Podatek leśny w 2020 roku

1 Lipca 2020

Podatek leśny płacą właściciele, posiadacze samoistni oraz użytkownicy wieczyści gruntów ewidencjonowanych jako lasy. Daninę uiszcza się kwartalnie (osoby fizyczne) lub comiesięcznie (osoby prawne, spółki) na konto właściwej gminy. Każdy moment powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku w podatku leśnym (np. po kupnie lub sprzedaży lasu) należy zgłosić w gminie na odpowiednim formularzu.

Kto płaci podatek leśny?

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki bez osobowości prawnej, które są:

  1. właścicielami lasów;
  2. posiadaczami samoistnymi lasów;
  3. użytkownikami wieczystymi lasów;
  4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy).

Jeśli dany las ma wielu właścicieli lub posiadaczy, wówczas ponoszą oni ciężar podatku solidarnie

O tym, że powstał, zmienił się lub wygasł w naszym przypadku obowiązek zapłaty podatku leśnego (np. po zakupie, sprzedaży lub odziedziczeniu lasu), należy poinformować miejscowy urząd gminy na odpowiednim formularzu (formularze zobacz poniżej). 

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Jakie lasy objęte są podatkiem?

W rozumieniu ustawy o podatku leśnym lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Choć od razu trzeba doprecyzować, że chodzi o lasy, z wyjątkiem tych zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. 

Jeśli na gruntach leśnych prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż leśna – wówczas nie powstaje obowiązek zapłaty podatku leśnego (należy wtedy zapłacić podatek od nieruchomości).

Czym jest działalność leśna? Według ustawy o podatku leśnym jest to działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie: urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu; utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych; gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, oraz sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Stawki podatku leśnego na 2020 rok

Mówi o tym wprost art. 4 ustawy o podatku leśnym, mianowicie: Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,22 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny (netto, bez VAT-u) sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Według najświeższego komunikatu prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1 m3

Zatem:

Stawki podatku leśnego w 2020 roku wynoszą odpowiednio:

  • 42,7328 zł - za 1 ha lasu (42,73 zł zł od 1 hektara po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),
  • 21,3664 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych (stawka ustawowo...
Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Zanim krowy wyjdą na pastwiska...

Kiedyś krowy i jałowiznę, od wiosny do jesieni, wypasano na pastwiskach. Później bydło zamknięto w oborach i jałownikach. Dziś wraca się do przeszłości, szczególnie teraz, kiedy aktualne są dopłaty do dobrostanu zwierząt. Utrzymanie bydła na pastwiskach jest najbardziej naturalnym i tanim systemem chowu, zarówno krów mlecznych jak i opasów.

10 Kwietnia 2024

Ochrona zbóż jarych przed chwastami

Ochrona zbóż jarych przed chwastami, to temat kolejnego wpisu Rafała Kowalskiego. Zapraszamy do lektury.

1 Kwietnia 2024

Jak przygotować pole pod kukurydzę

Kukurydza ma swoje wymagania klimatyczno-glebowe i żeby możliwie najlepiej się udała, pole pod jej uprawę należy odpowiednio przygotować. Udzielamy wskazówek, jak uprawiać stanowisko pod kukurydzę.

22 Marca 2024