Raport Rynku Zbóż tydzień 45'2020

9 Listopada 2020

POLSKA

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

EKSPORT PSZENICY DROGĄ MORSKĄ W PIERWSZYCH 4 MIESIĄCACH BIEŻĄCEGO SEZONU 2020/21 O BLISKO 0,3 MLN TON WIĘKSZY NIŻ W TYM SAMYM OKRESIE MINIONEGO SEZONU

W październiku br., eksport zbóż ogółem drogą morską z kraju wyniósł ponad 510 tys. ton wobec 425 tys. ton wywiezionych we wrześniu br. oraz 266 tys. ton wyeksportowanych w październiku 2019 roku. Z tej wielkości, w październiku 2020 roku eksport pszenicy wyniósł ponad 337 tys. ton, żyta – 44 tys. ton, pszenżyta – 82 tys. ton, owsa – 3 tys. ton, a kukurydzy – 44 tys. ton. Z kolei, w październiku 2020 eksport rzepaku drogą morską nie wystąpił.   

W pierwszych 4 miesiącach bieżącego sezonu 2020/21 (lipiec-październik 2020), eksport zbóż drogą morską wyniósł około 1173 tys. ton wobec 638 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 827 tys. ton (wobec 543 tys. ton w okresie lipiec-wrzesień 2019), żyta - 116 tys. ton, pszenżyta – 156 tys. ton, kukurydzy – 65 tys. ton (85 tys. ton w okresie lipiec-wrzesień 2020), a owsa – 8 tys. ton.

Z kolei, w pierwszych 4 miesiącach sezonu 2020/21, eksport rzepaku drogą morską wyniósł około 10 tys. ton wobec 22 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

Eksport poszczególnych zbóż za pośrednictwem terminali portowych w pierwszych 4 miesiącach bieżącego sezonu 2020/21 (lipiec-paździenrik) kształtował się następująco (tys. ton):

Na krajowym rynku zbóż, w dalszym ciągu notuje się brak płynności w handlu. Wyraźnie opóźnione i rozciągnięte w czasie zbiory kukurydzy w kraju i dalsze problemy z ich prowadzeniem spowodowały, iż w bieżącym roku nie było jesiennego „uderzenia” podaży kukurydzy. 

Szacujemy, iż jak dotychczas w skali kraju udało się zebrać kukurydzę na ziarno z nie więcej niż 40% areału uprawy. Nawracające deszcze skutecznie utrudniają żniwa. Jak na razie nie notuje się problemów z podwyższonymi DON-ami. Ciągle wysoka jest jednak wilgotność ziarna zazwyczaj wynosząca powyżej 35%. 

Ciągle niewielkie zaawansowanie zbiorów powoduje, iż podaż tego zboża na wolnym rynku nie jest duża, co stanowi mocne wsparcie jej cen. Sporo zebranej kukurydzy trafia w ramach wcześniej zawartych kontraktów do portów, a także do Niemiec. W zależności od regionu, ceny kukurydzy suchej osiągają zawierają się w przedziale 700-800 PLN/t. Najwyższe ceny notuje się na północy kraju. Z kolei, ceny kukurydzy mokrej to przedział 420-500 PLN/t.

Podaż pozostałych zbóż także pozostawia wiele do życzenia, szczególnie w odniesieniu do pszenicy i pszenżyta. Większe obroty ziarnem notuje się na północy kraju, gdzie sporo ziarna trafia do portów z przeznaczeniem na eksport. Bardzo wysokie ceny oferowane przez eksporterów stanowią zachętę dla części dostawców do sprzedaży ziarna z dostawą do portów. Rynkowa podaż ziarna w głębi kraju jest cały czas uszczuplona.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe przedstawiały się następująco:

 • pszenica konsumpcyjna – 760-870 PLN/t,
 • pszenica paszowa – 770-860 PLN/t,
 • kukurydza mokra (30% wilgotności) – 420-500 PLN/t,
 • kukurydza sucha – 700-800 PLN/t,
 • żyto konsumpcyjne – 550-620 PLN/t, 
 • żyto paszowe – 530-610 PLN/t,
 • jęczmień paszowy – 620-700 PLN/t,
 • pszenżyto – 650-720 PLN/t,
 • owies paszowy – 520-580 PLN/t,
 • rzepak – 1680-1780 PLN/t.

 

EKSPORT/IMPORT:

W portach notuje się wzmożony ruch. Przedmiotem eksportu jest głównie pszenica, ale cały czas ładowane są także spore wolumeny pszenżyta i w mniejszej skali żyta i kukurydzy. 

W listopadzie br. eksport pszenicy drogą morską zapewne zbliży się do 400 tys. ton. Polska pszenica cały czas jest jedną z najbardziej konkurencyjnych na świecie, czemu sprzyjają obecne relacje kursowe złotego do głównych walut. 

W połowie t tygodnia, ceny pszenicy i innych zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach:

 • pszenica konsumpcyjna (12.5/77/250) – 910-915 (dostawa XI/XII),
 • pszenica konsumpcyjna (14/78/280) – 930 PLN/t (dostawa XI/XII),
 • kukurydza...
Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024