Raport Rynku Zbóż tydzień 40'2020

5 Października 2020

POLSKA

WIADOMOŚCI RYNKOWE

ZBIORY 2020: GUS POTWIERDZA BARDZO WYSOKIE TEGOROCZNE ZBIORY ZBÓŻ W KRAJU

W dniu 30 września br., GUS opublikował drugi, przedwynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 roku podając dla zbóż i rzepaku następujące wielkości produkcji: zbiory zbóż ogółem ocenia się na 33,3 mln ton, tj. około 15% więcej od zbiorów ubiegłorocznych, z tej wielkości, produkcję  zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 28,9 mln ton, tj.o około 15% więcej od uzyskanej w 2019 roku, zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,7 mln t, tj. o około 13% więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Komentarz Sparks Polska:

Oceny GUS dotyczące wielkości produkcji zbóż ogółem i zbóż podstawowych w kraju w bieżącym roku są generalnie zbieżne z naszymi ocenami. GUS nie podał prognozy tegorocznych zbiorów kukurydzy na ziarno w kraju. Niemniej według naszych przewidywań, tegoroczna produkcja kukurydzy w kraju będzie wysoka i może wynieść około 4,5-4,6 mln ton, podobnie jak przed rokiem. Przewidujemy, iż tegoroczna produkcja ziarna zbóż (łącznie z kukurydzą) w kraju wyniesie około 33 mln ton, tj. o około 6,9% więcej od wielkości zbiorów osiągniętej w 2019 roku.

RYNKOWE CENY ZBÓŻ

SYTUACJA RYNKOWA:

Początek października nie przynosi przełomu na krajowym rynku zbóż. Obroty ziarnem na rynku krajowym w dalszym ciągu są ograniczone. Trwające siewy ozimin oraz początkowa faza zbiorów kukurydzy na ziarno zniechęcają rolników do większej sprzedaży ziarna. Większe partie towaru łatwiej kupić od firm skupowych niż rolników.

Analizując stronę popytową, większość młynów wydaje się posiadać zapasy ziarna i stara się dokupować surowiec na bieżąco, na rynkach lokalnych. Młyny wydają się być bardziej zainteresowane zakupami pszenicy z dostawą na początku 2021 roku. Z kolei, wytwórnie pasz czekają na większą podaż tegorocznej tańszej kukurydzy i tym samym ograniczają zakupy ziarna pszenicy do minimum.

Notowane na przełomie września i października obfite opady deszczu spowodowały wstrzymanie/spowolnienie zbiorów kukurydzy w kraju. Rolnicy czekają, aż kukurydza obeschnie w kolbach i będzie można ponownie wjechać na pola. Jak dotychczas, zaawansowanie zbiorów tego zboża jest niewielkie. W dalszym ciągu oceniamy, iż tegoroczne zbiory kukurydzy w kraju będą wysokie i mogą wynieść około 4,5-4,6 mln ton, podobnie jak przed rokiem. 

Wytwórnie pasz są głównie zainteresowane zakupem kukurydzy mokrej. W zależności od regionu, ceny oferowane przez przetwórców za kukurydzę mokrą (30% wilgotności) zawierają się w przedziale 400-500 PLN/t. Z kolei ceny oferowane za kukurydzę suchą to poziom 600-700 PLN/t, ale dostawcy oczekują wyższych cen za ziarno suche i niechętnie je sprzedają poniżej 650 PLN/t.

W połowie tygodnia, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe ze zbiorów 2020 roku przedstawiały się następująco (z dostawą w żniwa):

 • pszenica konsumpcyjna – 700-790 PLN/t,
 • pszenica paszowa – 680-760 PLN/t,
 • kukurydza mokra (30% wilgotności) – 400-500 PLN/t (zbiór 2020)
 • kukurydza sucha – 600-700 PLN/t (zbiór 2020)
 • żyto konsumpcyjne – 480-560 PLN/t, 
 • żyto paszowe – 480-550 PLN/t,
 • jęczmień paszowy – 590-670 PLN/t,
 • pszenżyto – 580-660 PLN/t,
 • owies paszowy – 500-580 PLN/t,
 • rzepak – 1630-1730 PLN/t.

EKSPORT/IMPORT:

Z końcem miesiąca, załadunki statków w portach spowolniły. Obecnie w porcie Gdynia ładowanych jest 60 tys. ton pszenicy, a w porcie Szczecin 30 tys. ton pszenicy z późniejszym doładowaniem 30 tys. ton w porcie Świnoujście. Ponadto, Ponadto, przedmiotem eksportu drogą morską są także niewielkie partie żyta i pszenżyta.

Pomimo atrakcyjnych cen, eksporterzy mają duże trudności z zakupem większych partii pszenicy na eksport. Wydaje się, iż pszenica obecnie będąca przedmiotem eksportu to ziarno wcześniej zmagazynowane lub zakupione przez firmy handlowe. Utrzymanie się tej sytuacji zapewne spowolniłoby tempo wywozu ziarna w IV kwartale br.

W porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny pszenicy z dostawą do portów wzrosły o kolejnych 10-15 PLN/t. W połowie tygodnia, kształtowały się one następująco:

 • pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 840-845 (dostawa X),
 • pszenica konsumpcyjna (14/78/280) – 855-865 PLN/t (dostawa X),
 • pszenżyto – 680 PLN/t...
Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024