie ziarna do portów. Gros ciężarówek jest bowiem obecnie wykorzystywane do transportu kukurydzy i buraków.

W dłuższej perspektywie czasowej niepokoi wyraźnie pogorszenie opłacalności żywca drobiowego jak i wieprzowego w kraju. Podobnie jak wiosną, branża drobiarska ponownie znalazła się w bardzo trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa i zamknięciem sektora hotelarsko-restauracyjnego. Trudna sytuacja panuje także na rynku wieprzowiny. W okresie ostatnich 6 miesięcy br. nastąpił głęboki spadek opłacalności produkcji żywca wieprzowego, a rynek od wielu tygodni funkcjonuje pod presją cenową związaną z pandemią koronawirusa. Obecnie sytuacja pogarsza się w związku z konsekwencjami ASF w Niemczech.

Powyższe uwarunkowania stawiają także w trudnej sytuacji poboczne ogniwa łańcucha chowu, czyli dostawców pasz oraz dodatków paszowych i weterynaryjnych. Niniejsza sytuacja zapewne przełoży się na mniejszy chów trzody oraz wstawienia piskląt i spadek zapotrzebowania na pasze w II połowie bieżącego sezonu 2020/21.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe przedstawiały się następująco:

 

 • pszenica konsumpcyjna – 780-890 PLN/t,
 • pszenica paszowa – 780-880 PLN/t,
 • kukurydza mokra (30% wilgotności) – 420-500 PLN/t,
 • kukurydza sucha – 720-820 PLN/t,
 • żyto konsumpcyjne – 560-630 PLN/t,
 • żyto paszowe – 540-620 PLN/t,
 • jęczmień paszowy – 640-720 PLN/t,
 • pszenżyto – 650-740 PLN/t,
 • owies paszowy – 520-600 PLN/t,
 • rzepak – 1740-1860 PLN/t.

 

EKSPORT/IMPORT:

W portach nieustannie notuje się wzmożony ruch. W porcie Gdynia cały czas ładowana jest pszenica na panamaxy. Z kolei, w porcie Gdańsk ładowane są pozostałe zboża, tj. kukurydza, pszenżyto i żyto. Z końcem miesiąca ruszy załadunek 2 dużych statków kukurydzą, które zabiorą ok. 60 tys. ton tego zboża.

Wiele wskazuje na to, iż w listopadzie br., eksport samej pszenicy drogą morską może przekroczyć 500 tys. ton. Utrzymanie dynamicznego tempa eksportu z kraju drogą morską spodziewane jest także w kolejnych miesiącach bieżącego sezonu. Eksporterzy cały czas kupują pszenicę z dostawą do portów w bardzo atrakcyjnych cenach.

W połowie tygodnia, ceny pszenicy i innych zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach:

 • pszenica konsumpcyjna (12.5/77/250) – 920-930 PLN/t (dostawa XI/XII-I),
 • pszenica konsumpcyjna (14/78/280) – 940-945 (dostawa XI/XII-I),
 • kukurydza (DON 1750) – 835-840 PLN/t (dostawa XI-XII).

Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursów walut w dniu podpisywania kontraktu.

Na kołach realizowany jest eksport zbóż na rynek niemiecki, ale głównie w ramach wcześniej zawartych kontraktów. Przedmiotem eksportu są przede wszystkim duże ilości kukurydzy.

Import zbóż z południa Europy cały czas pozostaje niewielki. Importu zbóż z Ukrainy praktycznie nie notuje się w związku z tym, iż ceny ukraińskiego ziarna nie są konkurencyjne.

Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze w zależności od regionu kraju (PLN/t, netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna):

 

PODSUMOWANIE WYDARZEŃ I ICH WPŁYW NA RYNEK KRAJOWY W KRÓTKIM OKRESIE

 

UE I...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024