Publikacje » Prowadzenie działalności » Zbiórka zużytej folii rolniczej pod znakiem zapytania

Zbiórka zużytej folii rolniczej pod znakiem zapytania

16 Września 2020
źródło: https://www.gazetaprawna.pl/

Wygląda na to, że gminy, które uzyskały na ten cel wsparcie z NFOŚ i na ich kontach już znajdują się zaliczki, nie wykonają zadania i będą musiały oddać środki. Program jest bowiem objęty pomocą de minimis, a ta dla sektora rolniczego już się skończyła.

Wsparcie z prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ) programu pt. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Niestety 7 sierpnia 2020 r. pomoc ta została wyczerpana w skali całego kraju. I choć tego typu wsparcie dla przedsiębiorców nie musi być zgłaszane do Komisji Europejskiej, to jednak państwa członkowskie muszą przestrzegać wyznaczonych limitów.

Unijne wymogi

Program NFOŚ dotyczący usuwania folii rolniczej skierowany jest do nieograniczonej liczby rolników, zarówno mikro, małych, średnich, jak i dużych podmiotów. Samo wsparcie stanowi zaś zwolnienie rolnika z jego ustawowego obowiązku, jakim jest zagospodarowanie wytworzonych odpadów. A ponieważ w stosunku do poszczególnych rolników pomoc jest niewielka, można ją zakwalifikować właśnie jako de minimis. Każda inna kwalifikacja, jak tłumaczy fundusz, „skutkowałaby koniecznością jej notyfikacji Komisji Europejskiej i wymagałaby jej zatwierdzenia”. Przy czym przypomnieć należy, że w przypadku rolników pomoc de minimis liczy się zarówno na poziomie indywidualnym – wynoszącym 20 tys. euro w cyklu trzyletnim, jak i krajowym – 295 932 125 euro, też w cyklu trzech lat.

O tym, że limit krajowy na 2020 r. się wyczerpuje, wiadomo było od wielu miesięcy. Dlatego fundusz rekomendował gminom wcześniejsze wpisanie zbiórki folii do prowadzonego przez resort rolnictwa systemu rejestracji pomocy publicznej (SRPP), w którym sprawozdawana jest pomoc de minimis. Zaproponował też, by dzień zawarcia umowy między NFOŚiGW a gminą przyjąć jako datę, kiedy pomocy udzielono. Była to jednak tylko podpowiedź, a nie obowiązkowe wytyczne i dlatego część...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.
Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich treści w serwisie E-pole? Dokonaj bezpłatnej rejestracji i korzystaj z naszej bazy publikacji, narzędzi oraz szkoleń online.
Pogoda rolnicza
Szczegółowa prognoza temperatury gleby, punktu rosy, wiatru, indexu UV
Pobierz lokalizację z urządzenia
Szkolenia online
Narzędzia online