Kiszone ziarno kukurydzy

9 Grudnia 2019

W warunkach klimatycznych naszego kraju, ziarno kukurydzy w momencie zbioru zawiera od 30 do 38% wody i  jest zbyt wilgotne, aby nadawało się do przechowywania. Wysypane na pryzmę, już po upływie doby może nie nadawać się na paszę; następuje bardzo szybki rozwój bakterii i pleśni. Istnieje więc bezwzględna konieczność jego natychmiastowego  zakonserwowania  - wysuszenia (do minimum 14% wilgotności) lub zakiszenia.

Szczególnie dziś, kiedy z powodu suszy, której skutki dotknęły znaczny areał kraju i występuje niedobór pasz objętościowych dla bydła, warto część pozyskanego ziarna kukurydzy  zakisić. Najtańszym sposobem konserwacji ziarna kukurydzy jest jego zakiszanie w rękawach foliowych. Technologia ta zapewnia uzyskanie dobrej kiszonki przy 4-5% stratach wartości pokarmowej, oraz sprawia, że wyprodukowana kiszonka może być przechowywana przez znaczny okres czasu.

Zebrane ziarno powinno być poddane procesowi konserwacji w ciągu 12 godzin od zbioru w przypadku ciepłej, słonecznej pogody, a najpóźniej w ciągu 24 godzin, gdy jest chłodniej. Zakiszane ziarno kukurydzy należy rozdrobnić. Takie jest lepiej wykorzystywane przez zwierzęta. W przypadku żywienia kiszonym ziarnem bydła, lepiej...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Najnowsze artykuły

Białko pod ochroną w odchwaszczanych użytkach zielonych

Użytki zielone wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, aby stanowiły cenną paszę,. Kompensacji chwastów lepiej zapobiegać metodami agrotechnicznymi. Gdy te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, trzeba wspomóc się zabiegiem herbicydowym.

28 Lutego 2024

Nawożenie użytków zielonych

Trawy do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują określonej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Nawożenie mineralne jest czynnikiem, który w największym stopniu modyfikuje skład chemiczny runi łąkowej. Ważnym zabiegiem w uprawie traw jest prawidłowe dokarmianie dolistne.

27 Lutego 2024

Choroby w młodych zbożach

Choroby, które atakują w fazie pełni i końca krzewienia, mogą zniszczyć potencjał plonotwórczy uprawianej odmiany. Tylko wczesny monitoring plantacji oraz znajomość odporności kreacji pozwala na określenie występującego zagrożenia, a wykonane we właściwym czasie zwalczanie grzybów obecnych na liściach i innych organach roślin na dłuższy czas poprawia zdrowie zbóż.

21 Lutego 2024